Et CO2-neutralt Thy

Vejen til et CO2-neutralt Thy i 2035

Thisted Kommunes klimaplan; Handleplan 2023 for den grønne omstilling lister knap 100 konkrete handlinger, som kommunen igangsætter frem mod 2030.

Planerne skal indfri Thisted Kommunes målsætning om, at vi, som område, skal være klimaneutral allerede i 2035, og være modstandsdygtig overfor klimaets forandring frem mod 2050. Målsætningerne er centrale i Grøn Fremtid Thy-strategien

læs

Handleplan 2023 for den grønne omstilling

Thisted Kommune har valgt næsten 100 indsatser på tværs af hele kommunen, som vi igangsætter nu og frem mod 2030. Målet er at skabe et klimarobust, klimaneutralt og klimabevidst Thy. 

Hent handleplanen 

Fordyb dig

Klimarobusthedsplanen

Handleplan 2023 for den grønne omstilling er blevet til på et solidt fundament af data, analyser og stedbundne potentialer. 

Find klimarobusthedsplanen

Fordyb dig

Klimaneutralitetsplan

Handleplan 2023 for den grønne omstilling er blevet til på et stærkt data- og analysegrundlag. 

Find klimaneutralitetsplanen her

"Vi har fået en helt særlig godkendt klimaplan. Og det forpligtiger. I Thisted Kommune kommer vi til at monitorere og evaluere indsatserne, så vi kan revidere og opdatere vores plan, så vi fortsat sigter direkte mod målet om at være klimaneutrale allerede i 2035"
Niels Jørgen PedersenBorgmester, Thisted Kommune

Kontakt

Team Energi og Ressourcer
strategi

Grøn Fremtid Thy

Grøn Fremtid Thy er Thisted Kommunes tværgående strategi for klima og grøn omstilling. Den dækker både Thisted Kommune som organisation og Thy som
område.

Læs strategien

DK2020

Klimaplaner for Danmark

Thisted Kommune har, sammen med de øvrige danske kommuner, deltaget i klimaprojektet DK2020 - Klimaplaner for hele Danmark.

Læs mere

Lokalt samarbejde

Klimaalliancen Thy

Klimaalliancen Thy er en sammenslutning af flere lokale organisationer, der ønsker at vende den individuelle klimaudfordring til en fælles mulighed for vækst og udvikling i Thy.

Læs mere