Politikker

I 2022 har Kommunalbestyrelsen vedtaget tre nye politiske styringsdokumenter, der erstatter tidligere politikker og dokumenter på området.

Kommunalbestyrelsen har i 2022 vedtaget tre tværgående politikker. Politikkerne gælder i årene 2023 - 2026

Politikkerne sætter i årene 2023 – 2026 retning for udvikling, prioritering og udførelse af opgaver i alle kommunens institutioner og afdelinger.

De tre politikker er

Thy til bæredygtig fremtid

Værdier og tilgange ved Thisted Kommune

Thy til det gode hverdagsliv

Politik for velfærdsområderne ved Thisted Kommune

Thy til potentialer og vækst

Politik for vækst og udvikling ved Thisted Kommune

Indholdet i politikkerne kan læses her: Politikker 2023-2026

Intentionen med de tre politikker

  • At sætte overordnede politiske mål, der går på tværs af kommunens områder.
  • At skabe en klar rød tråd mellem Thisted Kommunes mission (at levere velfærd til og med borgerne), vision i form af Thy til Livet og de politiske målsætninger og prioriteringer.
  • At lade udvalgte tilgange og værdier, der knytter sig særligt til Thy, have indflydelse på Thisted Kommunes prioriteringer og opgaveløsning.

Politikkerne sætter altså overordnet retning for, hvad der skal prioriteres og arbejdes med i de kommende år - og hvordan. Herefter følger en række strategier og handlinger, der skal sørge for at politikkerne bliver ført ud livet.

Senest opdateret 30-03-2023

Ledelsessekretariatet

Kontakt
Asylgade 30
7700 Thisted