Visitation og Hjælpemiddeldepotet

Der er mulighed for at få hjælp til at klare hverdagen. Det kan være i form af fx hjemmehjælp, omsorgstandpleje, hjælpemidler eller til praktiske gøremål.

Vores telefonnummer er 99 17 19 10. Her møder du vores kontaktcenter.

Telefonen er åben mandag-fredag kl. 8.00 - 13.00.

Høreomsorgskonsulenten, som hører under Kommunikationscentret, træffes hverdage kl. 8.00 - 9.30 på telefon 99 17 27 36.

Udgangspunktet for visitation og udførelse af ydelser inden for personlig pleje og praktisk hjælp, er en faglig vurdering af borgernes funktionsevne fysisk, psykisk, mentalt og socialt. Det er set i en helhed og ud fra borgernes ansøgning om hjælp og ydelser, akutte situation og behov.

På baggrund af funktionsvurderingen og kvalitetsstandarderne vurderer visitator, hvilken hjælp eller hvilke indsatser borgeren kan tilbydes. Indsatsen er individuel og sammensat ud fra borgerens behov, egne ressourcer og netværk.

Indsatser der visiteres til

 • Rehabiliteringsforløb
 • Personlig hjælp og pleje
 • Praktisk hjælp
 • Praktisk hjælp - madservice
 • Plejebolig
 • Ældrebolig
 • Afløsning/aflastning
 • Omsorgstandpleje
 • Plejevederlag
 • Pasning af nærtstående person med handicap eller alvorlig sygdom
 • Nødkald

Læs mere her:

Borger.dk

Kvalitetsstandarder

Nyttige links

Du kan læse om reglerne for betaling her:

Link til retsinformation

Lovgrundlaget for mulighederne for hjælp i eget hjem finder du her:

Retssikkerhedsloven

Senest opdateret 01-03-2024

Kontaktinfo

Visitation og hjælpemiddeldepot
Industrivej 5
7700 Thisted

Telefontider

Mandag - fredag   
08.00 - 13.00

Administrativ sagsbehandler
Mandag - fredag
08.00 - 09.00

Kontinenssygeplejerske
Tirsdag og torsdag
08.00 - 09.00