Det Grønne Råd

Medlemmer

Følgende organisationer er medlemmer af Det Grønne Råd

 • Biologisk forening for Nordvestjylland
 • Danmarks Jægerforbund
 • Dansk Naturfredningsforening, DN Thy
 • Dansk Ornitologisk Forening
 • Familielandbruget VEST-Jylland
 • Fjordland
 • Friluftsrådet
 • Naturstyrelsen Thy
 • Thisted Kommunalbestyrelse
 • Thy Mors Fritidsfiskerforening
 • Thy Turistforening
 • Thylands Lystfiskerforening

Thisted Kommune er repræsenteret ved:

 • Medlem fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget Kristian Tilsted, som er formand for rådet
 • Sektionsleder Tanja Bilde Binderup

Rådet mødes 3 gange om året. Teknisk Forvaltning er sekretær for rådet.

Se Forretningsorden for Det Grønne Råd 2022-2025

Opgaver

Det Grønne Råd skal fungere som Thisted Kommunes samarbejdspartner og rådgiver i forbindelse med forvaltningen af kommunens natur- og fritidsområder.

Rådet skal bidrage til en bred og kvalificeret dialog og styrke samarbejdet og forståelsen mellem de deltagende organisationer og foreninger, hvad angår emner, der relaterer til benyttelse, beskyttelse og udvikling af naturen i Thisted Kommune.

Senest opdateret 30-03-2023

Abonnér på dagsordener og referater

Vil du automatisk modtage besked, når vi offentliggør nye dagsordener og referater for rådet?

Abonnér

Mødedatoer