Børne- og Ungehjem Kronborg

Børne- og Ungehjem Kronborg er en døgninstitution for anbragte unge mellem 10-17 år.

Hvad er Børne- og Ungehjem Kronborg?

Tilbuddet er godkendt efter Servicelovens §43, stk. 1, nr. 6 og stk. 3. Vi har 8 døgnpladser og 1 observationsplads.

Målgruppen er børn og unge mellem 10-17 år:

  • som har sociale og adfærdsmæssige problemer som følge af tilknytningsforstyrrelse og omsorgssvigt - herunder seksuelle eller voldelige overgreb
  • som udviser betydelig kontakt-, udviklings,- og adfærdsvanskeligheder/forstyrrelser og ofte er i fejludvikling på de følelsesmæssige, sociale og kognitive områder
  • som har behov for omsorg og massiv støtte til trivsel og udvikling
  • som kan være udadreagerende/impulsstyrede

Kronborg modtager som udgangspunkt ikke:

  • børn/unge, som har et aktivt misbrug
  • børn/unge, som udøver personfarlig kriminalitet

Indretning

Vores indretning tager udgangspunkt i, at det skal være hjemligt med varme, ro og tryghed.

Kontakt os

Kronborgvej 56
7700 Thisted
Senest opdateret 28-02-2024

Ledige pladser

Kronborg har i øjeblikket ledige pladser.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har et ønske om at anvende en plads.

Herefter aftaler vi sammen det videre forløb i sagen.

Studerende

Vi tager gerne imod studerende. Kontakt os, hvorefter vi sammen drøfter det videre forløb.

Vi har altid et formøde hvor vi drøfter forventninger omkring vores fremtidige samarbejde.

Priser

Den aktuelle pris for ophold kan altid findes på Tilbudsportalens hjemmeside.

Psykologisk udredning
Såfremt anbringelseskommunen ønsker en psykologisk udredning, kan dette tilbydes som en ekstra ydelse