Klitrosen

Vi skaber rammerne for det gode hverdagsliv

Velkommen til Specialcenter Klitrosen i Klitmøller.
Herunder finder du information om at bo på Klitrosen, vores rammer og aktiviteter for centrets beboere og områdets ældre borgere.

Klitrosen er et specialiseret plejecenter, med tilbud indenfor to forskellige kategorier.

Psykiatri
Voksne mennesker med almene psykiatriske lidelser, der har behov for et længerevarende døgndækket botilbud, og har brug for støtte og hjælp. Den almene psykiatriske borger, med en psykiatrisk struktur, som evner at indgå i et miljø-terapeutisk tilbud.

Senhjerneskadede
Borgere, som efter neurologisk udredning og rehabilitering, har brug for et længerevarende botilbud. Gruppen er kendetegnet ved omfattende kognitive- og fysiske vanskeligheder.

Om Klitrosen

Klitrosen har en fantastisk beliggenhed i Klitmøller tæt ved havet og den jyske hede med udsigt over klitterne. Vi bor lige midt i Thy National Park. Den friske luft og duften af hav nyder vi godt af hver dag og fra nogle af vores lejligheder er der kig til havet.

Klitrosen fremstår med 20 lyse og skønne lejligheder fordelt i to boenheder - Rosenhaven og Klitheden. Fællesarealerne er ligeledes lyse og venlige og danner ramme om de mange aktiviteter for vores beboere. Her afholdes alt fra gudstjeneste, væveeftermiddage, koncerter og fællesspisninger.
På udenomsarealerne ligger en petanquebane, der bruges flittigt på lune dage.

På Klitrosen ligger vi stor vægt på et godt og indholdsrigt hverdagsliv med nærhed, samvær og fællesskab i centrum. Vi gør meget ud af at sætte os ind i det liv, beboeren har levet og hvad der er betydningsfuldt for den enkelte. Hverdagen er præget af tiden til hinanden og interessen i hinanden som mennesker. Venlighed og forståelse er en del af omgangstonen, og følelsen af samhørighed. 

 

Hvordan får jeg bolig på Klitrosen?

For at komme i betragtning til bolig på Klitrosen skal du eller dine pårørende kontakte Thisted Kommunes Visitation og Hjælpemiddeldepot, se kontakt oplysninger her på siden. I bliver herefter tilbudt et besøg af visitator fra Visitation og Hjælpemiddeldepot, som vil hjælpe jer med at udfylde en ansøgning. Samtidig vil visitator udarbejde en vurdering og beskrivelse af dig i forhold til de ressourcer og udfordringer, som du har. Visitator vil desuden vejlede og oplyse dig om den videre proces.

 

Hverdag på Klitrosen

Vores aktiviteter

Aktivitetsmedarbejderen har forskellige aktiviteter i løbet af ugen.

Aktiviteternes indhold aftales mellem aktivitetsmedarbejderen og
beboerne, f.eks. spil, sang, højtlæsning og lignende.

Herudover afholdes fællesarrangementer i Atriumgården, bl.a. gudstjeneste,
bankospil og meget andet.

 

Information

Vi ønsker, at du falder til her hos os, og at du føler, at det er dit hjem. Vi hjælper gerne med til, at du får skabt et godt hjem, hvor du har mulighed for privatliv, samtidig med at vi håber, du får et godt fællesskab med de øvrige beboere på Klitrosen.

Vi ser frem til et godt samarbejde med dig og dine pårørende.

Klitrosen har 20 lejligheder fordelt i 2 boenheder; Rosenhaven og Klitheden.

Lejlighederne er 2-rums lejligheder på 75,3 m2 inklusive fællesarealer. En lejlighed består af en stue med tekøkken, hvor der er kogeplader og køleskab. Der er desuden et soveværelse med skabe, og et badeværelse med skab, vaskemaskine og tørretumbler. Fra stuen er der adgang til egen terrasse, hvor der er plads til et lille bord og et par havestole.

Fællesarealerne i boenhederne består af opholdsstue med fjernsyn, åbent anretterkøkken og gangarealer.

Lejekontrakt udfærdiges i Teknisk Forvaltning, og indflytningsrapport udfærdiges af Klitrosens pedel.

 Husleje og depositum:

2023

Rosenhaven og  Klitheden  

 
Husleje  7.000 kr.  
Depositum  27.794 kr.  

Det er dit hjem: Målet er, at Klitrosen skal være et trygt, varmt og aktivt sted at bo og besøge. Beboerne er ekspert i eget liv, og denne viden inddrager vi som ansatte, så du så vidt muligt har medindflydelse på din hverdag. Vi hjælper med til, at du får skabt et hjem, hvor du både har mulighed for privatliv og samtidig kan være en del af fællesskabet med de øvrige beboere.

Du holder dig aktiv: Personalet på Klitrosen hjælper dig med så vidt muligt at opretholde din fysiske og psykiske formåen og om muligt forbedre den. Det betyder, at vi støtter dig, hvor du har brug for det, og at du selv gør det, som du selv kan og har kræfter til. Vi forventer, at du som beboer deltager i hverdagens praktiske opgaver i det omfang du kan. 

 

 Når du har fødselsdag

Når du har fødselsdag, fejrer vi dagen med udgangspunkt i dine ønsker.

Vi hejser flaget og vil gerne hygge om dig. Der er mulighed for at ønske brød og kage til afdelingens eftermiddagskaffe. Hvis du har specielle ønsker for dagen, vil vi forsøge at imødekomme dem.

Sådan fejrer vi højtiderne 

Højtider er en del af livet på Klitrosen og fejres på "hjemlig" vis. Hvis du ønsker at fejre højtiden sammen med dine pårørende, er det muligt at bestille mad via køkkenet, når det aftales i god tid.

Hvis du planlægger en tur hjem til familie eller venner i højtiden, hjælper personalet gerne med at arrangere det, hvis de er orienteret i god tid.

Personalet pynter op i fællesområderne til højtider. Hvis du ønsker at pynte op i din egen lejlighed, kan dine pårørende hjælpe dig med det, ligesom de også hjælper dig med at tage pynten ned igen.

Aktivkomité

I Thisted Kommune er der tilknyttet en Aktivkomité på hvert plejecenter. Aktivkomitéens opgave er i samarbejde med plejecentrets ledelse, personale og beboere at tilbyde, iværksætte og forestå aktiviteter for plejecentrets beboere og lokalområdets ældre borgere over 60 år. Aktivkomitéen består af frivillige, der vælges for en to-årig periode. Thisted Kommune giver årligt et tilskud til Aktivkomitéen til aktiviteter. 

Faste stillinger

Alle faste stillinger på Klitrosen bliver altid slået op på Thisted Kommunes hjemmeside via kommunens elektroniske rekrutteringssystem. Er du interesseret i at arbejde hos os, skal du derfor sende en ansøgning, når stillingerne bliver annonceret på kommunens hjemmeside. Vi foretrækker faguddannet personale i vores faste stillinger.

Se mere om ledige stillinger på Thisted kommunes hjemmeside, hvor du også kan oprette en jobagent: link til ledige stillinger i Thisted Kommune

Vil du være ufaglært afløser i en periode?

I kortere eller længere perioder har vi ofte behov for ufaglærte afløsere på Klitrosen. Hvis du har lyst til at få erfaringer inden for ældre, pleje og omsorg, er der gode muligheder for et midlertidigt job.

Send din ansøgning med dit CV og kontaktoplysninger, så kontakter vi dig, når vi får behov for din hjælp.

klitrosen@thisted.dk

 

SOSU-elev eller sygeplejestuderende på Klitrosen

Som oplæringssted for social- og sundhedselever og kliniksted for sygeplejestuderende tilstræber vi at skabe gode rammer og individuelle løsninger via en ensartet høj kvalitet i uddannelsesforløbene.
Det gør vi via et forpligtende samarbejde mellem eleven - den studerende - kommunens uddannelsesteam og uddannelsesinstitutionerne.
Vores vejledere har relevant uddannelse til at varetage vejledningsopgaven.

Klitrosen er også virksomhedscenter for Jobcentret.

Som plejecenter er Klitrosen altid åben overfor mulighederne, som frivillige kan bidrage med.

Vi ligger stor vægt på at have et konstruktivt og godt samarbejde med frivillige, hvor vi i fællesskab finder aktiviteter, opgaver eller små ting, som beboerne kan have gavn af i deres dagligdag.

Der kan være mange forskellige ting, som Klitrosen kan have brug for frivillig hjælp til, så hvis du er interesseret, er du velkommen til, at kontakte aktivitetsmedarbejder Ella Agesen på tlf.nr. 24401195.

Ansatte på Klitrosen

På Klitrosen er der ca. 30 medarbejdere foruden elever, vikarer og afløsere. Klitrosens faglige kompetencer spænder vidt, og med fælles mål og udnyttelse af hinandens ressourcer, opnår vi et godt og tværfagligt samarbejde til glæde for beboere, pårørende og personale.

De ansatte på Klitrosen omfatter følgende personalegrupper:

Administration og ledelse: Leder, sekretær og vagtplanlægger.

Pleje: Sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, sygehjælpere. Derudover har vi social- og sundhedselever og sygeplejestuderende.

Køkken og rengøring: Rengøringsassistenter og ernæringsassistenter.

Målsætning

  • "Vær mod andre, som du ønsker de skal være mod dig"
  • Rummelighed - accept af forskellighed
  • Udvikling, livet skal leves - hele livet 

Thisted Kommunes kvalitetsstandard "Det gode hverdagsliv"

Klitrosen arbejder ud fra kvalitetsstandarden for Sundhed - og ældreområdet i Thisted Kommune. Se kvalitetsstandarden "Det gode hverdagsliv", ved at klikke på linket: 
Kvalitetsstandarder 2022

Tilsyn med plejecenteret

Ifølge lovgivningen får Klitrosen løbende forskellige former for tilsyn, og vi skal offentliggøre rapporterne her på hjemmesiden:

Planlagt tilsynsrapport oktober 2023

Tilsynsrapport Områdecenter Klitrosen. Uanmeldt kommunalt tilsyn 2023.pdf

Uanmeldt kommunalt tilsyn Klitrosen juni 2022

Planlagt Ældretilsyn Klitrosen september 2020

Anmeldt socialfagligt tilsyn Klitrosen september 2019

Der udover kan plejecentret få anmelde og uanmeldte tilsyn fra:

  • Arbejdstilsynet
  • Fødevarestyrelsen
Senest opdateret 15-01-2024
Kontaktinfo

Klitrosen

Krovej 3
Klitmøller
7700 Thisted

Tlf.: 99 17 30 33

E-mail: klitrosen@thisted.dk

Plejecenterleder

Martin G. Petersen
Tlf.: 20 15 65 62


EAN.nr. 5798003983158Kontaktinfo

Visitation og hjælpemiddeldepot
Industrivej 5
7700 Thisted

Kontaktinfo

Om leje af plejebolig
Teknisk Forvaltning
Telefontid: mandag-fredag kl. 8-15 – torsdag til kl. 17
Strategi

Frit Ældreliv

Læs mere om Thisted Kommunes strategi "Frit Ældreliv".

Læs mere

Magasin til 65+

Læs Gnisten

Thisted Kommune udgiver et magasin for alle seniorer fra 65 år +. Du finder den seneste udgivelse her.

Gnisten

Demokrati og indflydelse

Ældrerådets arbejde

Følg med i Ældre- og Seniorrådets arbejde for gode forhold for seniorer i Thy.

Læs mere