Tilsyn med Sundheds- og ældreområdet

Tilsynsrapporterne fra sidst udførte tilsyn på Sundheds- og ældreområdet.

For at sikre kvaliteten på plejecentrene og i hjemmeplejen føres der forskellige tilsyn:

  • Kommunalt tilsyn med de private leverandører, hjemmeplejen og plejecentrene. Udføres én gang årligt. Tilsynene drejer sig om kvaliteten af den praktiske hjælp og personlig pleje.
  • Sundhedsfagligt tilsyn udføres af Styrelsen for Patientsikkerhed og har til formål at belyse kvaliteten i behandlingen hos borgeren, herunder patientsikkerheden.
  • Ældretilsyn udføres af Styrelsen for Patientsikkerhed og har til formål at belyse den personlige hjælp, omsorg og pleje, som der ydes efter servicelovens §§83-87. Tilsynet har til formål at sikre, at den hjælp der ydes af plejeenheden har den fornødne kvalitet, der er derfor ikke tale om et personrettet tilsyn.

     

Tilsynspolitik

Tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp 2023

Kommunale tilsyn

Årsrapport kommunale tilsyn, plejecentre 2023
Årsrapport kommunale tilsyn, hjemmeplejen og fritvalgsleverandører 2023


Dragsbækcentret 2023
Fjordglimt 2023
Fyrglimt 2023
Kastaniegården 2023
Klitrosen 2023
Kløvermarken 2023
Kristianslyst 2023
Vibedal 2023
Sct. Thøgersgård 2023
Solgården 2023
Solhjem 2023
Trye 2023
Åbakken 2023

Friplejehjemmet Bedsted 2023


Thisted Afklaringscenter 2023

Team Midtthy 2023
Team Nordthy/Hannæs 2023
Team Sydthy 2023
Team Thisted Østby 2023
Team Thisted Vestby 2023

- E&F Rengøring 2023
- HH Totalrengøring 2023
- Nordthy Hjemmeservice 2023
- Rengøringsfirmaet Thy 2023
- Thagaard Rengøring 2023
- Thisted Rengøring 2023

Sundhedsfagligt tilsyn

Solgården 2024 - Insulin
Vibedal 2023

Klitrosen 2023

Sct. Thøgersgaard 2023 - blodfortyndende medicin

Åbakken 2023 - blodfortyndende medicin
Team Midtthy 2023 - blodfortyndende medicin
Kastaniegården 2021
Dragsbækcenteret 2020
Opfølgning på tilsyn på Fyrglimt 2020
Opfølgning på tilsyn på Fyrglimt 2020 - ophævelse af påbud
Fyrglimt 2019
Team Midtthy 2019
Team Nordthy/Hannæs 2019

Ældretilsyn

Dragsbækcentret 2024
Team Midtthy 2023
Solhjem 2023

Kløvermarken 2023
Hjemmeplejen Syd, Team Sydthy 2021
Klitrosen 2020
Sct. Thøgersgaard 2019
Vibedal 2019

Senest opdateret 14-05-2024