Sårbare børn, unge og familier

Underretning

Bekymret for et barn?

Her kan du læse om, hvordan du fortæller Børne- og Familierådgivningen, at du er bekymret for et barn.

Familier, børn og unge

Anonym rådgivning

Læs om tilbud om åben og anonym rådgivning til alle familier, børn og unge i Thisted Kommune.

Varm linje til børn og unge

Børnetelefonen

Find informationer om BørneTelefonen, der er et gratis tilbud om rådgivning til børn og unge.

Pædagogisk og psykologisk rådgivning (PPR)

Få råd og hjælp

Læs om Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), der hjælper 0-18 årige og deres forældre, lærere og pædagoger.

Vil I være aflastnings- eller plejefamilie?

I kan hjælpe et barn

Her kan du læse om, hvordan I kan blive godkendt som aflastnings- eller plejefamilie, og hvad der forventes af jer.

Klubtilbud for børn og unge

Ses vi i Huset?

Her finder du informationer om Huset, der er et klubtilbud til børn i alderen 6-23 år.

Unge og hash

U-TURN Thisted

U-Turn Thisted er anonym rådgivning og behandling til unge med et problematisk forbrug af hash.

Døgntilbud til børn og unge

Kronborg

Kronborg er en døgninstitution til børn og unge, som har behov for omsorg og massiv støtte til trivsel og udvikling.

Aflastnings- og plejefamilie

Dine timer og kørsel

Her kan du læse, hvordan du indberetter jeres timer og kørsel som aflastnings- eller plejefamilie. 

Unges indgang

Din side

Hvis du har det svært, skal du ikke stå alene med det.

Statusbeskrivelse og samværsrapport

Selvbetjening

Her finder du selvbetjeningsløsninger, som du skal bruge i samarbejdet med Børne- og Familierådgivningen.

Nyheder