Vederlag til politikere og direktion

Thisted Kommune skal oplyse, hvis politikere eller direktører modtager forskellige former for vederlag for hverv, som de varetager i kraft af deres arbejde i kommunalbestyrelsen eller direktionen.

Offentliggørelsen finder sted i medfør af paragraf 16e i lov om kommunens styrelse. I denne lov står, at: 

"Et medlem af kommunalbestyrelsen, som efter valg eller forslag af kommunen udfører andre hverv end medlemskab af kommunalbestyrelsens udvalg eller underudvalg, skal oplyse størrelsen af vederlag, der i sidste kalenderår var forbundet med varetagelsen af hvervet, til kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen offentliggør inden udgangen af første kvartal, hvilke af dens medlemmer der modtager vederlag for udførelse af sådanne hverv, og størrelsen af vederlaget i sidste kalenderår for hvert enkelt hverv, medlemmet udfører" 
(Paragraf 16e - stk. 1).

Der står desuden, at stk. 1 også gælder

"ansatte i den kommunale administration, som efter valg eller forslag af kommunen udfører de i stk. 1 nævnte hverv."
(Paragraf 16e - stk. 2)

Senest opdateret 30-03-2023

Ledelsessekretariatet

Kontakt
Asylgade 30
7700 Thisted
Ledelsessekretariatet

Åbningstid

Borgerrådgiveren kan kontaktes:

Mandag - onsdag: 08.00 - 15.00

Torsdag: 08.00 - 17.00

Fredag: 08.00 - 15.00

Dagsordener og referater

Følg med i kommunalbestyrelsens arbejde og læs dagsordener og referater her

Abonnér på dagsordener og referater

Vil du automatisk modtage besked, når vi offentliggør nye dagsordener og referater for rådet?

Abonnér