Plejecenter Sct. Thøgersgaard

Stedet med det gode hverdagsliv.

Velkommen til plejecenter Sct. Thøgersgaard.
Sct. Thøgersgaard er et af Thisted kommunes plejecentre, beliggende 5 km fra hav og fjord i landsbyen "Vestervig"  i Thisted kommune med udsyn til Danmarks største landsby kirke.
Sct. Thøgersgaard er et specialiseret plejecenter for borgere med demens, der har brug for pleje og omsorg døgnet rundt.

Der er også tilknyttet et dagcenter, hvor målgruppen er borgere med demens, der visiteres fra eget hjem.

Her finder du information om at bo på Sct. Thøgersgaard, vores dagcenter og aktiviteter for centrets beboere og områdets ældre borgere.

Om plejecenter Sct. Thøgersgaard

Sct. Thøgersgaard blev ombygget i 2008 til 4 nye bo-enheder, hvor fællesrummene er omdrejningspunktet i vores hverdag, som er overskuelig, og de fysiske og sociale rammer er forenklede.

Plejecentret er delt op i:

 • Bo-enhed Sct. Thøger med 7 lejligheder.
 • Bo-enhed Liden Kirsten med 10 lejligheder.
 • Bo-enhed Prins Buris med 11 lejligheder.
 • På 1. sal Kvisten med 7 afklaringsstuer af demens.
 • Dagcenter i hjertet af huset for hjemmeboende borgere med demens, der har brug for støtte til struktur i hverdagen og til at deltage i aktiviteter sammen med andre.

Hvordan får jeg bolig på Sct. Thøgersgaard?

Hvis du ønsker at bo på Sct. Thøgersgaard, skal Thisted Kommune visitere dig til en plejebolig. Du kan søge om en plejebolig:

 • Hvis du har et omfattende behov for personlig pleje og støtte, dvs. at du har svært ved at overkomme hverdagens opgaver.
 • Hvis du føler dig utryg og ensom i en grad, der begrænser dig i evnen til at tage vare på dig selv.

For at komme i betragtning til bolig på Sct. Thøgersgaard skal du eller dine pårørende kontakte Thisted Kommunes Visitation og Hjælpemiddeldepot. I bliver herefter tilbudt et besøg af visitator fra Visitation og Hjælpemiddeldepot, som vil hjælpe jer med at udfylde en ansøgning. Samtidig vil visitator udarbejde en vurdering og beskrivelse af dig i forhold til de ressourcer og udfordringer, som du har. Visitator vil desuden vejlede og oplyse dig om den videre proces.

Se kontaktoplysninger her på siden.

Hverdag på Sct. Thøgersgaard

Vores aktiviteter

Omdrejningspunktet er det gode hverdagsliv og naboskab med afsæt på Ældrepædagogikken.  Ældrepædagogikken er som en dans, hvor vi forestiller os, hvordan det er for dig, hvad oplever du? På den måde får vi sammen med dig øje på mulighederne for flere ganske almindelige stjernestunder. Vi "byder dig op til dans", og danner en fælles relation. Vi hjælper dig med at opleve, at livet stadig er værd at leve på trods af demens ved at have fokus på egenomsorg og selvbestemmelse. 

Sct. Thøgersgaard har en aktivitetsmedarbejder, som kommer på skift i bo-enhederne både til fælles aktiviteter som ugentlige busture, stolegymnastik, wellness m.m. og til individuelle besøg med gåture, højtlæsning og meget andet.

Til borgere +67 i nærområdet arrangerer aktivitetsmedarbejderen klubeftermiddag hver onsdag kl. 14 - 16, hvor der er mulighed for social samvær, fællessang og aktiviteter.

Der er tilknyttet en Aktivkomité, der sammen med aktivitetsmedarbejderen planlægger og afholder arrangementer der følger årets gang. Arrangementerne afholdes i dagcenteret / træningssalen eller udendørs, så du bliver inviteret i byen.

 Aktivitetsprogrammet kan ses:
- i Vestervig Agger Kirkeblad
- i Sct. Thøgersgaard's husavis, der udkommer den 1. i måneden. Kan rekvireres på mail mjro@thisted.dk. 

Information

Vi hjælper gerne med til, at du får skabt et godt hjem, hvor du har mulighed for privatliv, samtidig håber at du får et godt fællesskab med de øvrige beboere på Sct. Thøgersgaard. 

Vi ønsker, at du falder til her hos os, og at du føler, at det er dit hjem.

Vi har udarbejdet en velkomstpjece særligt for Sct. Thøgersgaard, som forhåbentligt vil hjælpe med nogle af de mange spørgsmål, der helt naturligt dukker op i forbindelse med indflytningen. Vi sender velkomstpjecen til dig eller dine pårørende på mail, hvis du ønsker at læse mere om Sct. Thøgersgaard, eller når du får tilbudt en plads hos os.

Vi ser frem til et godt samarbejde med dig og dine pårørende.

Sct. Thøgersgaard har 28 lejligheder fordelt i 4 boenheder; Prins Buris, Liden Kirsten og Sct. Thøger samt afklaringsstuer på Kvisten.

Lejlighederne er 2-rums lejligheder på ca. 41 m2 eksklusiv fællesarealer. En lejlighed består af en stue med tekøkken, hvor der er kogeplader og køleskab med lille fryser, samt  2 til 3 højskabe. Der er desuden et soveværelse med tre skabe, og et badeværelse med et fast skab,  kombineret vaskemaskine og tørretumbler. Fra stuen er der adgang til egen terrasse, hvor der er plads til lidt havemøbler og blomster.

Indretning: 

Fra fællesarealet kommer man ind i en stue på 21 kvadratmeter med et lille the-køkken. Herefter går man ind i soveværelset som er 12 kvadratmeter. Fra soveværelset er indgangen til bad og toilet på 8 kvadratmeter. Der er vinduer i soveværelset og stuen og fra stuen er der udgang til lille terrasse.

Fællesarealerne i bo-enhederne består af opholdsstue med fjernsyn, køkken-alrum og gangarealer.

Lejekontrakt udfærdiges i Teknisk Forvaltning, og indflytningsrapport udfærdiges af plejecentrets pedel.

 Husleje og depositum:

2023

 Skærmet afsnit:
Boenheder:
Liden Kirsten
Prins Buris
Sct. Thøger

Husleje  6.293
Depositum  25.800

 

Aktivitetstilbud:

Dagcenter er et visiteret aktivitetstilbud for dig med demens, som er hjemmeboende, der har brug for støtte til struktur i hverdagen og til at deltage i aktiviteter sammen med andre. Tilbuddet kan også benyttes som aflastning for pårørende. Du kan blive visiteret til en eller flere dage i dagcentret. Du kan læse mere om dagcenter samt udfylde ansøgningsskema til Visitation og Hjælpemiddeldepot her

Hvem kan benytte et dagcenter:

Dagcentret på plejecenter Sct. Thøgersgaard er et dagtilbud for hjemmeboende demente borgere i det sydlige Thy. Dagcentret er åben mandag, tirsdag, torsdag og fredag fra kl. 9 - 15. Hvis du ønsker det, kan du blive hentet på din bopæl og kørt hjem igen af taxa mod en mindre egenbetaling.

Hvad sker der i dagcentret?

Vi starter dagen med kaffe og brød, derefter laver vi forskellige former for aktiviteter såsom: gåture, forskellige former for spil, højtlæsning, film, bagning, kreative ting osv. Aktiviteterne tilrettelægges ud fra ønsker og formåen fra brugerne af Dagcentret. Vi vægter højt at være udendørs, når vejret tillader det. Vi deltager også i aktiviteter med plejecentrets beboer fx. gudstjenester, andre arrangementer.

Mandeklub / pigeklub:

Et tilbud til dig, der har fået konstateret et tidlig stadie af demens, som gerne vil deltage i aktiviteter med ligestillede.
Kontakt demenskoordinator.

Forplejning og hvile

Til frokost spiser vi håndmadder, lunt / grød som tilberedes af køkkenet . Efter frokost er der mulighed for et hvil, enten i en hvilestol, eller du kan låne en seng i hvilerummet. Vi afslutter dagen med eftermiddagskaffe med kage eller brød til.

Stedet med det gode hverdagsliv:

Til hvert bo-enhed er der tilknyttet en fast personalestab, der har kendskab til dig, og som arbejder målrettet på at skabe relation gennem tryghed og kontinuitet i hverdagen.

Målet er, at Sct. Thøgersgaard skal være et trygt, varmt og aktivt sted at bo og besøge. Vi søger at inddrage pårørende aktivt omkring jeres livshistorie og hverdag.

Døgnrytmen på Sct. Thøgersgaard

Kl.: 07.00: Vagtskifte

Kl.: 07.30 - 11.15: Morgenbuffet, pleje/omsorg, aktiviteter, stjernestunder, rengøring.

Kl.: 11.15 - 12.30: Middagsstund - frokost, pålægsfade og evt. en lun ret.

Kl.: 12.30 - ?: Middagshvil.

Kl.: 14.30 - 17.00: Eftermiddagskaffe og samvær.

Kl.: 17.30 - 18.30: Aftensmaden - et varmt måltid og samvær.

Kl.: ? - 23.00: Aftenskaffe og Godnat.

Kl.: 23.00: Vagtskifte

 

Når du har fødselsdag

Når du har fødselsdag, fejrer vi dagen med morgensang på sengen.

Vi hejser flaget og vil gerne hygge om dig. Der serveres lagkage til eftermiddagskaffe. Hvis du har specielle ønsker for dagen, vil vi forsøge at imødekomme dem.

Ved runde dage og lignende er du hjertelig velkommen til sammen med dine pårørende at benytte lokale, hvis familien vil fejre dig, og lokalet er ledigt. I skal selv dække bord, vaske op og rydde op efter jer. Der er mulighed for at købe kaffe og brød eller mad til gæsterne. 

Sådan fejrer vi højtiderne 

Højtider er en del af livet på Sct. Thøgersgaard og fejres på "hjemlig" vis. Hvis du ønsker at fejre højtiden sammen med dine pårørende i lejligheden, er det muligt at bestille mad via køkkenet, når det aftales i god tid - se information i husavisen.

Hvis du planlægger en tur hjem til familie eller venner i højtiden, hjælper personalet gerne med at arrangere det, hvis de er orienteret. Der er mulighed for leje af bus.

Personalet pynter op i fællesområderne til højtider. Hvis du ønsker at pynte op i din egen lejlighed, kan dine pårørende hjælpe dig med det, ligesom de også hjælper dig med at tage pynten ned igen.

Bruger-/ pårørenderådet

Bruger-/pårørenderåd er et samarbejdsforum mellem beboere, pårørende og plejecentret. Formålet med rådet er at sikre gensidig information og styrke dialogen. Rådet repræsenterer beboernes interesser og inddrages derfor i eksempelvis retningslinjer for blandt andet:

 • den daglige pleje- og omsorgsindsats
 • centrets døgnrytme, aktivitetsniveau og arbejdsrutiner
 • samspil og kommunikation mellem personale og bruger/pårørende
 • information til brugere/pårørende

Bruger-/pårørenderådet arbejder indenfor de givne økonomiske rammer og respekterer overordnede målsætninger og værdigrundlag og servicedeklarationen på ældreområdet. Rådet afholder som minimum 4 årlige møder.

Aktivkomité

I Thisted Kommune er der tilknyttet en Aktivkomité på hvert plejecenter. Aktivkomitéens opgave er i samarbejde med plejecentrets ledelse, personale og beboere at tilbyde, iværksætte og forestå aktiviteter for plejecentrets beboere og lokalområdets ældre borgere over 60 år. Aktivkomitéen består af frivillige, der vælges for en to-årig periode. Thisted Kommune giver årligt et tilskud til Aktivkomitéen til aktiviteter.

Formand for Aktivkomitéen ved Sct. Thøgersgaard er Carl Christian Larsen.

Faste stillinger

Alle faste stillinger på Sct. Thøgersgaard bliver altid slået op på Thisted Kommunes hjemmeside via kommunens elektroniske rekrutteringssystem. Er du interesseret i at arbejde hos os, skal du derfor sende en ansøgning, når stillingerne bliver annonceret på kommunens hjemmeside. Vi foretrækker faguddannet personale i vores faste stillinger.

Se mere om ledige stillinger på Thisted kommunes hjemmeside, hvor du også kan oprette en jobagent

Du kan se en video om at arbejde med ældre, pleje og omsorg i Thisted Kommune her  

Vil du være ufaglært afløser i en periode?

I kortere eller længere perioder har vi ofte behov for ufaglærte afløsere på Sct. Thøgersgaard. Hvis du har lyst til at få erfaringer inden for ældre, pleje og omsorg, er der gode muligheder for et midlertidigt job.

Send din ansøgning med dit CV og kontaktoplysninger, så kontakter vi dig, når vi får behov for din hjælp.

Indsæt mail link

Studerende på Sct. Thøgersgaard

Sct. Thøgersgaard er et uddannelsessted for grundforløbs elever, social-og sundhedsassistenter( SSA) og praktiksted for praktikanter.
Vi har uddannede praktikvejledere som i samarbejde med eleven og ledelsen tilrettelægger praktikforløbet.(indsæt 3-5 linjer om plejecentret, som er relevant at vide for elever/studerende)

I 2. praktikperiode i psykiatri- delen tilknyttes SSA-eleven bo-enhederne Liden Kirsten, Prins Buris og Sct.Thøger på skift af en 8 uger's varighed, hvor de i tæt samarbejde med praktikvejleder og øvrige teamkollegaer har fokus på beboere med demens, deres individuelle hverdag, den pædagogiske tilgang - pleje og omsorg.

På Sct. Thøgersgaard har vi stort fokus på at tilbyde et trygt læringsmiljø, hvor alle kan få et udviklende og godt forløb.

Se mere her om at være SOSU-elev i Thisted Kommune:

Har du lyst til at skabe glæde og gøre en forskel i dagligdagen på Sct. Thøgersgaard.
Du kan være med til at arrangere og afholde aktiviteter, der skaber glæde og variation i dagligdagens rutiner, gøre hverdagen mere levende, spændende og i sidste ende øge livskvaliteten for den enkelte og også for dig selv.

På Sct. Thøgersgaard kan frivillige bla.:

 • Køre- spadsereture i haven og nærområdet med beboere, som ikke kan færdes på egen hånd.
 • Medvirke ved fællesarrangementer, f.eks. spille klaver ved fællessang.
 • Medvirke og ledsage beboere til gudstjeneste, fællesarrangementer, undersøgelser og indkøb.
 • Hjælpe til i drivhus, plantekasser og gårdhave.
 • Dække bord og drikke kaffe med beboerne.

Og meget mere - kun fantasien sætter grænser!

Krav:

Overholdelse af tavshedspligten.
Overholde aftaler eller melde afbud hurtigst muligt.

De frivillige tilknyttes Aktivitetsmedarbejderen og samarbejder med vores personale om at skabe gode oplevelser for vores beboere.

Hvis du har lyst til at være frivillig hos os, så er du meget velkommen til at kontakte os og høre mere på tlf. 99 17 33 30.

På Sct. Thøgersgaard er der ca. 60 medarbejdere foruden elever, vikarer og afløsere.  Faglige kompetencer spænder vidt, og med fælles mål og udnyttelse af hinandens ressourcer, opnår vi et godt og tværfagligt samarbejde til glæde for beboere, pårørende og personale.

De ansatte på Sct. Thøgersgaard omfatter følgende personalegrupper:

Administration og ledelse: Leder, sekretær, vagtplanlægger og teamleder.

Pleje og dagcenter: Sygeplejersker, ergoterapeut, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, sygehjælpere. Derudover har vi social- og sundhedselever og sygeplejestuderende.

Køkken, rengøring og pedel: Rengøringstekniker, husassistent, ernæringsassistent og servicemedarbejder.

Træningssal:

Ansatte på Sct. Thøgersgaard har adgang til vores motionsrum, se kalender ved indgang.

 

Målsætning

At beboerne på Sct. Thøgersgaard oplever trivsel og livskvalitet. 

 • hvor hverdagsrehabiliteringen / ældrepædagogikken indgår som en naturlig del af beboerens hverdag.

At pårørende indgår som en naturlig del i beboernes liv, hvor de føler sig velkommen og som en del af huset.

Vi ønsker at miljøet på Sct. Thøgersgaard skabes af:

 • Respekt
 • Ansvarsfølelse 
 • Høj faglighed 
 • Åbenhed
 • Nærvær
 • Høj informationsniveau
 • Medindflydelse
 • Udvikling
 • Rummelighed
 • Humor

Så der opnås arbejdsglæde, trivsel og godt tværfagligt samarbejde, hvor alles ressourcer bruges og den enkelte har oplevelse af at være vigtig.

Sct. Thøgersgaard er et åbent center hvor byens borgere er velkommen.

Thisted Kommunes kvalitetsstandard "Det gode hverdagsliv"

Plejecenter Sct. Thøgersgaard arbejder ud fra kvalitetsstandarden for Sundhed - og ældreområdet i Thisted Kommune. Se kvalitetsstandarden "Det gode hverdagsliv", ved at klikke på linket: 
Kvalitetsstandarder

Tilsyn med plejecenteret

Ifølge lovgivningen får Plejecenter Sct. Thøgersgaard løbende forskellige former for tilsyn, og vi skal offentliggøre rapporterne her på hjemmesiden: 

Tilsynsrapport "Styrelsen for Patientsikkerhed"

Tilsynsrapport maj 2023

Uanmeldt kommunalt tilsyn

Høringsrapport Sct. Thøgersgård. Uanmeldt kommunalt tilsyn 2023.pdf

Tilsynsrapport Sct. Thøgersgård Uanmeldt kommunalt tilsyn 2024.pdf

Uanmeldt Socialt fagligt tilsyn (Ældretilsyn)

Tilsynsrapport Områdecenter Sct. Thøgersgaard 2021-Thisted-Endelig rapport.pdf

Der udover kan plejecentret få anmelde og uanmeldte tilsyn fra:

Du kan læse mere om tilsynene på Thisted Kommunes hjemmeside.

Senest opdateret 15-01-2024
Kontaktinfo

Plejecenter Sct. Thøgersgaard

Sct. Thøgersgaard
7770 Thisted

Tlf.: 99 17 33 30

E-mail:
sct.thogersgaard@thisted.dk

Plejecenterleder

Yvonne Tilsted
Tlf.: 99 17 33 30

Aktivitetsmedarbejder:

Tlf. 99 17 33 30

Dagcenter

Tlf.: 99 17 33 30
Telefontid mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 9 - 15

Ean-nr.: 5798004026120

Kontaktinfo

Visitation og hjælpemiddeldepot
Industrivej 5
7700 Thisted
Strategi

Frit Ældreliv

Læs mere om Thisted Kommunes strategi "Frit Ældreliv".

Læs mere

Magasin til 65+

Læs Gnisten

Thisted Kommune udgiver et magasin for alle seniorer fra 65 år +. Du finder den seneste udgivelse her.

Gnisten

Demokrati og indflydelse

Ældrerådets arbejde

Følg med i Ældre- og Seniorrådets arbejde for gode forhold for seniorer i Thy.

Læs mere