Skadedyr og vækster

Alle har pligt til at anmelde rotter - også selvom det ikke er hjemme hos dig selv.

Anmeldelse af rotter:
Anmeldelse af rotter skal ske digitalt.

Det gør du ved at klikke her: Anmeld rotter

Det er kommunens ansvar at bekæmpe rotter hurtigt og effektivt. I landzone bliver alle ejendomme automatisk besøgt hvert andet år af kommunens bekæmpelsesfirma. I byområder vil der blive foretaget besøg efter anmeldelse.
I perioden oktober - februar vil der blive foretaget kampagnebesøg af kommunens rottebekæmper, og bekæmpelse vil blive foretaget, hvor der er rotter. Der vil også ske kommunalt tilsyn på ejendomme med sikringsordninger.

For at sikre en effektiv rottebekæmpelse og undgå utilsigtede forgiftninger, udleveres der ikke rottegift til borgere. Ud over bekæmpelse af rotter med gift, er også besiddelse af rottegift forbudt. Ifølge gældende lov må kun autoriserede personer eller personer, der er undergivet en autoriseret persons instruktion og arbejder på dennes ansvar, bekæmpe rotter med kemiske midler.

Betaling for rottebekæmpelse sker ved opkrævning af en promillesats af ejendomsværdien for den enkelte ejendom.

Opkrævningen foretages sammen med de kommunale ejendomsskatter.

Rotten er et alvorligt skadedyr, der årligt ødelægger for millioner af kroner, særligt hvis de ikke opdages i tide.

Rotten fører desuden en masse forskellige sygdomme med sig, hvoraf nogle kan være livstruende f. eks. salmonella. Derfor skal de bekæmpes. Deres gnaven i f.eks. el-ledninger kan forårsage kortslutning og i værste fald brand.

Læs kommunens handleplan for bekæmpelse af rotter 2022-2025: Handleplan for rottebekæmpelse 2022-2025.

Husk at det er ingen skam at have rotter. Det er kun en skam, ikke at gøre noget ved det.

Mistanke om rotter:
Har du mistanke om, at der kan være rotter i eller nær din bolig ? Så vær opmærksom på de fire tegn på rotter:

 • Ekskrementer 
  Rotter efterlader sig ekskrementer. Efterladenskaberne er sorte, cylinderformede og ca. 6 mm tykke og 17 mm lange. De spidser til i den ene ende
 • Lugt
  Rotter efterlader sig en skarp og ubehagelig lugt, der minder om kloak og grisestald
 • Huller
  Udendørs kan rotter afsløre sig ved umotiverede huller i jorden. Det kan f.eks. være i nærheden af et dæksel eller i nærheden af husets fundament. Synkende fliser eller asfalt kan være tegn på, at rotter har undermineret overfladen. Indendørs kan rotterne gnave sig igennem paneler, vægge og gulve. Hullerne er som regel cirkelrunde og behøver ikke være større end en to-krone. Hold øje med friske afgnavede træspåner
 • Lyde
  Piben og kradsen i panelerne, under gulvet eller på loftet kan være tegn på rotter. Det kan også være en mus eller lækat, mår eller andre dyr, du har besøg af. Lad kommunens skadedyrsbekæmpere afgøre, hvem der er på færde

Som grundejer er det faktisk din pligt at vedligeholde din kloak, dette er også med til at forebygge rotter. Derfor er det en god ide lige at se ned i din kloak- og tagnedløbsbrønd ind i mellem.

Tegn på at kloakken eller regnvandssystemet er i stykker:
I spildevandssystemet kan du se på banketten (bunden af kloakbrønden) om der ligger lidt grus, sten, jord eller små stykker af beton / ler. Dette kan være tegn på at din kloak er i stykker.

I regnvandssystemet skal der altid stå vand i bunden af tagnedløbsbrønden. Er brønden tom for vand, kan der være noget galt.

Sunkne fliser og huller i jorden kan også være tegn på at systemet er i stykker.

Tegn på rotter i kloakken:
Når du tjekker din kloak, vil du ind i mellem se rotteekskrementer (lort) på banketten, eller en rotte der titter op til dig.

Ser du rotter i kloakken, er det ikke et problem, da det er fint rotterne bor i kloakken. Du skal derfor ikke anmelde rotter i kloakken til kommunen – først når de er kommet op af kloakken, bekæmper vi dem.

Ingen regel uden undtagelse:
Hvis der er tegn på kraftig rotteaktivitet, for eksempel bunkevis af rotteekskrementer, kan det være tegn på at kloakken er i stykker. Spørg os hvis du er i tvivl.

Hvad kan du selv gøre?
Tjek om din faldstamme-udluftning er sikret, da rotter ofte bruger den til at komme ud på taget og herefter ind på loftet.

Sørg for at tagnedløbet slutter tæt ved jorden, så rotten ikke kan bruge det til at komme op på taget.

Brug det store skyl når du laver nr. to – så undgår du, at der ligger lækkert foder til rotten i dine rør.

Tjek din forsikring om din kloak er dækket. Hvis den går i stykker, er du så dækket af din forsikring? Og gælder det både rørene og kloakbrønden?

I forbindelse med huskøb skal du være opmærksom på, at kloakken oftest er mindst lige så gammel som huset – nybyggede huse kan have genbrugt en ældre kloak. Det kan derfor være en god idé at få tjekket kloakken for defekter af en autoriseret kloakmester, det vil sige ved en eventuel tv-inspektion af kloakken.

Du har også mulighed for at sikre dit kloaksystem på forskellig vis, for eksempel kan en autoriseret kloakmester, hvis det er teknisk muligt, montere en rottespærre i brønden eller en VVS’er sætte rottestop på faldstammen (en såkaldt gravid dame).
Tal med en autoriseret kloakmester eller VVS’er om, hvad der kan lade sig gøre hos dig.

Den vilde have er lækker - også for rotterne. Husk at gøre det lidt besværligt for dem og hold øje med tegn på rotter, så vi hurtigt kan få sat en bekæmpelse i gang, hvis de skulle dukke op.

Rotten skal bruge gemmesteder, føde og vand, for at overleve og finder den alle tre ting et sted, vil den slå sig ned.

Det kan være en udfordring, hvis du ønsker en vild have til gavn for biodiversiteten, da den vilde have typisk byder på alle tre ting, til stor glæde for rotten.

Du behøver dog ikke en helt trimmet have, da der er flere muligheder, for at rottesikre lidt i vildskaben:

 • Undgå at planter gror lige op ad muren. Rotten foretrækker at løbe, hvor den kan være i skjul. Så ved at holde planterne godt væk fra muren, undgår du, at de løber nær murværket og får fred til at gnave sig ind i boligen
 • Fjern nedfaldsfrugt. Hvis du gerne vil lade havens fugle få frugten, kan den lægges op på et rottesikret foderbræt
 • Vær opmærksom. Følg med i hvad der sker i din have, så spotter du hurtigere tegn på rotter, som f.eks. huller uden muldskud i plænen
 • Smid ikke fødevarer på komposten, slet ikke kød. Bruger du komposten til dine grøntsager, kan du anskaffe dig en rottesikret kompostbeholder til dette

Hvis du får rotter, kan du hjælpe bekæmpelsen på vej ved at fjerne alt tilgængeligt foder: Det til pindsvinet, det til fuglene og det til alle andre dyr, du har i haven. Og slå høj bevoksning ned. Den vilde have tåler, at du er lidt hård ved den ind i mellem og den skal nok komme sig fint igen, efter du er af med rotterne.

Det er vigtigt at du rottesikrer, når du har kæledyr og fodrer dyr i haven.

Det kan eksempelvis være kaniner, høns, hunde og fugle. Husk at rotten er altædende og derfor også spiser æg, kyllinger og andre dyreunger, hvis de kan komme til det. Du bør derfor blandt andet rottesikre hønsegården (fintmasket net til indhegning/bur m.m.), opbevare foder i tætte beholdere og ikke lægge mere foder ud, end dyrene kan spise på en time.

Se efter disse tegn på rotter:

 • Huller ved kloakdæksler – rotten er god til at komme ud af kloakken og derfor ser vi ofte huller ved kloakken, hvor rotten har gravet sig ud
 • Pludseligt sunkne fliser og chaussesten – det kan være tegn på underminering, som kan skyldes rottens gange i jorden
 • Huller uden udskrab af jord i skråninger og græsplæner – kan være tegn på et underliggende kloakbrud, der medfører at rotter får adgang til overfladen
 • Et aktivt rottehul kendes ved, at der ikke er spindelvæv eller blade i hullet – rotten vedligeholder sine huller og fjerner nedfaldne blade og andet affald, der ligger i vejen
 • Gnavmærker i træværk – rotten gnaver hele tiden og forsøger gerne at komme ind i din bolig. Derfor kan du opleve at se gnavmærker i f.eks. dørkarme
 • Fedtstriber – rotten udskiller et sekret, der afsættes, hvor den løber. Med tiden vil der komme en brun stribe, hvor rotten har været forbi mange gange
 • Ekskrementer – rottens ekskrementer er sorte, aflange og ca. 1,5 cm store
 • En ram, vammelsød lugt indendørs – hvor rotten bor, vil der begynde at lugte kraftigt

Vidste du, at det er billigere at forebygge rotter end at reparere, når de først har været på besøg?

Rotter bygger reder på tørre steder og derfor elsker de vores overdækkede arealer. Især under hævede terrasser opleves der ofte problemer, da rotter uforstyrret kan leve herunder. Desuden ses ofte problemer med rotter i forbindelse med f.eks. skure, legehuse m.m. - kort sagt steder, der ikke har et støbt fundament. 

Det er din pligt, som grundejer, at rottesikre din ejendom, så rotterne ikke slår sig ned hos dig - det gælder også for terrasser og småbygninger. Når først rotten har slået sig ned, kan du blive påbudt at udføre sikring. Det er derfor vigtigt, at du husker rottesikring i dine haveprojekter.

Her beskrives eksempler på, hvordan du kan sikre dig, at rotterne ikke flytter ind på din ejendom:

 • Sikring kan udføres med volierenet eller eternitplader
 • Sikring med volierenettet vinkles 90 grader, så sikringen går 30 cm ned i jorden og 30 cm ud fra terrasse eller bygning. Maskestørrelsen skal maksimalt være 1 x 1 cm, da rotter kan komme igennem huller svarende til en 2-krone. Hvis du også vil sikre mod de fleste mus, skal maskestørrelsen ikke være større end 0,5 x 0,5 cm
 • Sikring med eternitplader skal gå langs hele terrassens eller bygningens kant og 60 cm ned i jorden
 • Små skure, som ikke sikres med net eller plader, skal gerne ligge frit og hævet 30 cm over jorden, så rotter ikke kan søge ly bagved og nedenunder
 • Det vil være en god ide at muliggøre inspektion under en hævet terrasse, da man ellers kan risikere at skulle bryde den op i forbindelse med bekæmpelse

   

Efeu og andet beplantning op af dit hus kan være pænt, men kan også fungere som rotters indgang til din bolig. Når bevoksningen er tæt på din tagrende, åbentstående vinduer eller andre åbninger, som er større end 2 centimeter, har rotten mulighed for at komme ind i din bolig.

Mange huse har sokkeludluftningsriste som godt kan være gemt bag buske, brænde eller oplag af andet materiale. Er sokkelristene gennemrustne eller på anden måde defekte, er der risiko for at rotterne kan gå ind i din bolig.

Træer, hvis grene er tæt på dit tag, kan give adgang for rotter ind i din bolig. Rotterne kan springe fra træet og direkte over på taget og derfra kravle ind på loftet.
Hvis der på din ejendom er tagnedløb, som ikke udmunder under kloakrist eller kloakdæksel, skal disse rottesikres. Tagnedløb, hvor tilslutningen til kloak eller dræn, udmunder frit, skal være sikret med galvaniseret trådnet, rist eller lignende. Er der åbne adgangsveje ind i boligen, kan disse med fordel sikres på samme måde.

Fakta om rotter:

 • De kan klatre op ad ru vægge, træer og i faldstammer etc
 • Kan grave ned i en dybde af 60 centimeter
 • Gennemgnaver alt der er blødere end jern, da deres tænder skal slibes
 • Springer op til 150 centimeter vandret og 80 centimeter lodret
 • Kan løfte 1.2 kilo, derfor bør afløbsriste altid være skruet fast
 • Rotter kan krybe igennem åbninger, der er 2 centimeter i diameter
 • Vi mennesker er gode til at opfylde rotters behov – føde, skjul og vand

Gode råd til at forebygge rotter:

 • Tjek om der er beplantning op til tagrender eller vinduer. Beskær beplantning så der er minimum 80 centimeter fra beplantning til tagrender eller vinduer
 • Undgå beplantning og oplag af diverse materialer etc. op af husmuren, da det kan være tilholdssted for rotter. Et godt udgangspunkt er 50 centimeters frirum fra husmuren
 • Undgå at træers grene bliver et springbræt til tagrender og taget
 • Gennemgå din ejendom for åbninger, som rotter kan komme ind af, og sørg for at få lukket hullerne med trådnet, rist eller lignende
 • Undgå permanent åbentstående vinduer/yderdøre. Montér eventuelt fintmasket metalnet for døre/vinduer

Med disse få gode råd kan du forebygge, at rotten bliver en uventet gæst i din bolig.

Sådan undgår du rotter - 10 staldtips fra Naturstyrelsen:

Ryd gemmesteder:
1. Brædder fjernes eller klodses op.
2. Jordbunker langs ydermure fjernes.
3. Tagplader fjernes eller klodses op.
4. Vegetation holdes en meter væk fra bygningen.

Luk smuthuller
5. Huller i sokler og murværk repareres med net og beton.
6. Døre og porte skal slutte tæt og skal altid holdes lukket.
7. Rørgennemføringer tætnes med net og beton.
8. Udmugningsanlæg sikres med en plade ved åbningen.
9. Spildt foder fejes altid op.
10. Foder må ikke ligge frit tilgængeligt.

En ren og vedligeholdt ejendom er din bedste sikring mod rotteskader.
Gift slår rotter ihjel, men rotterne kan leve flere dage med gift i kroppen inden de dør. I den tid kan de trænge ind i bygninger, sprede smitte, ødelægge inventar og æde foder.
Derfor er det vigtigt at fjerne gemmesteder, lukke smuthuller og holde fodret uden for rotters rækkevidde. 

Læs Miljøstyrelsens pjece: Fodrer du for vildt eller fodrer du rotter?

Læs også mere på Miljøstyrelsens hjemmeside: Rottebekæmpelse

Læs kommunens pjece: Undgå rotter – i hus og have

Hvis du har problemer med skadevoldende vildt, for eksempel husmår eller mink, kan du få hjælp til at bekæmpe dem.

Regulering bliver foretaget af Danmarks Jægerforbund.
Det er gratis at få hjælp til at bekæmpe skadevoldende vildt og invasive arter. Dog skal du selv betale kilometerpenge efter aftale med den enkelte reguleringsjæger, dog max efter statens regler.

Du skal henvende dig til en af de lokale reguleringsjægere nedenfor. Alle reguleringsjægere er udpeget af Danmarks Jægerforbund.

Reguleringsjægere:

Navn Adresse Telefon Mail
 Martin Poulsen Stensagervej 9, Tingstrup, 7700 Thisted 61 67 07 50 kontakt@mpir.dk
 H.C. Mikkelsen Lyngevej 11, 7741 Frøstrup 23 37 50 30 loneoghans@gmail.com
 Jens Kristian Jensen Grønnevej 12, 7760 Hurup 30 74 86 22 hennyogpoje@gmail.com
 Mikael Bruusgaard Hunstrupvej 3, 7700 Thisted 42 77 07 65 mikbruus@gmail.com

Mårhunde-Reguleringsjægere:

Navn Adresse Telefon
 Henrik Pedersen Nordmorsvej 52, 7950 Erslev 30 56 35 57

Der findes mange forskellige slags skadedyr og lige så mange måder at komme af med dem på.

Muldvarper:
Muldvarpen betragtes i et vist omfang som et gavndyr i skoven, hvor dens gange skaber luft til vegetationens rødder. Muldvarpe hører, ligesom pindsvinet og spidsmusen, til insektæderne, og den lever hovedsageligt af regnorme og insektlarver.

Muldvarpe forvolder primært skade gennem deres graveaktiviteter. Overfladiske gange i landbrugsafgrøder kan ødelægge planterne, og mange muldvarpeskud kan forringe græsning og grønthøstning til ensilage, ligesom skuddene kan forvolde skade på landbrugsmaskiner mv.
Også i den velanlagte græsplæne er resultatet af muldvarpens arbejde til stor irritation. Dens muldskud er regelmæssige og hvælvede - sommetider med et hul i selve skuddet, som afslører, at dyret har været på jagt på jordoverfladen.
Muldvarpen bekæmpes med størst udbytte i perioderne april-juni og oktober-december. Her er territorierne forholdsvis stationære, og man undgår en alt for hurtig indvandring af nye individer. Det er en betingelse for bekæmpelsen at jordtemperaturen er minimum 8 grader C.     

Thisted Kommune foretager ikke bekæmpelse af muldvarper. Derfor skal man selv tage kontakt til et privat skadedyrs bekæmpelsesfirma, hvis man ønsker hjælp til at komme dem til livs.

Mosegrise:
Mosegrisen kaldes af og til for vandrotte eller jordrotte, men er ikke en rotte. Den hører ligesom markmusen til studsmusene. Mosegrisen tilbringer i lighed med muldvarpen en stor del af sit liv under jordens overflade, og det kan være svært  at se forskel på de to arters gravevirksomhed, da begge laver gangsystemer og kan skyde jorden op som muldskud. Er der i sommerhalvåret mange åbne huller mellem skuddene, kan man regne med, at det drejer sig om mosegrise. Mosegrisens huller kan variere en del i størrelse, men de er oftest 5-8 cm i diameter.

Mosegrisen er planteæder. Gnav på planter og deres rødder i forbindelse med gangsystemerne afslører derfor med sikkerhed, at det drejer sig om mosegrise. De alvorligste skader sker ved, at den gnaver rødderne af buske og træer.

Thisted Kommune foretager ikke bekæmpelse af muldvarper. Derfor skal man selv tage kontakt til et privat skadedyrs bekæmpelsesfirma, hvis man ønsker hjælp til at komme dem til livs.

Skadedyr på planter:
Har du problemer med skadedyr på dyrkede planter, kan du spørge den lokale landbrugs – og havekonsulent. Det kræver normalt medlemskab. Du kan fx få kontakt til en landbrugskonsulent gennem Dansk Landbrugsrådgivning: www.dlbr.dk.

Dræbersnegl - iberisk skovsnegl:
Den iberiske skovsnegl er siden 1997 blevet et stigende problem for mange haveejere, fordi den raserer både prydplanterne og køkkenhaven. Der er desuden fare for, at den fortrænger den sorte skovsnegl, og dermed forrykker balancen i den danske natur.

Den iberiske skovsnegl har ingen direkte effekt på menneskers sundhed. Undgå dog at spise grøntsager med snegleslim, som kan indeholde E coli bakterier.
De fleste snegle gør ingen skade, og de bør ikke bekæmpes.

Ved hjælp af sneglenøglen på Miljøstyrelsens hjemmeside kan du finde ud, hvilken slags snegle du har i din have. Du kan også finde gode råd om forebyggelse og bekæmpelse af den iberiske skovsnegl.
Guide til at identificere iberisk skovsnegl, dræbersnegl.
Miljøstyrelsen om iberisk skovsnegl.

Udryddelse af dræbersnegle, sådan gør du

 • Det er nemmest at finde og indsamle sneglene, når det er fugtigt
 • Du kan indsamle sneglene i en beholder og overhælde dem med rigelige mængder kogende vand
 • Du kan klippe/hakke sneglene over med en saks eller spade. Du bør klippe/hakke lige omkring åndehullet, for at sikre at sneglen dør hurtigt
 • Du skal enten bruge døde snegle aktivt som lokkemad eller grave dem ned for at undgå, at de tiltrækker flere snegle

Ræve:
Ræve er ikke skadedyr, men en del ræve er ramt af ræveskab.
Skabmiden er ikke farlig, og det er meget sjældent, at den overføres til mennesker. Hvis uheldet skulle være ude, vil symptomerne være en stærk kløe, som kan kureres medicinsk.
Har du mistanke om at være smittet efter kontakt med en skab-inficeret ræv eller hund, bør du søge læge.

Miljøstyrelsen om ræve.

Ulve:
Ulven er fredet. Ikke bare i Danmark, men i hele Europa. Derfor må man hverken jage den, fange den eller på anden måde genere den. Ulven er fri til at slå sig ned i Danmark, og det er op til ulven, hvor den synes, at den kan finde ro og føde til at ville slå sig ned.
Det er Danmarks største landrovdyr, og det har været udryddet i næsten 200 år. Ulven er sky, så sørg for, at du ikke forstyrrer den.

Hvis du har set en ulv, kan du skrive til Naturstyrelsen: info@nst.dk.
På Miljøstyrelsens hjemmeside kan du læse om ulven, se hvor den er blevet observeret og blive klogere på, hvornår den kan blive farlig for mennesker.

Miljøstyrelsen om ulve i Danmark.
Hvad gør du hvis du møder en ulv.

Ulve kan angribe og dræbe husdyr, men erfaringer fra andre lande viser, at problemet er begrænset. På Miljøstyrelsens hjemmeside kan du læse, hvordan du beskytter dine husdyr, og du kan finde information om ulvetelefonen. 

Hvordan beskytter man sine husdyr mod ulven.

Husmår:
Husmåren slår sig som regel ned på loftet og i hulrum på huse. Måren er ufarlig for mennesker og gør kun sjældent skade på træværk, som man kan opleve med mus og rotter. Som regel er husmåren mest til gene ved, at den kan larme en del, når den bevæger sig rundt på loftet.
Vil du gerne af med husmåren, kan du starte med at tænde lys på loftet, det bryder måren sig ikke om.

Miljøstyrelsen om husmåren.

Mårhunde:
Ud over truslen mod beskyttede dele af den danske natur, kan mårhunden være bærer af den farlige bændelorm Echinococcus multiloculus, der i værste tilfælde kan være dødelig for mennesker.
Mårhunde skal ikke forveksles med den danske husmår. Mårhunden er en invasiv art fra Asien, og der findes et særligt bekæmpelsesprojekt, der skal reducere antallet af mårhunde i Danmark.
Du kan hjælpe med at indberette mårhunde. Det gør du ved at ringe til Miljøstyrelsen på tlf. 51 14 01 14 eller Danmarks Jægerforbund på tlf. 88 88 75 00.

Mårhunden - en invasiv art.

Bier:
Bier er nyttige for bestøvningen af planter, buske og træer, og de producerer honning.
Hvis du får problemer med en bisværm, som har forvildet sig ind i din have, kan du kontakte en biavler fra Danmarks Biavlerforening.

Danmarks Biavlerforenings sværmhenterliste.

Hvepse:
Hvepse, også kaldet gedehamse, er nyttige dyr, som ikke skader. Til gengæld kan de være så generende, at det er bedst at fjerne boet. Gedehamsene går til grunde om efteråret, og aktiviteten ebber ud i oktober.
Hvis du ikke selv kan fjerne hvepseboet, kan du kontakte et firma, der tager sig af skadedyrsbekæmpelse.

Du kan hjælpe med at stoppe spredningen af invasive arter:
På Miljøstyrelsen hjemmeside kan du læse, hvad du kan gøre, hvis du observerer en skadelig dyre- eller planteart - også kaldet de invasive arter.

Miljøstyrelsen om invasive arter.

Skovflåt og andre parasitter på dyr og mennesker:
Har dit husdyr fået parasitter eller skadedyr på sig, kan du spørge dyrlægen om råd og vejledning. På Den Danske Dyrlægeforenings hjemmeside kan du finde din nærmeste dyrlæge.

Du skal fjerne en skovflåt, så snart du opdager, den har sat sig fast. Brug en flåtfjerner eller en pincet, sørg for at få alle dele væk og vask derefter med sæbe. Efter ca. 24 timer er der en lille risiko for overførsel af bakterier. Du skal holde øje med dig selv eller dit barns velbefindende og særligt være opmærksom på hududslæt og influenzalignende symptomer. Gå til læge for at få behandling.
Vil du helt undgå at blive bidt af flåter, er det bedste forsvar lange bukser, gummistøvler og langærmede bluser. Smøg evt. bukserne ned i strømperne. Flåten vil – med lidt held – tro, at den er havnet på et blad i stedet for et muligt måltid, og falde af.

Hvis du vil vide mere om flåter og flåtbid, kan du læse mere hos Miljøstyrelsen.

Lovgivning:
Bekendtgørelse om vildtskader.

Skrevet af borger.dk. Kilde: Borger.dk

Hvis du har problemer med herreløse katte, kan du kontakte Thisted Kommunes tekniske forvaltning og låneudstyr til at indfange kattene med.
Kommunen foretager ikke indfangning af herreløse katte.
Hos kommunen kan du låne en kattefælde til indfangning, hvis følgende retningslinjer er overholdt:

 • Lån af kattefælde ved kommunen kan kun foretages af den ansvarlige for det pågældende område, ejer eller f.eks. vicevært
 • Låner betaler alle omkostninger i forbindelse med indfangningen, herunder annoncering forud for indfangningen og evt. aflivning
 • Så snart katten er indfanget, kontrolleres det om katten bærer halsbånd, øretatovering, chip eller lignende. Hvis dette er tilfældet, slippes katten straks løs. Bærer katten ikke halsbånd, bringes den straks til kontrol af dyrlæge og herefter evt. aflivning
 • Katten skal sidde kortest mulig tid i fælden, og maksimalt 3 timer inkl. kørsel
 • Aflivning må kun foretages af en dyrlæge

Kattens værn

Thisted Kommune har ikke en aftale med Kattens Værn.

Men du er naturligvis altid velkommen til at kontakte Kattens Værn direkte, tlf. 38 88 12 00 og mail: kv@kattens-vaern.dk.

Katten er ikke tilpasset til at klare sig i naturen og mange sulter og er plaget af sygdomme. Det er disse katte, som Kattens Værn indfanger – nogle kan reddes og få et godt liv. Ved Kattens Værn bliver kattene neutraliseret, tjekket for syg og bliver vurderet for adoption eller genudsætning. Mens andre katte, der kan være sygdomsramte eller underernærede, desværre er bedst tjent med at blive aflivet på en human måde. Man kan kontakte Kattens Værn og få dem til at hjælpe med at indfange herreløse katte eller man kan selv gøre det, hvorefter man kan kontakte Kattens Værn for råd og vejledning. 

Kattens værn hjemmeside

Kæmpe-bjørneklo er en smuk plante, der skal nydes på afstand, da plantens saft kan give alvorlige skader på ubeskyttet hud.

Planten sætter op til 50.000 frø, der er spiringsdygtige i op til 7 år. Planten bliver meget stor og den skygger anden vegetation væk. Kæmpe-bjørneklo er derfor uønsket i vores natur, og kommunalbestyrelsen har besluttet, at den skal bekæmpes i hele kommunen.

Indsatsplan mod kæmpebjørneklo:
Kæmpebjørneklo er ikke hjemmehørende i Danmark, men trives så godt, at den spreder sig til flere og flere arealer. Den ønskes bekæmpet, fordi planterne udgør en sundhedsmæssig trussel mod mennesker, der færdes på steder, hvor den vokser, og den ønskes bekæmpet, fordi den på grund af sin størrelse er i stand til at skygge mange mindre planter væk og derved fjerne levestedet for mange insekter og smådyr.

Thisted Kommune har udarbejdet en indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo. Kravet til bekæmpelse er, at ingen planter må producere frø. Indsatsplanen gælder for alle grundejere i Thisted Kommune. Dette medfører, at det er den enkelte grundejer, der har forpligtelsen til at bekæmpe kæmpebjørneklo.

Se indsatsplanen i sin helhed: Indsatsplan.

Registrering af kæmpebjørneklo:
Alle offentlige og private arealer, hvor vi har viden om, at der vokser kæmpebjørneklo, er markeret på kort.

Se kort over områder med kæmpebjørneklo på Thisted Kommunes Digitale kort.
Her gør du følgende:

 • Klik på "Se Kortinfo"
 • Søg på "bjørneklo" yderst til venstre under "Kortopslag - Temaer"
 • Sæt v i "bjørneklo"
 • Herefter kan du zoome ind på de ønskede områder

Har du kendskab til kæmpebjørneklo, som ikke er markeret på kortet, har du spørgsmål eller brug for vejledning om bekæmpelse eller regler, må du meget gerne kontakte miljøafdelingen.

Bekæmpelse:
I perioden fra 1. maj til 1. oktober har ejere af arealer, hvor der er konstateret kæmpebjørneklo, pligt til at besigtige deres arealer hver 4. uge og foretage bekæmpelse.
Observeres der ubekæmpet kæmpebjørneklo, kan der rettes henvendelse til ubk@thisted.dk (99 17 22 32).

Valget af bekæmpelsesmetode afhænger meget af, hvor mange planter, der skal bekæmpes. Kontakt altid kommunen inden du sprøjter på arealer, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Der gælder ofte særlige regler for arealanvendelsen for arealer, hvortil der er søgt om tilskud, det skal der også tages hensyn til, når der vælges bekæmpelsesmetode.

Enhver kontakt med saft fra bjørneklo medfører en reaktion i huden. Beskyt derfor altid øjnene med briller og huden med tøj, brug altid lange handsker og lange gummistøvler. Vælg redskabstyper, der sikrer så lang en afstand til planterne som muligt. Anvend ikke buskrydder med snøre, da snøren får saften fra planterne til at sprøjte rundt.

I kommunens folder "Sådan bekæmper du kæmpebjørneklo" kan du læse mere om forskellige bekæmpelsesmetoder, samt om behandling ved kontakt med bjørneklo.

Links:

Giftlinjen Bispebjerg Hospital

Senest opdateret 08-06-2023

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse

Kontakt
Plan- og Miljø afdelingen
Telefontider

Mandag - onsdag:
08.00-10.00
samt
14.00 - 15.00

Torsdag:
08.00 - 10.00
samt
kl. 14.00-17.00

Fredag:
08.00 - 10.00