Er du bekymret for et barn?

Her kan du læse mere om hvordan du kan sende en underretning til Børne- og Familierådgivningen, hvis du er bekymret for et barns trivsel.

Der er forskellige måder du kan underrette til Børne- og Familierådgivningen.

Privat eller fagperson (ikke kommunal ansat)

Du kan underrette ved at udfylde skemaet på denne side

Anonym

Ønsker du at være anonym, må dit navn ikke fremgå af underretningen. Hvis du ringer og ønsker at være anonym, skal du ikke sige dit navn, men blot fortælle, at du vil aflevere en anonym underretning. Hvis du oplyser dit navn, har vi ikke lov til at slette dit navn fra sagen igen.

Du kan underrettet anonym på via denne løsning

Du kan også kontakte os telefonisk på 9917 2473 og sige, at du ønsker at lave en anonym underretning.

Når jeg skal underrette som fagperson

Som fagperson har du en særlig underretningspligt, der går forud for din tavshedspligt. Hvis du har et arbejde, hvor du er i tæt kontakt med børn og unge, er du særlig forpligtet til at underrette Børne- og Familierådgivningen om din eventuelle bekymring for et barn eller en ung.

Der findes to underretningsskemaer når du underretter som fagperson.

Underretning vedrørende bekymring for et barn eller en ung

  • Denne underretning sendes når der er formodning om, at et barn eller ung har brug for særlig støtte.
  • Bekymringen skal altid drøftes med familien og nærmeste leder inden underretningen sendes. Dette gælder dog ikke i akutte tilfælde, hvor underretningen omhandler mistanke om vold og seksuelle overgreb.

Underretning vedrørende ulovligt fravær

  • Skoleledere på folkeskoler skal underrette Kommunalbestyrelsen når en elev har ulovligt skolefravær på 15% eller derover indenfor et kvartal, Jf. Servicelovens §153, stk. 2.
  • Vær opmærksom på, at der skal vedlægges en fraværsopgørelse.
  • Er der bekymring i tillæg til fraværet, skal dette skema ikke benyttes idet denne kun omhandler fravær i henhold til nævnte lovgivning.

Som ansat i Thisted Kommune skal du underrette ved at udfylde et af skemaerne under "Tværfaglige fraser", og sende den til underretning@thisted.dk

Når underretningen er sendt til Børne- og Familierådgivningen

Børne- og Familierådgivningen skal inden seks dage efter modtagelse af underretningen sende et kvitteringsbrev til dig som underretter.

Hvis det er en fagperson der har underrettet skal Børne- og Familierådgivningen endvidere orientere dig om, hvorvidt der er iværksat en undersøgelse eller foranstaltninger vedrørende det barn eller den unge, som du har underrettet om.

Vores handleplan for vold og seksuelle overgreb

Vi har en handleplan for sager, hvor der er mistanke eller konkret viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn og unge.

Du kan læse den her:

Thisted Kommunes handleplan

 

Beredskabsplan

Her kan du læse vores beredskabsplan for negativ social kontrol, æresrelaterede krænkelser, ekstremisme og radikalisering.

Link til beredskabsplan

Kontaktoplysninger

Børne- og Familieforvaltningen
Børne- og Familierådgivningen
Tlf.:99172473