Vibedal Plejecenter

Her kan man se og mærke at livet leves hver eneste dag

 

Velkommen til Vibedal Plejecenter som er beliggende i den østlige del af Thisted by med udsigt over fjorden.

Vibedal er et alment og specialiseret plejecenter, der henvender sig til voksne og ældre borgere, som har brug for pleje og omsorg døgnet rundt eller et dagtilbud i op til fem dage om ugen. 

Om Vibedal Plejecenter

Vibedal Plejecenter åbnede 1. september 2007. Plejecenteret har i alt 62 lejligheder og store fælles områder, hvor vi mødes til aktiviteter for centerets beboere og områdets ældre.

Plejecentret er delt op i:

 • Højen, Dalen og Bakken med i alt 48 lejligheder. 
 • Udsigten, som er et skærmet afsnit med 14 lejligheder
 • Dagpladser til 10-12 borgere, som er på centret 1-5 dage om ugen.

Hvordan får jeg bolig på Vibedal Plejecenter?

Hvis du ønsker at bo på Vibedal Plejecenter, skal Thisted Kommune visitere dig til en plejebolig. Du kan søge om en plejebolig:

 • Hvis du har et omfattende behov for personlig pleje og støtte, dvs. at du har svært ved at overkomme hverdagens opgaver.
 • Hvis du føler dig utryg og ensom i en grad, der begrænser dig i evnen til at tage vare på dig selv.

For at komme i betragtning til bolig på Vibedal Plejecenter skal du eller dine pårørende kontakte Thisted Kommunes Visitation og Hjælpemiddeldepot. I bliver herefter tilbudt et besøg af en visitator fra Visitation og Hjælpemiddeldepot, som vil hjælpe jer med at udfylde en ansøgning. Samtidig vil visitator udarbejde en vurdering og beskrivelse af dig i forhold til de ressourcer og udfordringer, som du har. Visitator vil desuden vejlede og oplyse dig om den videre proces.

Se kontaktoplysninger her på siden.

Vores aktiviteter

Aktivitetsmedarbejderen afholder aktiviteter og herudover afholdes fælles arrangementer bl.a. gudstjeneste, bankospil og meget andet.

Hvilke aktiviteter der foregår kan ses i vores  husavis "Vibeposten" og på opslagstavlen ved hovedindgangen.

Information

Vi håber, at du vil falde godt til på Vibedal Plejecenter. Vi hjælper gerne med til, at du får skabt et godt hjem, hvor du har mulighed for privatliv, samtidig med at vi håber, du får et godt fællesskab med de øvrige beboere.

Vi har udarbejdet en velkomstpjece særligt for Vibedal Plejecenter, som forhåbentligt vil hjælpe med nogle af de mange spørgsmål, der helt naturligt dukker op i forbindelse med indflytningen. Vi sender velkomstpjecen til dig eller dine pårørende på mail, hvis du ønsker at læse mere om Vibedal Plejecenter, eller når du får tilbudt en plads hos os.

Vi ser frem til et godt samarbejde med dig og dine pårørende.

.

Vibedal Plejecenter har 62 lejligheder fordelt i 4 bo-enheder; (Højen, Bakken, Dalen, Udsigten).

Lejlighederne i Udsigten er for beboere med demens. De øvrige lejligheder er almene plejeboliger. Dagcenteret på Vibedal er for hjemmeboende ældre, der har brug for støtte til struktur og til at deltage og gennemføre aktiviteter i samvær med andre. Vibedal består desuden af store fællesarealer, der danner rammen om det gode hverdagsliv på plejecentret.

Indretning: 

Lejlighederne i Udsigten er 1-rums lejligheder på 62 m2 inklusive fællesarealer. Lejlighederne består af et værelse med skabe og køleskab med lille fryser. Fra værelset er der udgang til egen terrasse. Der er desuden et badeværelse med et fast skab, vaskemaskine og tørretumbler. 

Lejlighedsplan 42 kvadratmeter. Lejlighederne er i afdelingen Udsigten.

Lejlighederne i Højen, Bakken og Dalen er 2-rums lejligheder på 67 m2 inklusive fællesarealer. En lejlighed består af en stue med tekøkken, hvor der er kogeplader og køleskab med lille fryser. Der er desuden et soveværelse med fire skabe, og et badeværelse med et fast skab, vaskemaskine og tørretumbler. Fra stuen er der adgang til egen terrasse, hvor der er plads til et lille bord og et par havestole.

Lejlighedsplan på 67 kvadratmeter

Fællesarealer: Alle bo-enheder har fællesarealer, der har store vinduespartier og fællesterrasse med udsigt til fjorden. Fællesarealerne i bo-enhederne består af opholdsstue med fjernsyn, åbent anretterkøkken og gangarealer.

Lejekontrakt udfærdiges i Teknisk Forvaltning, og indflytningsrapport udfærdiges af plejecentrets pedel.

Husleje og depositum:

2023 Alment afsnit:

Højen, Dalen, Bakken 
Skærmet afsnit: 

Udsigten
Husleje 5.656 5.235
Depositum 19.074  19.074

Aktivitetstilbud:

Dagcenter er et visiteret aktivitetstilbud for dig, som er hjemmeboende, og som har gavn af at deltage i almindelige hverdagsaktiviteter i samvær med andre. Du kan blive visiteret til en eller flere dage i dagcentret. 

Hvem kan benytte et dagcenter:

Dagcentret på Vibedal Plejecenter er et dagtilbud for hjemmeboende borgere i den nordlige del af kommunen. Dagcentret er åben mandag - fredag fra kl. 9:30 - 15:30. Hvis du ønsker det, kan du blive hentet på din bopæl og kørt hjem igen af taxa mod en mindre egenbetaling.

Hvad sker der i dagcentret?

Vi starter dagen med kaffe og brød, derefter laver vi forskellige former for aktiviteter såsom: gåture, cykelture, forskellige former for spil, højtlæsning, film, bagning, kreative ting osv. Aktiviteterne tilrettelægges ud fra ønsker fra brugerne af Dagcentret. Vi vægter højt at være udendørs, når vejret tillader det. En gang om måneden får vi besøg af to harmonikaspillere, som synger og spiller kendte sange for os. Vi deltager også i aktiviteter med plejecentrets beboere fx. gudstjenester, stolegymnastik og musikarrangementer.

Forplejning og hvile

Til frokost spiser vi håndmadder og grød som vi får leveret fra Dragsbæk. Efter frokost er der mulighed for et hvil, enten i en hvilestol, eller du kan låne en seng i hvilerummet. Vi afslutter dagen med eftermiddagskaffe med kage eller brød til. 

Det er dit hjem: Målet er, at Vibedal Plejecenter skal være et trygt, varmt og aktivt sted at bo og besøge. Du er ekspert i dit eget liv, og denne viden inddrager vi som ansatte, så du så vidt muligt har medindflydelse på din hverdag. Vi hjælper med til, at du får skabt et hjem, hvor du både har mulighed for privatliv og samtidig kan være en del af fællesskabet med de øvrige beboere.

Du holder dig aktiv: Personalet på Vibedal hjælper dig med så vidt muligt at opretholde din fysiske og psykiske formåen og om muligt forbedre den. Det betyder, at vi støtter dig, hvor du har brug for det, og at du selv gør det, som du selv kan og har kræfter til. Vi forventer, at du som beboer deltager i hverdagens praktiske opgaver i det omfang du kan. 

Døgnrytmen på Vibedal

Kl.: 07.00: Vagtskifte

Kl.: 07.30 - 11.30: Morgenbuffet, pleje/omsorg, aktiviteter, stjernestunder, rengøring.

Kl.: 11.15 - 12.30: Middagsstund - frokost, pålægsfade og evt. en lun ret.

Kl.: 12.30 - ?: Middagshvil.

Kl.: 14.30 - 17.00: Eftermiddagskaffe og samvær.

Kl.: 17.30 - 18.30: Aftensmaden - et varmt måltid og samvær.

Kl.: ? - 23.00: Godnat.

Kl.: 23.00: Vagtskifte

Når du har fødselsdag

Når du har fødselsdag, fejrer vi dagen med udgangspunkt i dine ønsker.

Vi hejser flaget og vil gerne hygge om dig. Der er mulighed for at ønske brød og kage til bo-enhedens eftermiddagskaffe. Hvis du har specielle ønsker for dagen, vil vi forsøge at imødekomme dem.

Ved runde dage og lignende er du hjertelig velkommen til sammen med dine pårørende at benytte et lokale, hvis familien vil fejre dig, og lokalet er ledigt. I skal selv dække bord, vaske op og rydde op efter jer. Der er mulighed for at købe kaffe og brød eller mad til gæsterne. Dette aftales med køkkenet i god tid.

Sådan fejrer vi højtiderne 

Højtider er en del af livet på Vibedal og fejres på "hjemlig" vis. Hvis du ønsker at fejre højtiden sammen med dine pårørende, er det muligt at bestille mad via køkkenet.

Hvis du planlægger en tur hjem til familie eller venner i højtiden, hjælper personalet gerne med at arrangere det.

Personalet pynter op i fællesområderne til højtider. Hvis du ønsker at pynte op i din egen lejlighed, kan dine pårørende hjælpe dig med det, ligesom de også hjælper dig med at tage pynten ned igen.

Bruger-/ pårørenderådet

Bruger-/pårørenderåd er et samarbejdsforum mellem beboere, pårørende og plejecentret. Formålet med rådet er at sikre gensidig information og styrke dialogen. Rådet repræsenterer beboernes interesser og inddrages derfor i eksempelvis retningslinjer for blandt andet:

 • den daglige pleje- og omsorgsindsats
 • centrets døgnrytme, aktivitetsniveau og arbejdsrutiner
 • samspil og kommunikation mellem personale og bruger/pårørende
 • information til brugere/pårørende

Bruger-/pårørenderådet arbejder indenfor de givne økonomiske rammer og respekterer overordnede målsætninger og værdigrundlag og servicedeklarationen på ældreområdet. Rådet afholder ca. 4 årlige møder. 

Aktivkomité

I Thisted Kommune er der tilknyttet en Aktivkomité på hvert plejecenter. Aktivkomitéens opgave er i samarbejde med plejecentrets ledelse, personale og beboere at tilbyde, iværksætte og forestå aktiviteter for plejecentrets beboere og lokalområdets ældre borgere over 60 år. Aktivkomitéen består af frivillige, der vælges for en to-årig periode. Thisted Kommune giver årligt et tilskud til Aktivkomitéen til aktiviteter.

Formand for Aktivkomitéen ved Vibedal Plejecenter: Jytte Visby

Faste stillinger

Alle faste stillinger på Vibedal Plejecenter bliver altid slået op på Thisted Kommunes hjemmeside via kommunens elektroniske rekrutteringssystem. Vi foretrækker faguddannet personale i vores faste stillinger.

Se mere om ledige stillinger på Thisted kommunes hjemmeside, hvor du også kan oprette en jobagent: 

Du kan se en video om at arbejde med ældre, pleje og omsorg i Thisted Kommune her.

Vil du være ufaglært afløser i en periode?

I kortere eller længere perioder har vi ofte behov for ufaglærte afløsere på Vibedal Plejecenter. Hvis du har lyst til at få erfaringer inden for ældre, pleje og omsorg, er der gode muligheder for et midlertidigt job.

Send din ansøgning med dit CV og kontakt oplysninger, så kontakter vi dig, når vi får behov for din hjælp. vibedal@thisted.dk

SOSU-elev eller sygeplejestuderende hos Vibedal Plejecenter

Uddannelsesmæssigt består medarbejdergruppen hovedsageligt af social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker. Desuden fungerer vi som et uddannelsessted for sygeplejestuderende og elever indenfor sundhedsfagene. Som oplæringssted for social og sundhedselever og kliniksted for sygeplejestuderende tilstræber vi at skabe gode rammer og individuelle løsninger via en ensartet høj kvalitet i uddannelsesforløbene. Det gør vi via et forpligtende samarbejde mellem eleven – den studerende -kommunen uddannelsesteam og uddannelsesinstitutionerne. Vores vejledere har relevant uddannelse til at varetage vejledningsopgaven.

 

Se mere her om at være SOSU-elev eller sygeplejestuderende i Thisted Kommune

De frivillige på Vibedal er til meget stor glæde for vores beboere. Frivillige varetager meningsfulde opgave i det omfang de har tid og lyst til og får gode stunder med beboerne, andre frivillige og de ansatte på Vibedal.

Opgaverne er mangeartede, men det kan for eksempel være gå og/eller cykelture, dansepartner, hyggeven, spilleven, hjælp med praktiske opgaver i forbindelse med fester og andre arrangementer.

I nogle situationer, hvor pårørende ikke har mulighed for at følge med på sygehus og lignende, kan vi i nogle tilfælde undersøge om der er en frivillig, som har mulighed for at ledsage beboeren.

Vi har altid brug for flere hænder, så hvis du har tid og lyst så kontakt gerne vores aktivitetsmedarbejder og kontaktperson for frivillige Pernille Lindgren Gai Vilhelmsen på 9917 4040 eller send os en mail på vibedal@thisted.dk

Så tager vi en snak om dine ønsker og beboernes behov og udarbejder en frivillig aftalekontrakt, der sikrer tavshedspligt og fælles grundlag.

Ansatte på Vibedal

På Vibedal er der ca. 75 medarbejdere foruden elever, vikarer og afløsere. Vibedals faglige kompetencer spænder vidt, og med fælles mål og udnyttelse af hinandens ressourcer, opnår vi et godt og tværfagligt samarbejde til glæde for beboere, pårørende og personale.

De ansatte på Vibedal omfatter følgende personalegrupper:

Administration og ledelse: Leder, sekretær, vagtplanlægger og teamleder.

Pleje og dagcenter: Sygeplejersker, ergoterapeut, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, sygehjælpere. Derudover har vi social- og sundhedselever og sygeplejestuderende.

Køkken, rengøring og pedel: Rengøringstekniker, husassistent, ernæringsassistent og servicemedarbejder.

Målsætning

 • "Vi har højt til loftet og møder det enkelte menneske i øjenhøjde"
 • Vibedal skal være et godt og trygt sted at bo, hvor beboerne føler sig hjemme, og hvor pårørende og de frivillige har lyst til at komme og føler sig velkomne.
 • Vi møder mennesket i øjenhøjde. Omsorg, respekt og værdighed er centrale værdier.
 • Selvbestemmelse og medinddragelse vægtes højt hos den enkelte beboer.

Thisted Kommunes kvalitetsstandard "Det gode hverdagsliv"

Plejecenter Vibedal arbejder ud fra kvalitetsstandarden for Sundhed - og ældreområdet i Thisted Kommune. Se kvalitetsstandarden "Det gode hverdagsliv", ved at klikke på linket: 

Kvalitetsstandarder 2023

Tilsyn med plejecenteret

Ifølge lovgivningen får Plejecenter Vibedal løbende forskellige former for tilsyn.

Uanmeldt kommunalt tilsyn

Tilsynsrapport Vibedal uanmeldt kommunalt tilsyn 2023

Uanmeldt socialfagligt tilsyn

Tilsynsrapport 2021

Styrelsen for patientsikkerhed. Ældretilsynet.

Tilsynsrapport 2023.pdf

Der udover kan plejecentret få anmeldte og uanmeldte tilsyn fra:

Senest opdateret 15-01-2024
Kontaktinfo

Vibedal Plejecenter

Vibedalvej 1
7700 Thisted

Tlf.: 99 17 40 40

E-mail: vibedal@thisted.dk

Plejecenterleder

Charlotte Husum Jensen
Tlf.: 99 17 40 40

Aktivitetsmedarbejder

Tlf. 30 58 81 17

Dagcenter

Tlf.: 21 62 31 09  Telefontid mandag-fredag kl. 8:00 - 15:30

Ean-nr.: 5790000381357

Kontaktinfo

Visitation og hjælpemiddeldepot
Industrivej 5
7700 Thisted
Strategi

Frit Ældreliv

Læs mere om Thisted Kommunes strategi "Frit Ældreliv".

Læs mere

Magasin til 65+

Læs Gnisten

Thisted Kommune udgiver et magasin for alle seniorer fra 65 år +. Du finder den seneste udgivelse her.

Gnisten

Demokrati og indflydelse

Ældrerådets arbejde

Følg med i Ældre- og Seniorrådets arbejde for gode forhold for seniorer i Thy.

Læs mere