Udbragt mad

Er du ældre, bor i eget hjem eller i ældrebolig, og har du brug for hjælp til de daglige gøremål, så har du mulighed for at ansøge om madservice. Læs mere på denne side om hvilke muligheder du har.

Hvem kan få madservice?

Kan du ikke selv klare den daglige madlavning, hvad end det er af sociale årsager eller på grund af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse kan du gøre brug af madservice.

Hvem leverer madservice?

Du kan i Thisted Kommune frit vælge imellem to leverandører:

Kommunal leverandør af frostmad

Åbakkens Køkken

Du kan kontakte Åbakkens Køkken på telefonnummer 20 88 11 24.
Mandag til torsdag kl. 8.00 til 14.30
Fredag kl. 8.00 til 13.00

Privatleverandør af kølemad

Det Danske Madhus

Du kan kontakte Det Danske Madhus på telefonnummer 70 70 26 46.
Hverdage kl. 8.00 til 17.00
Weekend kl. 10.00 til 14.00 

Leverandørerne tilbyder levering af færdigtilberedte måltider inkl. udbringning ud fra det visiterede behov. De leverer enten frostmad eller kølemad fra tre til syv portioner om ugen, 365 dage om året. Det er op til dig selv at vælge, hvilken leverandør du ønsker. Der er mulighed for at skifte leverandør med en måneds varsel.

Sådan søger du om udbragt mad

Ønsker du at blive visiteret til ordningen og opfylder du kriterierne, kan du ansøge gennem selvbetjeningsløsningen her på siden.

Du kan også henvende dig til Visitation og Hjælpemiddeldepotet. De vil sammen med dig vurdere, om du har behov for at få leveret mad.

Sagsbehandlingstid

Når du ansøger om madservice, er der fastsat en tidsfrist på en uge, fra Visitation og Hjælpemiddeldepotet modtager din ansøgning, til du får en afgørelse.
Ved behov for madservice i forbindelse med udskrivelse fra sygehus iværksættes hjælpen hurtigst muligt – dog indenfor et døgn.

Pris og betaling

Taksten for madservice reguleres ved behov og udmeldes seneste en måned før ikrafttrædelse.

Priser for madservice gældende pr. 01.01.2024:
Portionspriser – Udbragt hoved- og biret   69 kr.
Portionspriser – Udbragt hovedret                61 kr. 

Betaling for maden opkræves pr. girokort. Vi anbefaler, at du tilmelder din betaling til betalingsservice. Du betaler for en måned ad gangen og altid bagudrettet. Taksten reguleres årligt.

Har du spørgsmål til din regning, kan du kontakte Social- og Seniorsekretariatet på telefonnummer 99 17 19 20.

Træffetid:
Mandag, tirsdag og onsdag kl. 8.00 til 15.00
Torsdag kl. 8.00 til 17.00
Fredag kl. 8.00 til 13.00

Yderligere information

Du kan læse mere om madservice:

Nyttige links

Du kan læse om reglerne for betaling her:

Link til retsinformation

Lovgrundlaget for mulighederne for hjælp i eget hjem finder du her:

Retssikkerhedsloven

Senest opdateret 15-01-2024
Selvbetjening

Ansøg om madservice

Kontaktinfo

Visitation og hjælpemiddeldepot
Industrivej 5
7700 Thisted

Telefontider

Mandag - fredag   
08.00 - 13.00

Administrativ sagsbehandler
Mandag - fredag
08.00 - 09.00

Kontinenssygeplejerske
Tirsdag og torsdag
08.00 - 09.00