Grøn Fremtid Thy

Grøn Fremtid Thy strategien et fælles arbejdsredskab i Thisted Kommune. Gennem sporene klimabevidsthed, klimaneutralitet og klimarobusthed danner strategien udgangspunkt for kommunens samarbejde med borgere, foreninger og virksomheder om den grønne omstilling i Thy.

Læs hele strategien 

I strategien har Thisted Kommune vedtaget målsætninger om at:

  • Thisted Kommune som ge­ografi har reduceret CO2 udledningen med 70% i 2030 (ud fra referenceåret 1990)
  • Thisted Kommune som geografi stræber efter at være udledningsneutrale allerede i 2035.
  • Thisted Kommune vil prioritere klimaindsatser i alle områder af egen organisation, så vi i 2045 er udledningsneutrale.
  • Thisted Kommune arbejder for at forbedre de økonomiske og ju­ridiske rammevilkår, som er en forudsætning for at lykkes med den grønne omstilling.
  • Thisted Kommune vil vi gøre den grønne omstilling tilgængelig for alle og forankre klimabevidsthed i hverdagslivet hos borgere, erhvervsliv og ansatte i kommunen.
  • Thisted Kommune vil være med i front inden for borgerinddragelse og borgerengagement i den grønne omstilling ved at udvikle model­ler for lokal værdiskabelse i større energi­projekter og ved at understøtte og facilitere borgerdrevne grønne energifællesskaber og initiativer, som styrker det lokale ejerskab.
  • Thisted Kommune vil forebygge konsekvenser­ne af klimaforandringerne ved at lære af tid­ligere hændelser, opbygge viden på tværs af sektorer og lave løsninger i samarbejde med borgere, erhvervsliv og forsyningsselskaber.
  • Thisted kommune arbejder på at skabe langtidsholdbare løsninger på morgenda­gens udfordringer i den grønne omstilling. Det gør vi ved at vise mod til at gå i en bæ­redygtig retning, udforske nye veje og æn­dre kurs, hvis vejen forandrer sig.
  • Thisted Kommune har fokus på merværdier og synergier i im­plementeringen af handlinger for den grønne omstilling, herunder særligt de merværdier, som relaterer sig til øvrige mål og visioner fra Thisted Kommunes politikker.
Hent og læs

Grøn Fremtid Thy-strategien

Dyk ned i Thisted Kommunes målsætninger

Læs mere

Fra strategi til handling

Handleplan 2023 for den grønne omstilling

Thisted Kommune har lavet en international godkendt handleplan. Den viser, hvordan vi kommer i mål med vores ambitioner i Grøn Fremtid Thy-strategien.

Planen indeholder knap 100 konkrete initiativer 

Læs mere 

Bliv inspireret

Følg den grønne udvikling i Thy

Hold dig opdateret på, hvordan det går med den grønne omstilling i Thy, og bliv inspireret af thyboernes grønne tiltag her:

Link til Grøn Fremtid Thy