Fødselsdepression

Sundhedsplejerskens tilbud til familier med fødselsdepression

I Thisted Kommune gør vi en særlig indsats for at finde og hjælpe de forældre, der får en fødselsdepression, og helst så tidligt som muligt.

Undersøgelser viser, at 10-12% af nybagte mødre får en fødselsdepression inden for det første år efter barnets fødsel. Undersøgelsen viser også, at 7-10% af nybagte fædre udvikler en depression.

Ved sundhedsplejerskens besøg 8 uger efter fødslen vil du/I blive tilbudt at udfylde et spørgeskema med 10 spørgsmål om jeres trivsel. Spørgeskemaet kaldes Edinburgh-skalaen. Det er udviklet i Storbritannien, og Sundhedsplejen har i Thisted Kommune brugt skemaet siden 2000.

Sundhedsplejersken taler med jer om skemaet, og det kan vise, om man er i risiko for at få eller have en fødselsdepression. Sundhedsplejersken kan støtte jer i at finde den rette hjælp.

Det er frivilligt at udfylde skemaet.

En fødselsdepression går over. Der er forskel på, hvor længe den varer, afhængig af hvor svær depressionen er, og hvilken hjælp man får.

På Sundhedsstyrelsens hjemmesiden kan du læse mere om symptomer om fødselsdepression og se filmklip om fødselsdepression for henholdsvis mødre og fædre, Link til hjemmeside

Senest opdateret 21-02-2024

Kontakt

Sundhedsplejen
Ringvej 34
7700 Thisted

Telefontid sundhedsplejerske: hverdage mellem kl. 8:00-9:00 på tlf. 99 17 20 31 - tast 2

Telefontid sekretær: hverdage mellem kl. 8:00-11:00 på tlf. 99 17 20 31 - tast 1

Afdelingsleder Charlotte Kanstrup Brogaard træffes på mobil 24 67 36 47