Partistøtte

Jf. Partistøtteloven kan partierne, én gang om året, søge om udbetaling af økonomisk støtte til politisk arbejde.

Har kandidatlister fået mere end 100 stemmer ved det seneste kommunalvalg, kan der søges om udbetaling af tilskud til politisk arbejde i indeværende år. Udbetalingen beregnes ud fra kandidatlistens stemmetal ved det seneste kommunalbestyrelsesvalg.

Fra 1. januar 2024 træder der ændringer i kraft i forhold til partistøtteloven, så det kun er kandidatlister, der har været opstillet til seneste kommunalbestyrelsesvalg, og som enten blev valgt eller var tæt på at blive valgt, der er berettiget til partistøtte. Læs mere om ændringerne på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside.


I forbindelse med ansøgningen skal tilskudsmodtageren afgive erklæring om:

  • Afholdte udgifter til politisk arbejde i det foregående år.
  • Forventede udgifter til politisk arbejde i indeværende år.
  • Modtaget private og anonyme tilskud.

Jf. Partistøttelovens § 11 d, stk. 6 er kommunerne forpligtet til at offentliggøre erklæringer om private og anonyme tilskud modtaget af kandidatlister og opstillede kandidater. 

Herunder kan du læse partiernes erklæring om private og anonyme tilskud til kandidatlister og opstillede kandidater.

Senest opdateret 30-03-2023

Ledelsessekretariatet

Kontakt
Asylgade 30
7700 Thisted

Nyheder