Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR)

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er en rådgivende funktion i Børne- og Familieforvaltningen. Vi beskæftiger os med børn og unge i alderen 0-18 år.

Hvem kan henvende sig?

Både børn, unge, forældre, egen læge, nære professionelle voksne såsom lærere og pædagoger er velkomne til at kontakte PPR. Typisk vil en henvendelse ske i samarbejde mellem forældre og dagtilbud/skole via PPR-skemaet (selvbetjeningsløsning) i højre side. Skemaet kan desuden udfyldes af forældre alene.

Hvis du har brug for mere hjælp til, hvordan du udfylder skemaet, kan du finde forskellige vejledninger her: 

Vejledning i PPR-skema for kommunale dagtilbud, skoler og sundhedsplejen

Vejledning til PPR-skema for private dagtilbud og privat pasning

Baggrunde for at henvende dig til PPR?

Oftest vil en henvendelse ske på baggrund af en bekymring for et barns/en ungs kompetenceudvikling og generelle trivsel.

Bekymringen kan skyldes vanskeligheder inden for forskellige felter:

  • Fagligt
  • Socialt
  • Psykisk
  • Motorisk
  • Sprogligt

PPR-guiden 

I guiden kan du få overblik over funktionerne og ydelserne fra PPR. Guiden er primært henvendt til fagpersoner, som til dagligt arbejder med og omkring børn og unge. Men såvel forældre som øvrige samarbejdspersoner kan også have glæde af at læse guiden.

Læs hele guiden her

Kontakt til PPR

Det er muligt at rette telefonisk henvendelse til PPR i følgende tidsrum:

Mandag-onsdag 08.00-15.00
Torsdag 08.00-17.00
Fredag 08.00-13.00

Den varme linje
Torsdage mellem kl. 14.00-16.00 kan du være sikker på at træffe en medarbejder, som kan give dig råd og sparring med det samme. Telefonen betjenes af psykologer og pædagogiske konsulenter.

PPR Skema

Dette PPR skema anvendes ved ønske om sparring/vejledning/vurdering i forhold til børn og unge fra 0-18 år.

Find skemaet her

Kontaktoplysninger

Børne- og Familieforvaltningen
Børne- og Familierådgivningen
PPR
Tlf.:99174187