Badevand

Her finder du gode baderåd, information om badevandskvaliteten samt badevandsprofiler for hele Thisted Kommune

Badesæsonen er slut for denne gang

Vi tager nye prøver igen i slut maj.

Se sæsonens badevandsanalyser nedenfor under "Tidligere års analyser".

Rådet for Større Bade- og Vandsikkerhed anbefaler, at du overholder disse otte råd, når du bader.

  • Lær at svømme og springe rigtigt
  • Bad aldrig alene
  • Bad kun hvor det er tilladt
  • Gå kun ud til navlen
  • Spring kun på hovedet, hvor vandet er dybt nok
  • Svøm langs med kysten
  • Bad aldrig med alkohol eller euforiserende stoffer i blodet
  • Gå op når du begynder at fryse
  • Du kan læse mere om badesikkerhed her

Redningsnumre
Ved de mest benyttede strande er opsat grønne redningsnumre.
Hvis ulykken er ude, så kan du oplyse redningsnummeret, når du ringer 112. Så ved redningsmandskabet nøjagtigt, hvordan de finder frem.

Film om badesikkerhed
Rådet for Større Bade- og Vandsikkerhed har udgivet en film om badesikkerhed i Vesterhavet.
Filmen fortæller om de farlige forhold, der kan opstå ved badning i Vesterhavet. Samtidigt får du en række gode råd til, hvordan du bader sikkert. Du kan se filmen her.

The film is also available in an English version - Der Film ist auch in einer deutschen Version erhältlich. 

Ved alger i badevandet opfordrer vi til at følge Miljøstyrelsens anbefalinger (se her LINK). Generelt anbefaler vi ikke at man bader, hvis du ikke kan se dine fødder, når du står i vand til knæene.

Vær generelt opmærksom på, at der i dagene efter store regnskyl og/eller skybrud kan være forhøjede værdier af bakterier, især i Limfjorden.

Kontakt med havskum frarådes
Styrelsen for Patientsikkerhed fraråder direkte kontakt med blivende havskum, som ligger på stranden. De oplyser, at kortvarig og forbigående kontakt med havskum ikke medfører en akut sundhedsmæssig risiko. Ved eventuel kontakt med havskummet, bør man vaske huden med rent vand. Mere information kan ses i Miljøstyrelsens nyhed af 27. juni 2023 (Første resultater af PFAS i badevand og havskum (mst.dk))

Udtages der prøver af PFAS i badevandet?
Der udtages ikke løbende prøver for PFAS i badevandet. Men de prøver, der er udtaget af os og af Miljøstyrelsen, har indtil videre vist, at der ikke er grund til bekymring for PFAS i badevandet, da der ikke er fundet værdier over grænseværdien for PFAS i badevand.

Badevandsanalyser

I sommermånederne tages der prøver ved vores badesteder. Analyserne skal sikre, at vandet er fri for bakterierne E. coli og enterokokker, så vandet er sikkert for de badende at opholde sig i.

Badevandsanalyser
På de fleste badestrande bliver badevandet analyseret 10 - 11 gange i løbet af sæsonen, og nedenfor kan du se resultaterne.

Badevandsanalyser bliver taget fra slutningen af maj og ind i september.

Badevandsanalyserne er delt ind i tre farver; grønt for fint badevand, gult for de målinger som må forekomme enkelte gange i løbet af badesæsonen samt rødt, som er tegn på forurening. Hvert år vurderes vandkvaliteten også på baggrund af de seneste fire års analyser, og kvaliteten inddeles i kategorierne "Udmærket", "Godt", "Tilstrækkeligt" eller "Ringe" badevand.

Badevandssæsonen starter op i slutningen af maj. Analyser kommer her på siden.

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse

Kontakt
Plan- og Miljø afdelingen
Telefontider

Mandag - onsdag:
08.00-10.00
samt
14.00 - 15.00

Torsdag:
08.00 - 10.00
samt
kl. 14.00-17.00

Fredag:
08.00 - 10.00

Senest opdateret 27-10-2023