Borgerservice

Kørekort

Kørekort

Har du brug for nyt kørekort, skal det gamle fornyes eller skal du ud at rejse, så kan du finde nyttig information her

Fornyelse af kørekort

Hvis dit kørekort er udløbet, eller det udløber inden for de næste tre måneder, kan du få det fornyet i Borgerservice. Du kan bestille tid Link til tidsbestilling

Det skal du tage med i Borgerservice

Du skal medbringe lægeattest i disse situationer

 • Hvis du har et kørekort, der er gyldigt i kortere tid end normalt, fx af helbredsmæssige grunde
 • Hvis du skal forny et kørekort til andet end bil og motorcykel.

Gå til din læge og få den lavet. Hvis du går til din læge, får du attesten i en lukket kuvert, som skal være uåbnet, når du afleverer den i Borgerservice. Attesten må ikke være mere end seks måneder gammel.

Pas hvis dit kørekort ikke er formet som et kreditkort

Hvis du ikke har et gyldigt pas, skal vi se original fødsels-/dåbs-/navne-/personattest eller to andre legitimationskort eller dokumenter, hvor vi kan se dit navn og cpr-nummer.

Midlertidigt kørekort mens dit kørekort bliver fornyet

Det tager normalt ca. tre uger, før du modtager dit nye kørekort. Hvis du har brug for at køre inden, kan du få udleveret et midlertidigt kørekort, når du fornyer kørekortet hos Borgerservice. Det midlertidige kørekort gælder i tre måneder i Danmark, Sverige, Norge, Finland og Island, og det er gratis.

Hvis du skal køre udenfor Danmark, Sverige, Norge, Finland og Island, kan du få lavet et særligt midlertidigt kørekort. Hvis du vælger det, bliver prisen for din fornyelse fordoblet. Det tager 5-10 hverdage, før det særlige midlertidige kørekort er klar, og det gælder i tre måneder. For at få lavet det skal du tage disse ting med udover dem, som er nævnt ovenfor under 'Det skal du medbringe i Borgerservice':

 • Et ekstra foto til det foreløbige kørekort. Du kan også få taget et foto i Borgerservice for 150 kroner (2024). Det kan du bruge til begge kørekort.
 • Pas. Det er dog ikke nødvendigt at tage med, hvis du i forvejen medbringer dåbs-, navne-, fødsels- eller personattest

Hvis dit kørekort har været udløbet i mere end tre år

Hvis det er over tre år siden, dit kørekort udløb, skal du som udgangspunkt op til en kontrollerende teori- og køreprøve, før du kan få et nyt kørekort. Der er mulighed for at søge om dispensation hos Færdselsstyrelsen.

Tabt, stjålet, ødelagt eller ændring

Hvis dit kørekort er blevet væk, ødelagt, eller du har ændringer til dit kørekort kan du bestille tid i Borgerservice for at ansøge om at få et duplikatkørekort. 
Sådan får du et duplikatkørekort

Hvis du bor i Danmark, kan du få lavet et nyt kørekort i Borgerservice ved at bestille tid link til tidsbestilling

Det skal du tage med i Borgerservice

 • Dit fysiske kørekort. Hvis du har mistet det, eller du har et ødelagt kørekort, som ikke er af kreditkorttypen, skal du enten medbringe pas, en original fødsels-/dåbs-/navne-/personattest eller to legitimationskort eller dokumenter, hvor vi kan se dit navn og cpr-nummer.
 • Et gyldigt foto. Du kan også få taget et foto i Borgerservice for 150 kroner (2024) link til færdselsstyrelsens vejledning til krav om dokumentation og kørekortfoto

Jeg bor i udlandet og har mistet mit danske kørekort

Det er myndighederne i det land, du bor i, der skal lave et nyt kørekort til dig. For at få et nyt kørekort, skal du aflevere en bekræftelse af dit danske kørekort til dem.

Bekræftelsen får du fra Færdselsstyrelsen ved at sende dem følgende informationer:

 • Dit navn
 • Dit cpr-nummer
 • Information om at du har mistet dit danske kørekort og gerne vil have en bekræftelse af kørekortet, som du kan bruge i udlandet
 • Din udenlandske adresse så Færdselsstyrelsen kan sende dig bekræftelsen
 • Din underskrift.

Du kan sende digital Post til Færdselsstyrelsen via din digitale postkasse

 • Log på med MitID
 • Klik på Skriv ny post
 • Klik på Vælg modtager i Til-feltet
 • Søg efter Færdselsstyrelsen
 • Klik på Færdselsstyrelsen
 • Vælg igen Færdselsstyrelsen fra listen, der fremkommer
 • Skriv din mail og klik på Send

Du kan også sende et brev til:

Færdselsstyrelsen
Brogårdsvej 1
7500 Holstebro

Betinget frakendelse af kørekort

Du skal bestille tid i borgerservice link til tidsbestilling før du møder op og søger om at generhverve dit kørekort.

Det skal du tage med i Borgerservice

 • Dit fysiske kørekort. Hvis du ikke har det, skal du medbringe gyldigt pas, original fødsels-/dåbs-/navne-/personattest eller to andre legitimationskort eller dokumenter, hvor vi kan se dit navn og cpr-nummer.
 • En udfyldt ansøgning om generhvervelse. Du kan også få den af os og udfylde den, når du kommer.
 • Brev fra Færdselsstyrelsen med indkaldelse til kontrollerende prøve. Du kan vise det digitalt eller på print.
 • Hvis du ikke har dit kørekort, skal du medbringe et gyldigt foto. Du kan også få taget et foto i Borgerservice for 150 kroner (2024).
 • Hvis du ikke er dansk statsborger, skal du tage din opholdstilladelse med
 • Hvis dit kørekort er frakendt på grund af alkohol eller narko, skal du medbringe bevis for, at du har gennemført et kursus i alkohol, narko og trafik (ANT-kursus). Kursus beviset må højst være et år gammelt, når du søger om generhvervelse af kørekort.
 • Eventuelt penge til at betale for generhvervelsen. Du kan også betale senere hos kørelæreren eller via et link, som vi kan sende til dig over digital post. Det koster 1.170 kroner (2024) at generhverve kørekortet. 

Behandling af din ansøgning

I brevet fra Færdselsstyrelsen om årsagen til frakendelsen står der, hvornår du senest skal bestå den kontrollerende teori- og køreprøve.
Hvis du søger hos os inden fristen, godkender vi din ansøgning med det samme.
Hvis du søger hos os efter fristen, sender vi din ansøgning til Færdselsstyrelsen for videre behandling. Når Færdselsstyrelsen har godkendt din ansøgning, skal du informere os, så vi kan færdigbehandle ansøgningen.

Du skal op til en kontrollerende teori- og køreprøve

Når din ansøgning er godkendt, skal du op til en kontrollerende teori- og køreprøve for at generhverve dit kørekort.
Du kan bestille prøverne gennem os eller kontakte en kørelærer.

Ubetinget frakendelse af kørekort

Du skal bestille tid link til tidsbestilling før du møder op i borgerservice og søger om at generhverve dit kørekort.

Når dit kørekort er frakendt ubetinget, skal du møde op i borgerservice to gange.

Ved første møde skal du medbringe

 • Gyldigt pas, original fødsels-/dåbs-/navne-/personattest eller to andre legitimationskort eller dokumenter, hvor vi kan se dit navn og cpr-nummer.
 • En udfyldt ansøgning om generhvervelse. Du kan også få den af os og udfylde den, når du kommer.

Når du har været i Borgerservice første gang, sender vi din ansøgning til Færdselsstyrelsen for videre behandling. Hvis de kan godkende ansøgningen, sender de godkendelsen til dig via Digital Post eller brev. I den står der, hvilke krav du skal opfylde for at kunne generhverve dit kørekort. Når kravene er opfyldt, kan du bestille tid link til tidsbestilling til andet møde i Borgerservice.

Ved andet møde skal du medbringe

 • Din godkendte ansøgning om generhvervelse fra Færdselsstyrelsen
 • Et gyldigt  foto. Du kan også få taget et foto i Borgerservice for 150 kroner (2024).
 • Hvis du ikke er dansk statsborger, skal du tage din opholdstilladelse med
 • Hvis særlig køreundervisning er et krav for, at du kan få dit kørekort, skal du medbringe dokumentation for at have gennemført den
 • Hvis dit kørekort er frakendt på grund af alkohol eller narko, skal du medbringe bevis for, at du har gennemført et kursus i alkohol, narko og trafik (ANT-kursus). Kursus beviset må højst være et år gammelt, når du søger om generhvervelse af kørekort.
 • Eventuelt penge til at betale for generhvervelsen. Du kan også betale senere hos kørelæreren eller via et link, som vi kan sende til dig over digital post. Det koster 1.170 kroner (2024) at generhverve kørekortet. 

Hvis alt er, som det skal være, kan vi godkende din ansøgning ved andet møde hos os.

Du skal op til en kontrollerende teori- og køreprøve

Når din ansøgning er godkendt, skal du op til en kontrollerende teori- og køreprøve for at generhverve dit kørekort.
Du kan bestille prøverne gennem os eller kontakte en kørelærer.

Du kan få et internationalt kørekort ved at møde personligt op i Borgerservice Du kan bestille tid her

 Du skal medbringe;

 • dit gyldige, danske kørekort
 • pasfoto efter gældende regler.

Et internationalt kørekort gælder ét år og koster 30 kr. (2024).

Et internationalt kørekort erstatter ikke det almindelige kørekort, men betragtes som en anerkendt oversættelse af dit danske kørekort. Derfor skal du også medbringe dit almindelige kørekort.

Dit almindelige kørekort er tilstrækkeligt i alle EU-lande, Schweiz og de tre EØS-lande (Island, Norge og Liechtenstein).

Hvis du opholder dig i et land uden for EU eller EØS, skal du muligvis have et internationalt kørekort. Hvorvidt du skal have et internationalt kørekort, afhænger af det pågældende land, du rejser til. Du kan kontakte ambassaden for det land, du rejser til for yderligere information. Vær opmærksom på, at du muligvis skal have flere internationale kørekort, hvis du skal køre i flere lande på samme rejse.

 

 

Se flere informationer på borger.dk

www.borger.dk

Du skal som udgangspunkt ikke vedlægge lægeattest, når du skal forny kørekort til kategorierne AM, A1, A2, A, B og B/E, samt T/M:

 • AM (lille og stor knallert)
 • A1, A2 og A (lille, mellemstor og stor motorcykel)
 • B og B/E (almindelig bil og bil med stort påhængskøretøj)
 • T/M kørekort til traktor/motorredskab.

Hvis dit kørekort tidligere har været udstedt med en tidsbegrænsning af helbredsmæssige årsager, skal du medbringe en lægeattest når du skal forny dit kørekort.

Du skal altid vedlægge en lægeattest, hvis du skal forny et kørekort i kategorierne C1, C1/E, C, C/E, D1, D1/E, D og D/E, samt kørekort til erhvervsmæssig personbefordring:

 • C1 og C (lille og stor lastbil)
 • C1/E, C/E, D1/E, D/E (henholdsvis lille lastbil, stor lastbil, lille bus og stor bus med stort påhængskøretøj)
 • D1 og D (lille og stor bus)
 • kørekort til erhvervsmæssig personbefordring.

Så længe er dit nye kørekort gyldigt

Alle typer kørekort har som udgangspunkt en fast gyldighedsperiode. Dog kan dit kørekort være gyldigt i kortere tid end det normale, fx på grund af dit helbred, eller hvis der er begrundet tvivl om, at du er ædruelig eller uafhængig af andre bevidsthedspåvirkende stoffer.

Almindelig bil, motorcykel og stor knallert

Gyldigt i normalt 15 år.

Lastbil og bus

Gyldigt i normalt 5 år.

Gyldighedsperiode for lastbil og bus, hvis du er 70 år eller mere

 • 70 år: 4 år
 • 71 år: 3 år
 • 72-79 år: 2 år
 • 80 år eller mere: 1 år

 

Prisen for et nyt kørekort afhænger af hvilke(n) kategori(er) du har og om dit kørekort tidligere har været begrænset af helbredsmæssige årsager.

De forskellige gebyrer følger Færdselsloven, og du kan se en opdateret liste over alle gebyrer for udstedelse, fornyelse og ombytning af kørekort på Færdselsstyrelsens hjemmeside.

Du kan finde flere informationer om kørekort på

borger.dk

Digitaliseringsstyrelsen

Tag kørekortet med på mobilen

Borgerservice

Bestil tid

Borgerservice

Kontaktinfo

Borgerservice og Pasboks:

Asylgade 30

7700 Thisted

Tlf. 99 17 18 62

Send sikker post

Bestil tid i borgerservice

Åbningstider:

I ugerne 29 - 31
Telefontider kl. 8.00 - 12.00
Ekspedition kl. 10.00 - 12.00
Pasboksen åben som normalt

Mandag - onsdag
10.00 - 14.30

Torsdag
10.00 - 17.00

Fredag
10.00 - 12.00 

Telefontider:

Mandag - onsdag
08.00 - 15.00 

Torsdag
08.00 - 17.00

Fredag 
08.00 - 13.00