Sammen kan vi få mere

Thy til grøn omstilling

energizoner

Hvor kan de grønne energianlæg ligge?

Vi peger på seks mulige områder, hvor vi kan realisere og koble de grønne energiløsninger. Vi kalder dem energizoner. Thisted Kommune starter ud med energizoner i Hanstholm og Midtthy.

Udenfor energizonerne deler vi Thy op i to. Områder hvor man ikke kan opstille energianlæg, og områder hvor man kan opstille energianlæg, hvis lokalsamfundet bakker op om det.

Se mere

Relevant lige nu

Energiplan 2024

Den grønne omstilling kommer og mere grøn energiproduktion er en nødvendighed.

I Thy har vi ressourcerne lige udenfor døren. De findes her. De er dine, og de er mine.

Dem skal vi udnytte til fælles bedste og sammen gøre Thy CO2-neutral inden 2035.

Se vores energiplan 2024

Kommuneplan 2025-37

Søg om energianlæg

I Thisted har vi en ny model for vores arbejde med sol og vind på land.

Ønsker du at rejse vindmøller eller solceller i Thisted Kommune, så har vi åbnet for ansøgninger fra 5. april og frem til 3. juni.

Vi forventer at åbne for ansøgninger igen i sidste halvdel af 2025.

Find ansøgningsskema

 

Fælles platform

Grøn Fremtid Thy

Grøn Fremtid Thy er et fællesskab, hvor både kommune, forsyningsselskaber, virksomheder, foreninger, landsbyer, iværksættere og privatpersoner kan være med.

Her har vi vilje til mere.

Besøg platformen

Team Energi og Ressourcer

Kontakt

Det strategiske grundlag for den grønne omstilling i Thy

strategi

Grøn Fremtid Thy

Grøn Fremtid Thy er Thisted Kommunes tværgående strategi for klima og grøn omstilling. Den dækker både Thisted Kommune som organisation og Thy som
område.

Læs mere

fra strategi til handling

Handleplan 2023 for den grønne omstilling

Thisted Kommune har valgt næsten 100 indsatser på tværs af hele kommunen, som vi igangsætter nu og frem mod 2030. Målet er at skabe et klimarobust, klimaneutralt og klimabevidst Thy.

Læs mere

Lokalt samarbejde

Klimaalliancen Thy

Klimaalliancen Thy er en sammenslutning af flere lokale organisationer, der ønsker at vende den individuelle klimaudfordring til en fælles mulighed for vækst og udvikling i Thy.

Læs mere

Grønne nyheder

Følg med i nyhederne om Thisted Kommunes grønne og bæredygtige tiltag

Indlæs flere