Miljøuheld - Ring 1-1-2

Ved miljøuheld skal du:

  • RINGE 1-1-2 - vær aldrig i tvivl
    Alarmcentralen vil så vurdere, hvilken indsats, der er behov for og iværksætte den nødvendige beredskabsindsats for at afhjælpe miljøuheldet
  • Forsøg så vidt muligt selv at begrænse skaden, uden at du selv udsættes for fare 

 Hvad er et miljøuheld:

  • Uheld og hændelser, som forårsager og/eller indebærer en risiko for forurening af luft, jord, grundvand, søer og vandløb og spildevandsanlæg
  • Uheld med udslip af farlige stoffer, som kan betyde fare for mennesker og dyr

Eksempler på miljøuheld:

  • Pludselig opstået udslip af farlige stoffer, eksempelvis olie, kemikalier
  • Gylleudslip til kloak, åer, vandløb eller jord
  • Selv et kortvarigt miljøuheld kan gøre stor skade på miljø, mennesker og dyr 

 

Ved miljøproblemer:

Hvis du oplever andre miljøproblemer, anbefaler vi, at du sender en mail til os på miljo@thisted.dk, hvor du oplyser, hvilken adresse det drejer sig om og vedhæfter billeder. Herefter vil vi kontakte dig. Alternativt kan du ringe til Thisted Kommune indenfor vores åbningstider på telefonnummer 9917 1717.