Familien i Vækst

Familien i Vækst (FIV) er et sundhedsfremmende - forebyggende og sundhedspædagogisk tilbud til førstegangsforældre med behov for udvidet støtte til forældreskabet. 

Familien i Vækst (FIV) henvender sig til såvel mødre som fædre med spædbørn op til 1 år der er berørt af en eller flere af følgende faktorer:

  • Sårbare førstegangsgravide forældre, herunder enlige forældre
  • Sårbare gravide og nybagte familie med anden etnisk baggrund, der forstå og taler dansk.
  • Familier med udfordringer som fx psykisk sygdom, tidligere misbrug, arbejdsløshed, skilsmisse m.v.

Fælles for målgruppen er, at forældrene er motiverede for og har lyst til at få støtte til at udvikle et positivt forældreskab. 

Fokus vil især være på den tidlige, nære tilknytning mellem barnet og dets forældre.

Tilbuddet til familien indebærer:

  • Hyppige hjemmebesøg af sundhedsplejerske og/eller pædagog
  • Fleksibel og hurtig støtte og hjælp i relation til den enkelte families behov og ressourcer.
  • Tæt sparring med de forskellige fagpersoner, der er tilknyttet familien.
  • Konkret hjælp til at imødegå usikkerhed i forbindelse med kontakt til det offentlige system.
  • Mulighed for at deltage i gruppetilbud (babysvømning og musik med baby).

Visitation til Familien i Vækst:

Alle professionelle, der er i kontakt med gravide kommende forældre kan henvise til Familien i Vækst (FIV). Fagpersonen udfylder, sammen med den henviste familie, visitationsskemaet. Det udfyldte og underskrevne skema sendes til Thisted Kommune, att. Sundhedsplejen, Ringvej 34, 7700 Thisted.

Visitationsskemaet kan hentes her: Visitationsskema til Familien i Vækst

Fagpersoner tilknyttet Familien i Vækst:

Sundhedsplejerske Mette S, mobil 51 30 93 40

Sundhedsplejerske Marian, mobil 20 56 55 60

 Pædagog Ninna, mobil 21 54 14 27

Senest opdateret 27-06-2024

Kontaktinfo

Sundhedsplejen
Ringvej 34
7700 Thisted
Tlf. 99 17 20 31

Sundhedsplejerske Mette, mobil 51309340

Sundhedsplejerske Marian, mobil 20565560

Pædagog Ninna, mobil 21541427