Sundhedsplejen

Sundhedsplejens tilbud kan bruges af alle familier, fra graviditet og til undervisningspligtens ophør (9. eller 10. klasse). I kan tale med sundhedsplejersken om alt det, der har med jeres families og jeres barns sundhed, trivsel og udvikling at gøre.

Sundhedsplejersken har tavshedspligt og som øvrige faggrupper, der arbejder med børn, skærpet underretningspligt. 

Information om sundhedsplejersken:

En sundhedsplejerske er uddannet sygeplejerske og har erfaring fra flere års ansættelse inden for sundhedsvæsenet og har især erfaring med børn og familier.

Sundhedsplejersken har derudover en videreuddannelse specielt med henblik på at støtte og vejlede familier fra graviditet til ca. 16 år.

Sundhedsplejersken arbejder distriktsopdelt med udgangspunkt i skoledistriktet. Sundhedsplejersken varetager opgaver med spæd- og småbørnsområdet, skolebarnet og konsulentfunktion på dagtilbudsområdet og skoler.

Nedenfor kan du læse om Sundhedsplejens forskellige tilbud ved at klikke på de enkelte områder samt finde sundhedsplejens kontaktinformationer

Tværfagligt samarbejde

Med henblik på tidligt og bedst muligt at kunne hjælpe børn, unge og familier med særlige problemer og helst forebygge at disse problemer udvikler sig, samarbejder sundhedsplejersken med andre faggrupper. Der er nedsat tværfaglige teams (kompetenceteams) på spæd- og småbørnsområdet, i alle daginstitutioner og på samtlige skoler i Thisted Kommune.   

  • Kompetenceteams i daginstitutionerne
  • Kompetenceteams på skolerne efter behov
  • Sagsteamsmøder
  • Mange tværfaglige sammenhænge både kommunalt og regionalt
  • Af tætte samarbejdspartnere kan fx nævnes: jordemødre, obstetrisk og pædiatrisk personale på regionens sygehuse, praktiserende læger, dagpleje, daginstitutioner, skoler, kommunale sagsbehandlere og behandlere fra kommunens Familie-rådgivning og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning.

Sundhedsplejen i Danmark:

I denne video kan du hører om Sundhedsplejen i Danmark: Link til videoen

Lovgivning:

Sundhedsplejen tilrettelægger sit arbejde ud fra Sundhedsstyrelsens vejledning om forebyggende sundhedsydelser for børn og unge. Formålet er at bidrage til at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund voksentilværelse.

Databeskyttelse:

Læs om Thisted Kommunes registrering og behandling af personoplysninger via dette link: Databeskyttelse

Senest opdateret 22-04-2024

Kontaktinfo

Sundhedsplejen
Ringvej 34
7700 Thisted

Telefontid sundhedsplejerske: hverdage mellem kl. 8:00 - 9:00 på tlf. 99 17 20 31 tast 2

Telefontid sekretær: hverdage mellem kl. 8:00 - 11:00 på tlf. 99 17 20 31 tast 1

Sundhedsplejens afdelingsleder Charlotte Kanstrup Brogaard træffes på mobil 24 67 36 47

Sundhedsplejens tilbud

Venter I barn?

Læs om Sundhedsplejens tilbud til gravide

Spæd- og småbørn

Læs om Sundhedsplejens tilbud til spæd- og småbørnsfamilier

Skolebarn

Læs om Sundhedsplejens tilbud til skolebarnet

Kontakt Sundhedsplejen

Ring eller skriv til Sundhedsplejen. Her kan du også finde hvilken sundhedsplejerske der er tilknyttet jeres område