Natur

Naturen i Thy

Beskyttet natur, - hvilke typer og hvilke formål. Kvalitet i naturen og miljøet, sårbarhed, randzoner, biodiversitet m.m.

Naturpleje

Læs om kommunens naturplejeprojekter

Skadedyr og vækster

Hvad gør du, hvis du har rotter? Hvad med skadevoldende vildt, vilde katte og kæmpebjørneklo m.v.

Natura2000

Forundersøgelser, handleplaner og etablering af naturlige vandstandsforhold i Natura2000-områder

Nyheder

Senest opdateret 05-03-2024