Sundhedsplejens tilbud til spæd- og småbørnsfamilier

Sundhedspleje er et gratis tilbud til alle børnefamilier i Thisted Kommune.

Her kan du læse mere om hvad tilbuddet indeholder til spæd- og småbørnsfamilier.

Sundhedsplejen ringer til jer for at tilbyde en konsultation hos en sundhedsplejerske, når jeres barn er blevet 4 eller 5 dage gammelt.

Jeres barn bliver vejet. I vil tale om, hvad jeres barn spiser og hvordan både barnet og I har det.

Konsultationen er på Ringvej 34, 7700 Thisted.

De efterfølgende kontakter med Sundhedsplejen foregår som besøg i jeres hjem.

Hjemmebesøget planlægges senest en uge efter at I er kommet hjem fra Sygehuset eller I har været i konsultation. 

Jeres barn bliver undersøgt, målt og vejet. Sundhedsplejersken vil tale med jer om graviditeten og fødslen. I vil modtage information samt vejledning om pleje af og omsorg for jeres barn.

Sundhedsplejersken undersøger, måler og vejer jeres barn.

Sundhedsplejersken vil tale med jer om, hvad jeres barn spiser og hvordan det sover.

Sundhedsplejersken vurderer om jeres barn udvikler sig aldersvarende og giver jer råd og vejledning.

Sundhedsplejersken undersøger, måler og vejer jeres barn.

Sundhedsplejersken vurderer om jeres barn udvikler sig aldersvarende og giver jer råd og vejledning.

Sundhedsplejersken tilbyder samtale og screening for tegn på fødselsdepression hos både mor og far.

Sundhedsplejersken undersøger, måler og vejer jeres barn.

Sundhedsplejersken vurderer om jeres barn udvikler sig aldersvarende og giver jer råd og vejledning.

Der er fokus på ernæring. Besøget aflægges, når I vurderer, at jeres barn er parat til at starte på anden mad end mælk. 

Sundhedsplejersken undersøger, måler og vejer jeres barn. Der er fokus på om barnet udvikler sig alderssvarende sprogligt, motoriske og følelsesmæssigt.

I vil tale om eventuel opstart i dagpleje eller vuggestue.

Dette besøg er det sidste planlagte besøg men Sundhedsplejen kan altid kontaktes ved behov.

Besøget tilbydes til familier med behov.

Det kan for eksempel være:

 • at I har været en del af Familien i Vækst (FIV)
 • at I har modtaget eller modtager ydelser fra Børne- og Familierådgivningen
 • at jeres barn ikke er i pasning
 • at sundhedsplejersken skønner, at der er et særligt behov
 • at I selv henvender jer
Senest opdateret 08-04-2024

Kontaktinfo

Sundhedsplejen
Ringvej 34
7700 Thisted

Telefontid sundhedsplejerske: hverdage mellem kl. 8:00-9:00 på tlf. 99 17 20 31 - tast 2

Telefontid sekretær: hverdage mellem kl. 8:00-11:00 på tlf. 99 17 20 31 - tast 1

Afdelingsleder Charlotte Kanstrup Brogaard træffes på mobil 24 67 36 47

Et besøg har ca. 1-1½ times varighed, men kan variere efter behov - ligeledes kan der ved behov tilbydes yderligere besøg.

I kan tale med sundhedsplejersken om alt der angår jeres barn, fx pasning, pleje, ernæring, udvikling, stimulation, helbred m.m. Samtalerne kan også omhandle fx søskende eller familiens sundhed og trivsel i det hele taget. Samtalerne vil altid tage udgangspunkt i familiens samlede behov.

Der vil altid være mulighed for at få yderligere besøg af sundhedsplejersken, også efter at barnet er afsluttet med regelmæssig kontakt. Er man i tvivl, eller har man spørgsmål om børns udvikling og trivsel fx kost, søvn, sprog, opdragelse mv. er man altid velkommen til at kontakte sundhedsplejersken, som evt. ved behov kan formidle kontakt til andre faggrupper i det kommunale system.

Afbud:
Det er vigtigt at aftaler med sundhedsplejersken aflyses hvis man selv, ens barn eller andre i familien er syge med fx feber, forkølelse, hoste, opkast eller diarre. Alternativt kan aftaler varetages som telefon- eller videokonsultation. 

FIF til fødsel og forældreskab - forældregruppe:

At blive forældre bringer meget nyt med sig.....
Måske kan du finde inspiration i "FIF til fødsel og forældreskab" (FIF)

Det er overvældende for de fleste at vente og have et spædbarn i familien, og det er både skønt og skræmmende at være forældre. Der følger ikke en manual med, og du og din eventuelle partner skal selv skabe en familie, som I alle kan trives og vokse i.

Forbered dig til forældreskabet, præcis når det passer dig:

 • Med FIF får du fri adgang til et digitalt univers fyldt med inspiration, som du kan besøge 24-7.
 • Universet indeholder podcasts, animations- og dokumentarfilm, fotogallerier, fakta bokse og øvelser, som alt sammen kan give stof til eftertanke om fødslen og forældreskabet - og hjælpe dig/jer med at blive kar.
 • Du bliver også inviteret til fysiske forældremøder, hvor du kan dele dine tanker med andre forældre.

Forældregruppe:
Med "FIF til fødsel og forældreskab" kan I få en god start og blive klar til at skabe netop den familien, som I kunne tænke jer. Uanset om du/I skal være forældre for første gang eller allerede har børn. Ved jordemoderen kommer du på et hold, som bliver din/jeres forældregruppe.

Ligeledes kan sundhedsplejersken, ved behov, samle gruppe af forældre med fælles interesser fx familier med adoptivbørn, familier med tvillingebørn eller familier med børn født for tidligt.

Kontakt din sundhedspleje, hvis du vil høre mere FIF.  

Sundhedsplejersken som konsulent i dagpleje og i daginstitutioner

Sundhedsplejersken fungerer som konsulent i kommunens daginstitutioner og i den kommunale dagpleje. Formålet hermed er at udveksle sundhedspædagogisk viden og give konkret vejledning, der kan fremme børns sundhed og trivsel i daginstitutionerne og i dagplejen. Ligeledes kan sundhedsplejersken deltage i vejledning og rådgivning vedrørende problematikker af mere individuel karakter.

Det tværfaglige samarbejde vil i så tilfælde som udgangspunkt altid være aftalt med den berørte familie, som selv er involveret og engageret i arbejdet. Det tværfaglige arbejde er formaliseret via sundhedsplejerskernes faste deltagelse i de tværfaglige teams kompetenceteams der er etablerede i samtlige daginstitutioner i hele kommunen.

Tværfagligt samarbejde

Med henblik på tidligt og bedst muligt at kunne hjælpe børn, unge og familier med særlige problemer og helst forebygge at disse problemer udvikler sig, samarbejder sundhedsplejersken med andre faggrupper. Der er nedsat tværfaglige teams (kompetenceteams) på spæd- og småbørnsområdet, i alle daginstitutioner og i samtlige skoler i kommunen.   

 • Kompetenceteams i daginstitutionerne
 • Kompetenceteams på skolerne efter behov
 • Distriktsmøder på skoleområdet
 • Sagsteamsmøder
 • Mange tværfaglige sammenhænge både kommunalt og regionalt

Af tætte samarbejdspartnere kan fx nævnes: jordemødre, obstetrisk og pædiatrisk personale på regionens sygehuse, praktiserende læger, dagpleje, daginstitutioner, skoler, kommunale sagsbehandlere og behandlere fra Kommunens Familierådgivning og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning.

Find din sundhedsplejerske

Distrikt/Område: Sundhedsplejerske Mobil:
Øsløs, Vesløs, Tømmerby; Frøstrup, Østerild Mette M 51 30 92 76
Ræhr, Nors, Hillerslev Kristine 51 30 93 23
Hanstholm, Klitmøller Lene 21 61 77 19
Vorupør, Hundborg, Sjørring Anette B 21 61 77 17
Sennels Trine 30 70 98 64
Rolighed Ulla 51 30 92 57
Østre Ø Mette S 51 30 93 40
Østre M Marian 20 56 55 60
Tingstrup Mette C 51 30 93 06
Tilsted, Vestervig Sabine 30 59 73 81
Stagstrup, Skjoldborg, Snedsted, Vilsund Maria 51 30 93 57
Bedsted, Villerslev, Hassing, Koldby Annette M 51 30 93 57
Hurup, Ydby Jane 20 88 13 93
Dagtilbud: Sundhedsplejerske: Sundhedsplejerske mobil nr.:
Boddumhus Jane 20 88 13 93
Boddum-Ydby Friskole og Børnehus Annette M 51 30 93 57
Børnehaven Brombærhaven Mette C 51 30 93 06
Børnehaven Skovtrolden Annette M 51 30 93 57
Børnehuset Askehuset Ulla 51 30 92 57
Børnehuset Kathøj Sabine 30 59 73 81 
Børnehuset Koldbøtten Annette M 51 30 93 57
Børnehuset Markblomsten Sabine 30 59 73 81
Børnehuset Rolighed Ulla 51 30 92 57
Børnehuset Skattekisten Jane 20 88 13 93
Dronning Louises Børnehus Mette S 51 30 93 40
Espersens Børnehus Mette S 51 30 93 40
Fribørnehaven Skjoldborg Maria 51 30 92 49
Friluftsbørnehaven  Mette C 51 30 93 06
Hannæs Børnehus Mette M 51 30 92 76
Hanstholm Børnehus Lene 21 61 77 19
Hanstholm Naturbørnehave Lene 21 61 77 19
Hanstholm Naturvuggestue Lene 21 61 77 19 
Hundborg Børnehus Anette B 21 61 77 17
Josva Vuggestue og Børnehave Ulla 51 30 92 57
Kernehuset - Børnehave og vuggestue Mette M 51 30 92 76
Klitmøller Friskole og Børnehus Lene 21 61 77 19 
Lerpytter Friskole og Børnehave Mette C 51 30 93 06
Limfjordsbørnehaven Marian 20 56 55 60
Muslingen Annette M 51 30 93 57 
Naturbørnehaven Kronens Mark Trine 30 70 98 64
Nors Børnehus Kristine 51 30 93 23
Sennels Børnehave Trine 30 70 98 64
Sjørring Børnehus Anette B 21 61 77 17
Snedsted Børnehave Maria 51 30 92 49
Sønderhå-Hørsted Fribørnehave Krudtuglen Maria 51 30 92 49
Thy Privatskole - Børnehave og Vuggestue Kristine 51 30 93 23
Tumlehuset (vuggestue) Marian 20 56 55 60
Viben, Vejlernes Naturfriskole og børnehave Mette M 51 30 92 76
Vilsund Børnehus Maria 51 30 92 49
Vorupør Fribørnehus Anette B 21 61 77 17
Vuggestuen og Børnehaven Havmågen Lene 21 61 77 19
Teamformiddag

For tidligt fødte/præmature

Læs om Thisted Kommunes tilbud til forældre til for tidligt fødte børn

Familien i Vækst

Læs om Sundhedsplejens sundhedsfremmende - forebyggende og sundhedspædagogiske tilbud til førstegangsforældre med behov for udvidet støtte til forældreskabet.

NBO

Her kan du læse om NBO - sundhedsplejerskens observationsmetode af nyfødtes adfærd 0-3 måneder

Fødselsdepression

Læs om sundhedsplejerskens tilbud til familier med fødselsdepression

Sundhedsplejens tilbud:

Venter I barn?

Læs her om Sundhedsplejens tilbud til gravide

Skolebarnet

Læs her om Sundhedsplejens tilbud til skolebarnet

Kontakt Sundhedsplejen

Ring eller skrive til Sundhedsplejen