Spildevand og kloak

Spildevand i byen

Her finder du information om spildevands- og regnvandshåndtering i byen

Spildevand i det åbne land

Her finder du information om tømningsordningen samt spildevandshåndtering i det åbne land

Spildevandsplanen 2022-2031

Spildevandsplanen 2022-2031 beskriver de nuværende kloakeringsforhold og fremtidige områder, der skal kloakeres, m.m.

Offentliggørelse af tillæg til spildevandsplanen kan også ses her. 

Nyheder