Socialpsykiatri

Handicap og Socialpsykiatri yder rådgivning og støtte til dig med psykiske udfordringer.

Du kan få råd om personlige og økonomiske forhold, og din sagsbehandler laver en konkret og individuel vurdering af dit behov for træning, støtte og omsorg. 

Handicap og Socialpsykiatri har dagtilbud, bostøtte, botilbud uden døgn og botilbud med døgn til dig med psykiske udfordringer. 

Senest opdateret 10-01-2024
Handicap og Socialpsykiatri
Asylgade 30, 7700 Thisted
Thomas Holst
Områdeleder, Socialpsykiatri
Handicap og Socialpsykiatri
Mobil:40 14 51 28
Handicap og Socialpsykiatri

Find alle vores tilbud