Kontakt Sundhedsplejen

Du er altid velkommen til at ringe eller skrive til Sundhedsplejen for spørgsmål, råd og vejledning.

Afdelingsleder Charlotte Kanstrup Brogaard træffes på mobil 24 67 36 47

Kontoret kontaktes hverdage mellem kl. 8.00 - 11.00 på tlf. 99 17 20 31 (tast 1)

Sundhedsplejerskerne har skiftevis telefontid hverdage mellem kl. 8:00 - 9:00 på tlf. 99 17 20 31 (tast 2)

Senest opdateret 08-04-2024

Sundhedsplejen
Ringvej 34
7700 Thisted

 

Du kan også ringe direkte til din sundhedsplejerske

Distrikt/Område: Sundhedsplejerske Mobil:
Øsløs, Vesløs, Tømmerby; Frøstrup, Østerild Mette M 51 30 92 76
Ræhr, Nors, Hillerslev Kristine 51 30 93 23
Hanstholm, Klitmøller Lene 21 61 77 19
Vorupør, Hundborg, Sjørring Anette B 21 61 77 17
Sennels, Østre M Trine 30 70 98 64
Østre Ø Mette S 51 30 93 40
Rolighed Ulla 51 30 92 57
Østre M Marian 20 56 55 60
Tingstrup Mette C 51 30 93 06
Tilsted, Vestervig Sabine 30 59 73 81
Stagstrup, Skjoldborg, Snedsted, Vilsund Maria 51 30 93 57
Bedsted, Villerslev, Hassing, Koldby Annette M 51 30 93 57
Hurup, Ydby Jane 20 88 13 93
Skole: Sundhedsplejerske:  Sundhedsplejerske mobil:
Bedsted Skole Annette M 51 30 93 57
Boddum-Ydby Friskole og Børnehus Annette M 51 30 93 57
Campus 10 Mette C 51 30 93 06
Hannæs-Østerild Skole  Mette M 51 30 92 76
Hanstholm Friskole Lene 21 61 77 19
Hanstholm Skole Lene 21 61 77 19
Hundborg Friskole Anette B 21 61 77 17
Hurup Skole Jane 20 88 13 93
Klitmøller Friskole og Børnehus Lene 21 61 77 19
Koldby Skole Annette M 51 30 93 57
Lerpytter Friskole og Børnehave Mette C 51 30 93 06
Nors Skole Kristine 51 30 93 23
Rolighedsskolen Ulla 51 30 92 57
Sennels Skole Trine 30 70 98 64
Sjørring Skole Anette B 21 61 77 17
Snedsted Skole Maria 51 30 92 49
Sydthy Friskole Annette M 51 30 93 57
Sønderhå-Hørsted Friskole og Børnehave Maria 51 30 92 49
Thisted Friskole Mette C 51 30 93 06
Thorsted Friskole Ulla  51 30 92 57
Thy Privatskole Kristine 51 30 93 23
Tilsted Skole Sabine 30 59 73 81
Tingstrup Skole Mette C 51 30 93 06
Vejlernes Naturfriskole Mette M 51 30 92 76
Vestervig Skole Sabine 30 59 73 81
Østre Skole Trine 30 70 98 64
Dagtilbud: Sundhedsplejerske: Sundhedsplejerske mobil nr.:
Boddumhus Jane 20 88 13 93
Boddum-Ydby Friskole og Børnehus Annette M 51 30 93 57
Børnehaven Brombærhaven Mette C 51 30 93 06
Børnehaven Skovtrolden Annette M 51 30 93 57
Børnehuset Askehuset Ulla 51 30 92 57
Børnehuset Kathøj Sabine 30 59 73 81
Børnehuset Koldbøtten Annette M 51 30 93 57
Børnehuset Markblomsten Sabine 30 59 73 81
Børnehuset Rolighed Ulla 51 30 92 57
Børnehuset Skattekisten Jane 20 88 13 93
Dronning Louises Børnehus Mette S 51 30 93 40
Espersens Børnehus Mette S 51 30 93 40
Fribørnehaven Skjoldborg Maria 51 30 92 49
Friluftsbørnehaven  Mette C 51 30 93 06
Hannæs Børnehus Mette M 51 30 92 76
Hanstholm Børnehus Lene 21 61 77 19
Hanstholm Naturbørnehave Lene 21 61 77 19
Hanstholm Naturvuggestue Lene 21 61 77 19 
Hundborg Børnehus Anette B 21 61 77 17
Josva Vuggestue og Børnehave Ulla 51 30 92 57
Kernehuset - Børnehave og vuggestue Mette M 51 30 92 76
Klitmøller Friskole og Børnehus Lene 21 61 77 19 
Lerpytter Friskole og Børnehave Mette C 51 30 93 06
Limfjordsbørnehaven Marian 20 56 55 60
Muslingen Annette M 51 30 93 57 
Naturbørnehaven Kronens Mark Trine 30 70 98 64
Nors Børnehus Kristine 51 30 93 23
Sennels Børnehave Trine 30 70 98 64
Sjørring Børnehus Anette B 21 61 77 17
Snedsted Børnehave Maria 51 30 92 49
Sønderhå-Hørsted Fribørnehave Krudtuglen Maria 51 30 92 49
Thy Privatskole - Børnehave og Vuggestue Kristine 51 30 93 23
Tumlehuset (vuggestue) Marian 20 56 55 60
Viben, Vejlernes Naturfriskole og børnehave Mette M 51 30 92 76
Vilsund Børnehus Maria 51 30 92 49
Vorupør Fribørnehus Anette B 21 61 77 17
Vuggestuen og Børnehaven Havmågen Lene 21 61 77 19

Sundhedsplejerskens telefontid

Hverdage mellem kl. 8:00-9:00 på tlf. 99 17 20 31 (tast 2)

Mandag: Lene og Anette B
Tirsdag: Jane og Mette M
Onsdag: Maria og Ulla
Torsdag: Kristine og Trine
Fredag: Annette M, Mette C og Sabine

Du kan skrive til din sundhedsplejerske via Sundhedsvejen

Sundhedsvejen.dk kan du kommunikere direkte med din sundhedsplejerske og få adgang til dit barns journal.

Unge over 15 år har egen adgang til journalen.

For at logge på Sundhedsvejen.dk skal du være oprettet og anvende MitID. Kontakt din sundhedsplejerske hvis du ikke er oprettet.  

VIGTIGT! Henvendelse vedrørende akut sygdom kan ikke finde sted via Sundhedsvejen.dk

NemSMS

I januar 2024 sender sundhedsplejen vores automatiske sms påmindelser ved aftaler og beskeder ud via NemSMS

Det kræver I er tilmeldt NemSMS.

Tilmeld dig NemSMS eller ret dit mobilnummer (borger.dk)