Badestrande

Her finder du information om kommunens badestrande

 I Thisted Kommune findes der omkring 50 regelmæssigt benyttede badestrande ved kyster og søer. Badestrandene er meget forskellige, og har et varierende antal faciliteter. Langt de fleste steder har en rigtig god vandkvalitet, og på de mest benyttede steder findes der redningsudstyr m.m.

For alle badestrande, hvor vandet kontrolleres regelmæssigt, skal der foreligge en badevandsprofil med detaljerede oplysninger om badestranden, herunder en beskrivelse af stranden, strandens omgivelser, vandets kvalitet m.m.
For øvrige strande kan du finde basale oplysninger.

Læs mere om

Thisted Kommune benytter det Hvide Badevandsflag på de otte udvalgte strande. På disse strande finder du redningsudstyr, førstehjælpsudstyr, toiletter, information, gode parkeringsmuligheder m.m., ligesom badevandet kontrolleres mindst 11 gange i løbet af badesæsonen.
På alle disse badestrande er vandkvaliteten ”Udmærket”, hvilket er den bedste kategori for badevand. I badesæsonen bliver der fra slutningen af maj til slutningen af august udtaget mindst 11 prøver af vandet. Resultaterne offentliggøres løbende under Badevandsanalyser under Badevand.

Hvis der midlertidigt opstår en forurening ved en strand, vil Badevandsflaget blive nedtaget, og der vil opsat informationsskilte, indtil vandet igen er rent.

På badestrandene opfordrer vi gæsterne til at overholde nogle simple ordensregler se her Ordensregler badestrand

Agger Strand - se badevandsprofil
Stenbjerg - se badevandsprofil
Nr. Vorupør - se badevandsprofil
Klitmøller - se badevandsprofil
Vigsø - se badevandsprofil 
Søndergaard - se badevandsprofil
Thisted Søbad - se badevandsprofil
Vilsund - se badevandsprofil

Badevandets hygiejniske kvalitet kontrolleres 6 – 10 i badesæsonen og der findes redningsudstyr og ganske få øvrige faciliteter.


Agger Tange - se badevandsprofil
Lyngby - se badevandsprofil 
Lild Strand - se badevandsprofil
Kåglanding - se badevandsprofil
Amtoft - se badevandsprofil
Sennels - se badevandsprofil
Thisted Camping - se badevandsprofil
Hotel Limfjorden - se badevandsprofil 
Skyum Østerstrand - se badevandsprofil
Visby - se badevandsprofil 
Doverodde - se badevandsprofil 
Helligsø Drag - se badevandsprofil
Kærgården - se badevandsprofil
Førby Sø - se badevandsprofil
Vandet Sø – nord - se badevandsprofil 
Nors Sø – syd - se badevandsprofil

Der findes mange andre strande, hvor det er muligt at bade, men hvor der kun findes få faciliteter, og ikke alle steder har redningsudstyr. På listen er en række strande, som benyttes sparsomt, og ofte af lokale. Badevandets hygiejniske kvalitet bliver ikke kontrolleret, men det er kommunens forventning, at badevandet er rent. Ofte kan man sammenligne med undersøgelser på nærtliggende strande.


Agger – Høfde 96
Stenbjerg v. Sømærkevej - se info
Sdr. Vorupør v. Bækvej - se info
Nr. Vorupør v. Camping
Bøgsted Rende - se info
Vangså - se info
Klitmøller v. Trøjborgvej - se info
Hanstholm v. Baunvej - se info
Vigsø v. Krægpøtvej
Madsbøl
Lild Strand v. Strandkær Bulbjerg
Eshøj Plantage - se info
Fårtoft - se info
Futtrup
Krik - se info
Per Madsens Kær - se info
Vandet Sø – syd - se info
Nors Sø – nord - se info

Et par steder frarådes badning på grund af lumske strøm- og bundforhold:
Hanstholm-reservatet - se info
Roshage - se info

Mellem Hanstholm Havn og Roshage Molen frarådes badning på grund af spildevandsudledning.

Agger Tange - frarådes badning fra sydenden og op langs østsiden på grund af sikkerhed omkring sejlranden og på grund af naturbeskyttelsen.

Vandet Sø – øst - se badevandsprofil. Der er nedlagt badeforbud i en zone på 200 m fra gangbroen pga. de sidste års dårlige vandkvalitet. Der udtages stadig prøver, resultatet kan du se under Badevandsanalyser under Badevand

Teknisk Forvaltning
Plan- og Miljø