Dragsbækcentret

På Dragsbækcentret skaber vi rammerne for det gode hverdagsliv.

Velkommen til Dragsbækcentret i Thisted. Plejecentret har lejligheder til voksne og ældre, der ikke kan klare sig i eget hjem. Her finder du information om at bo på Dragsbækcentret, vores rammer og aktiviteter for centrets beboere og områdets ældre borgere.

Dragsbækcentret er et alment plejecenter, der henvender sig til voksne og ældre borgere, som har brug for pleje og omsorg døgnet rundt. 

Om Dragsbækcentret

Dragsbækcentret er smukt beliggende i udkanten af Thisted by - med fjorden som nærmeste nabo. Der er anlagt stier i området omkring Dragsbækcentret og fortov/cykelsti der følger fjorden videre ned til Thisted bymidte.

Dragsbækcentret som den står nu er bygget i henholdsvis 1985 og i 2003. De 32 plejeboliger ligger i den bygning, som er opført i 2003. Dragsbækcentrets køkken leverer mad til eget center samt til flere andre institutioner.

På centret ligger også en afdeling af kommunens afklaringscenter kaldet TAC-Døgn med 15 døgnpladser. Disse pladser er indrettet i bygningerne fra 1985.

Hvordan får jeg bolig på Dragsbækcentret?

Hvis du ønsker at bo på et plejecenter, skal Thisted Kommune visitere dig til en plejebolig. Du kan søge om en plejebolig:

 • Hvis du har et omfattende behov for personlig pleje og støtte, dvs. at du har svært ved at overkomme hverdagens opgaver.
 • Hvis du føler dig utryg og ensom i en grad, der begrænser dig i evnen til at tage vare på dig selv.

For at komme i betragtning til en bolig på Dragsbækcentret skal du eller dine pårørende kontakte Thisted Kommunes Visitation og Hjælpemiddeldepot, se kontakt oplysninger her på siden. I bliver herefter tilbudt et besøg af visitator fra Visitation og Hjælpemiddeldepot, som vil hjælpe jer med at udfylde en ansøgning. Samtidig vil visitator udarbejde en vurdering og beskrivelse af dig i forhold til de ressourcer og udfordringer, som du har. Visitator vil desuden vejlede og oplyse dig om den videre proces.

Hverdag på Dragsbækcentret

Vores aktiviteter

Aktivitetsmedarbejderne arrangerer aktiviteter i hverdagene med udgangspunkt i beboernes ønsker og formåen. 

Aktiviteternes indhold kan f.eks. være spil, sang, højtlæsning, ture med vores bus, hygge i forteltet og lignende.

Herudover afholdes fællesarrangementer i salen, bl.a. gudstjeneste,
musikeftermiddage, bankospil, årstidsbestemte fester og meget andet.

Information

Vi ønsker, at du falder til her hos os, og at du føler, at det er dit hjem. Vi hjælper gerne med til, at du får skabt et godt hjem, hvor du har mulighed for privatliv, samtidig med at vi håber, du får et godt fællesskab med de øvrige beboere på centret.

Vi har udarbejdet en velkomstpjece særligt for Dragsbækcentret, som forhåbentligt vil hjælpe med nogle af de mange spørgsmål, der helt naturligt dukker op i forbindelse med indflytningen. Vi sender velkomstpjecen til dig eller dine pårørende på mail, hvis du ønsker at læse mere om vores center, eller når du får tilbudt en plads hos os.

Vi ser frem til et godt samarbejde med dig og dine pårørende.

 

Dragsbækcentret har 32 lejligheder fordelt på 2 etager. Vi kalder det Bakkely stuen og Bakkely 1.sal.

Lejlighederne er 2-rums lejligheder på 70 m2 inklusive fællesarealer. En lejlighed består af en stue med tekøkken, hvor der er kogeplader og køleskab. Der er desuden et soveværelse med to skabe, og et badeværelse med et fast skab.

Fællesarealerne i Bakkely består af opholdsstue med fjernsyn, åbent anrettekøkken og gangarealer.

Lejekontrakt udfærdiges af Teknisk Forvaltning, og indflytningsrapport udfærdiges af Dragsbækcentrets pedel.

 Husleje og depositum:

2023 Alment afsnit:
Bakkely
 
Husleje  4.908,00 kr.  
Depositum  19.248,00 kr.  

 

Det er dit hjem: Målet er, at Dragsbækcentret skal være et trygt, varmt og aktivt sted at bo og besøge. Beboerne er ekspert i eget liv, og denne viden inddrager vi som ansatte, så du så vidt muligt har medindflydelse på din hverdag. Vi hjælper med til, at du får skabt et hjem, hvor du både har mulighed for privatliv og samtidig kan være en del af fællesskabet med de øvrige beboere.

Du holder dig aktiv: Personalet på Dragsbækcentret hjælper dig med så vidt muligt at opretholde din fysiske og psykiske formåen og om muligt forbedre den. Det betyder, at vi støtter dig, hvor du har brug for det, og at du selv gør det, som du selv kan og har kræfter til. Vi forventer, at du som beboer deltager i hverdagens praktiske opgaver i det omfang du kan. 

Når du har fødselsdag

Når du har fødselsdag, fejrer vi dagen med udgangspunkt i dine ønsker.
Vi hejser flaget og vil gerne hygge om dig. Der er mulighed for at ønske brød og kage til afdelingens eftermiddagskaffe. Hvis du har specielle ønsker for dagen, vil vi forsøge at imødekomme dem.
Ved runde dage og lignende er du hjertelig velkommen til sammen med dine pårørende at benytte et mødelokale, hvis familien vil fejre dig, og lokalet er ledigt. I skal selv dække bord, vaske op og rydde op efter jer. Der er mulighed for at købe kaffe og brød eller mad til gæsterne. Dette aftales med køkkenet i god tid.

Sådan fejrer vi højtiderne

Højtider er en del af livet på Dragsbækcentret og fejres på "hjemlig" vis. Hvis du ønsker at fejre højtiden sammen med dine pårørende, er det muligt at bestille mad via køkkenet, når det aftales i god tid.
Hvis du planlægger en tur hjem til familie eller venner i højtiden, hjælper personalet gerne med at arrangere det, hvis de er orienteret i god tid.
Personalet pynter op i fællesområderne til højtider. Hvis du ønsker at pynte op i din egen lejlighed, kan dine pårørende hjælpe dig med det, ligesom de også hjælper dig med at tage pynten ned igen.

Bruger-/ pårørenderådet

Bruger-/pårørenderådet er et samarbejdsforum mellem beboere, pårørende og plejecentret. Formålet med rådet er at sikre gensidig information og styrke dialogen. Rådet repræsenterer beboernes interesser og inddrages derfor i eksempelvis retningslinjer for blandt andet:

 • den daglige pleje- og omsorgsindsats
 • centrets døgnrytme, aktivitetsniveau og arbejdsrutiner
 • samspil og kommunikation mellem personale og bruger/pårørende
 • information til brugere/pårørende

Bruger-/pårørenderådet arbejder indenfor overordnede målsætninger, værdigrundlag og servicedeklarationen på ældreområdet. Rådet afholder som minimum 4 årlige møder.

Aktivkomité

I Thisted Kommune er der tilknyttet en Aktivkomité på hvert plejecenter. Aktivkomitéens opgave er i samarbejde med plejecentrets ledelse, personale og beboere at tilbyde, iværksætte og forestå aktiviteter for plejecentrets beboere og lokalområdets ældre borgere over 60 år. Aktivkomitéen består af frivillige, der vælges for en to-årig periode. Thisted Kommune giver årligt et tilskud til Aktivkomitéen til aktiviteter.

Faste stillinger

Faste stillinger på Dragsbækcentret bliver altid slået op på Thisted Kommunes hjemmeside via kommunens elektroniske rekrutteringssystem. Er du interesseret i at arbejde hos os, skal du derfor sende en ansøgning, når stillingerne bliver annonceret på kommunens hjemmeside.
Vi foretrækker faguddannet personale i vores faste stillinger.

Se mere om ledige stillinger på Thisted kommunes hjemmeside, hvor du også kan oprette en jobagent. 

Vil du være ufaglært afløser i en periode?

I kortere eller længere perioder har vi ofte behov for ufaglærte afløsere på Dragsbækcentret. Hvis du har lyst til at få erfaringer inden for ældre, pleje og omsorg, er der gode muligheder for et midlertidigt job.

Send din ansøgning med dit CV samt kontaktoplysninger, så kontakter vi dig, når/hvis vi får behov for din hjælp.

dragsbaek@thisted.dk 

SOSU-elev eller sygeplejestuderende på Dragsbækcentret

Som oplæringssted for social- og sundhedselever og kliniksted for sygeplejestuderende tilstræber vi at skabe gode rammer og individuelle løsninger via en ensartet høj kvalitet i uddannelsesforløbene.
Det gør vi via et forpligtende samarbejde mellem eleven - den studerende - kommunens uddannelsesteam og uddannelsesinstitutionerne.
Vores vejledere har relevant uddannelse til at varetage vejledningsopgaven.

Dragsbækcentret er også virksomhedscenter for Jobcentret.

På Dragsbækcentret har vi mange frivillige som vi kalder Husets venner. De hjælper til med forskellige slags opgaver:

 • dække borde/rydde op når der er arrangementer på centret
 • tager med når vi skal på udflugt
 • hjælper med at passe/vande blomster
 • træder til når der er et behov f.eks. jule-/påskepyntning

De frivillige er tilknyttet Aktivkomitéen og samarbejder med vores personale om at skabe gode oplevelser for vores beboere.

Vi har altid brug for flere hænder, så hvis du har tid og lyst så kontakt vores aktivitetsmedarbejder Anna Odgaard på tlf. 99 17 44 40
eller send os en mail på dragsbaek@thisted.dk.

 

Ansatte på Dragsbækcentret

På Dragsbækcentret er der ca. 75 medarbejdere foruden elever, vikarer og afløsere. Dragsbækcentrets faglige kompetencer spænder vidt, og med fælles mål og udnyttelse af hinandens ressourcer, opnår vi et godt og tværfagligt samarbejde til glæde for beboere, pårørende og personale.

De ansatte på Dragsbækcentret omfatter følgende personalegrupper:

Administration og ledelse: Leder, sekretær og vagtplanlægger.

Plejen : Sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, sygehjælpere. Derudover har vi social- og sundhedselever og sygeplejestuderende.

Køkken og rengøring: Rengøringstekniker, husassistent og ernæringsassistenter.

 

Målsætning

 • "Vær mod andre, som du ønsker de skal være mod dig"
 • Rummelighed - accept af forskellighed
 • Udvikling, livet skal leves - hele livet 

Thisted Kommunes kvalitetsstandard "Det gode hverdagsliv"

Dragsbækcentret arbejder ud fra kvalitetsstandarden for Sundhed - og ældreområdet i Thisted Kommune. Se kvalitetsstandarden "Det gode hverdagsliv", ved at klikke på linket: 
Kvalitetsstandarder 2022

Tilsyn med plejecenteret

Ifølge lovgivningen får Dragsbækcentret løbende forskellige former for tilsyn, og vi skal offentliggøre rapporterne her på hjemmesiden:

Anmeldt ældretilsyn DC april 2024

Uanmeldt kommunalt tilsyn DC september 2023

Uanmeldt kommunalt tilsyn DC august 2022

Uanmeldt socialfagligt tilsyn DC oktober 2021

Planlagt sundhedsfagligt tilsyn DC januar 2020

Styrelsen for patientsikkerhed. Ældretilsynet

Der udover kan plejecentret få anmeldte og uanmeldte tilsyn fra:

 

 

Senest opdateret 15-01-2024
Kontaktinfo

Dragsbækcentret

Simons Bakke 37
7700 Thisted

Tlf.: 99 17 44 40

E-mail: dragsbaek@thisted.dk

Plejecenterleder

Lotte Kjærgaard Bloch
Tlf.: 23 47 05 30


EAN.nr.: 5790000381241 

Kontaktinfo

Visitation og hjælpemiddeldepot
Industrivej 5
7700 Thisted

Kontaktinfo

Om leje af plejebolig
Teknisk Forvaltning
Telefontid: mandag-fredag kl. 8-15 – torsdag til kl. 17
Strategi

Frit Ældreliv

Læs mere om Thisted Kommunes strategi "Frit Ældreliv".

Læs mere

Magasin til 65+

Læs Gnisten

Thisted Kommune udgiver et magasin for alle seniorer fra 65 år +. Du finder den seneste udgivelse her.

Gnisten

Demokrati og indflydelse

Ældrerådets arbejde

Følg med i Ældre- og Seniorrådets arbejde for gode forhold for seniorer i Thy.

Læs mere