Sammen kan vi få mere

Thy til grøn omstilling

energizoner

Hvor kan de grønne energianlæg ligge?

Vi peger på seks mulige områder, hvor vi kan realisere og koble de grønne energiløsninger. Vi kalder dem energizoner. Thisted Kommune starter ud med energizoner i Hanstholm og Midtthy.

Udenfor energizonerne deler vi Thy op i to. Områder hvor man ikke kan opstille vedvarende energianlæg, og områder hvor man kan opstille vedvarende energianlæg, hvis lokalsamfundet bakker op om det.

Se mere

overblik

ansøgninger om sol og vind

Der er landet 20 forslag til sol- og vindprojekter i Thisted Kommune.

Vi har offentliggjort dem her

Thisted Kommune screener ansøgningerne og udarbejder en status over kriterierne. På den baggrund vurderer og prioriterer kommunalbestyrelsen projekterne til efteråret.

Se mere her

Relevant lige nu

Energiplan 2024

Den grønne omstilling kommer og mere grøn energiproduktion er en nødvendighed.

I Thy har vi ressourcerne lige udenfor døren. De findes her. De er dine, og de er mine.

Dem skal vi udnytte til fælles bedste og sammen gøre Thy CO2-neutral inden 2035.

Se vores energiplan 2024

Q&A

Testcenter Østerild

Her kan du finde svar på nogle af de mest gængse spørgsmål om den potentielle udvidelse af Testcenter Østerild. Hvad betyder det? Hvad er kommunens rolle? Hvordan kommer den videre proces til at være?

Se mere

frist udsat

Lokal opbakning

Frist for dokumentation af lokal opbakning er udskudt

I forhold til at dokumentere kriterie E - lokal opbakning, så er det muligt at eftersende dokumentation frem til og med d. 30. juni 2024.

I kan sende dokumentation til plan@thisted.dk

Det strategiske grundlag for den grønne omstilling i Thy

strategi

Grøn Fremtid Thy

Grøn Fremtid Thy er Thisted Kommunes tværgående strategi for klima og grøn omstilling. Den dækker både Thisted Kommune som organisation og Thy som
område.

Grøn Fremtid Thy

fra strategi til handling

Handleplan 2023 for den grønne omstilling

Thisted Kommune har valgt næsten 100 indsatser på tværs af hele kommunen, som vi igangsætter nu og frem mod 2030. Målet er at skabe et klimarobust, klimaneutralt og klimabevidst Thy.

Klimaindsats

Lokalt samarbejde

Klimaalliancen Thy

Klimaalliancen Thy er en sammenslutning af flere lokale organisationer, der ønsker at vende den individuelle klimaudfordring til en fælles mulighed for vækst og udvikling i Thy.

Læs mere

Grønne nyheder

Følg med i nyhederne om Thisted Kommunes grønne og bæredygtige tiltag

Indlæs flere