Plejecenter Fjordglimt

Et godt sted at bo & Et godt sted at arbejde

 

 

 

Velkommen til Plejecenter Fjordglimt.
Fjordglimt er et af Thisted Kommunes plejecentre, beliggende 1 km fra fjorden i landsbyen "Sennels", 5 km uden for Thisted.
Fjordglimt er et specialiseret plejecenter for borgere med demens, der har brug for pleje og omsorg døgnet rundt.

Der er også tilknyttet et dagcenter, hvor målgruppen er borgere med demens, der visiteres fra eget hjem.

Her finder du information om at bo på Fjordglimt, vores dagcenter og aktiviteter for centrets beboere og områdets ældre borgere.

Om Plejecenter Fjordglimt 

Fjordglimt blev i 2005 genåbnet med 4 nye bo-enheder, hvor fællesrummene er omdrejningspunktet i vores hverdag, som er overskueligt, og de fysiske og sociale rammer er forenklede.

 • Hus 1 og Hus 2, med hver 7 lejligheder, 1-rums
 • Hus 3 og Hus 4 med hver 10 lejligheder, 2-rums 
 • Dagpladser til 10-12 borgere, som er på centret 1-4 dage om ugen.

Dagcenteret på Fjordglimt er for hjemmeboende borgere med demens, der har brug for støtte til struktur i hverdagen og til at deltage i aktiviteter sammen med andre.

Hvordan får jeg bolig på Fjordglimt?

Hvis du ønsker at bo på et plejecenter, skal Thisted Kommune visitere dig til en plejebolig. Du kan søge om en plejebolig:

 • Hvis du har et omfattende behov for personlig pleje og støtte, dvs. at du har svært ved at overkomme hverdagens opgaver.
 • Hvis du føler dig utryg og ensom i en grad, der begrænser dig i evnen til at tage vare på dig selv.

For at komme i betragtning til bolig på Fjordglimt skal du eller dine pårørende kontakte Thisted Kommunes Visitation og Hjælpemiddeldepot. I bliver herefter tilbudt et besøg af visitator fra Visitation og Hjælpemiddeldepot, som vil hjælpe jer med at udfylde en ansøgning. Samtidig vil visitator udarbejde en vurdering og beskrivelse af dig i forhold til de ressourcer og udfordringer, som du har. Visitator vil desuden vejlede og oplyse dig om den videre proces.

Se kontaktoplysninger her på siden.

Hverdag på Fjordglimt

Vores aktiviteter

Omdrejningspunktet er det gode hverdagsliv og naboskab med afsæt i Ældrepædagogikken. Ældrepædagogikken er som en dans, hvor vi forestiller os, hvordan det er for dig, hvad oplever du? På den måde får vi sammen med dig øje på mulighederne for flere ganske almindelige stjernestunder. Vi "byder dig op til dans", og danner en fælles relation. Vi hjælper dig med at opleve, at livet stadig er værd at leve på trods af demens ved at have fokus på egenomsorg og selvbestemmelse.

Fjordglimt har en aktivitetsmedarbejder, som kommer på skift i bo-enhederne til individuelle besøg med gå-ture, højtlæsning og andet.

Til borgere +67 år i nærområdet arrangerer aktivitetsmedarbejderen klub-eftermiddag hver anden tirsdag fra 13.30 til 15.30, hvor der er mulighed for socialt samvær, fællessang og aktiviteter.

Der er tilknyttet en Aktivkomité, der sammen med aktivitetsmedarbejderen planlægger og afholder arrangementer, der følger årets gang. Arrangementerne afholdes i Storstuen eller udendørs, så du bliver inviteret i byen.

I samarbejde med menighedsrådet arrangeres der sogneudflugt.

Aktivitetsprogrammet kan ses i husavisen, der udkommer den 1. i måneden.

Information

Vi hjælper gerne med til, at du får skabt et godt hjem, hvor du har mulighed for privatliv, samtidig håber vi, at du får et godt fællesskab med de øvrige beboere på Fjordglimt.

Vi ønsker, at du falder til her hos os, og at du føler, at det er dit hjem.

Vi har udarbejdet en velkomstpjece særligt for Fjordglimt, som forhåbentligt vil hjælpe med nogle af de mange spørgsmål, der helt naturligt dukker op i forbindelse med indflytningen. Vi sender velkomstpjecen til dig eller dine pårørende på mail, hvis du ønsker at læse mere om Fjordglimt, eller når du får tilbudt en plads hos os.

Vi ser frem til et godt samarbejde med dig og dine pårørende.

Fjordglimt har 34 lejligheder fordelt i 4 bo-enheder; Hus 1, Hus 2, Hus 3 og Hus 4.

Lejlighederne:

1-rums lejligheder på 60 m2 inklusive fællesarealer. En lejlighed består af en stue. Der er desuden et soveværelse med tre skabe, og et badeværelse med et fast skab, vaskemaskine og tørretumbler. Fra stuen er der adgang til egen terrasse, hvor der er plads til lidt havemøbler og blomster.

2-rums lejligheder på 69 m2 inklusive fællesarealer. En lejlighed består af en stue, hvor der er køleskab med lille fryser. Der er desuden et soveværelse med fire skabe, og et badeværelse med et fast skab, vaskemaskine og tørretumbler. Fra stuen er der adgang til egen terrasse, hvor der er plads til lidt havemøbler og blomster

Indretning:

1-rums lejlighed:

Her ser du plantegningen for 1-rums lejligheden. Du kommer ind i en lille forgang, hvor der er 3 garderobeskabe indbygget. Derefter går du ind i opholdsstuen og soveværelse, der er i samme rum. Herfra er der adgang til eget badeværelse. I opholdsstuen er der et stort vindue og en terrassedør ud til en lille terrasse.

 

2-rums lejlighed:

Her ser du plantegningen for 2-rums lejligheden. Du kommer ind i opholdsstuen, og derfra kan du gå ind i soveværelset. I soveværelset er der 4 indbyggede garderobeskabe og et stort vindue. Fra soveværelset er der adgang til eget badeværelse. I opholdsstuen er der et stort vindue og en terrassedør ud til en lille terrasse.

Fællesarealerne i bo-enhederne består af opholdsstue med fjernsyn, åbent køkken-alrum og gangarealer.

Lejekontrakt udfærdiges af Fælles Ejendomsservice, og indflytningsrapport udfærdiges af plejecentrets pedel.

 Husleje og depositum:

2024 1-rums lejligheder:

Hus 1 og Hus 2
 2-rums lejligheder:

Hus 3 og Hus 4
Husleje  4.849  5.498
Depositum  15.347  15.347

 

 

Aktivitetstilbud:

Dagcenter er et visiteret aktivitetstilbud for dig med demens, som er hjemmeboende, der har brug for støtte til stuktur i hverdagen, og til at deltage i aktiviteter i samvær med andre. Tilbuddet kan også benyttes som aflastning for pårørende.
Du kan blive visiteret til en eller flere dage i dagcentret. Du kan læse mere om dagcenter samt udfylde ansøgningsskema til Visitation og Hjælpemiddeldepot her

Hvem kan benytte et dagcenter:

Dagcentret på Plejecenter Fjordglimt er et dagtilbud for hjemmeboende borgere med demens i det nordlige Thy. Dagcentret er åben mandag, tirsdag, torsdag og fredag fra kl. 09.45 - 15.30. Hvis du ønsker det, kan du blive hentet på din bopæl og kørt hjem igen af taxa mod en mindre egenbetaling.

Hvad sker der i dagcentret?

Vi starter dagen med kaffe og brød, derefter laver vi forskellige former for aktiviteter såsom: gåture, cykelture, forskellige former for spil, højtlæsning, film, bagning, kreative ting osv. Aktiviteterne tilrettelægges ud fra ønsker og formåen fra brugerne af Dagcentret. Vi vægter højt at være udendørs, når vejret tillader det. Vi deltager også i aktiviteter med plejecentrets beboer fx. gudstjenester, stolegymnastik og andre arrangementer.

Mandeklub/Pigeklub:

Et tilbud til dig, der har fået konstateret et tidligt stadie af demens, som gerne vil deltage i aktiviteter med ligestillede. Kontakt demenskoordinator.

Forplejning og hvile

Til frokost spiser vi håndmadder, lunt og grød. Efter frokost er der mulighed for et hvil, enten i en hvilestol, eller du kan låne en seng i hvilerummet. Vi afslutter dagen med eftermiddagskaffe med kage eller brød til.

 

 

Et godt sted at bo: Til hver bo-enhed er der tilknyttet en fast personalestab, der har kendskab til dig, og som arbejder målrettet på at skabe relation gennem tryghed og kontinuitet i hverdagen. Målet er, at Fjordglimt skal være et trygt, varmt og aktivt sted at bo og besøge. Vi søger, at inddrage pårørende aktivt omkring jeres livshistorie og hverdag. 

Døgnrytmen på Fjordglimt:

Kl.: 07.00: Vagtskifte

Kl.: 07.30 - 11.30: Morgenmad, pleje/omsorg, aktiviteter, stjernestunder, rengøring.

Kl.: 11.30 - 12.30: Middagsstund - frokost og evt. en lun ret.

Kl.: 12.30 - ?: Middagshvil.

Kl.: 14.30 - 17.00: Eftermiddagskaffe og samvær.

Kl.: 17.30 - 18.30: Aftensmaden - et varmt måltid og samvær.

Kl.: ? - 23.00: Aftenskaffe og godnat.

Kl.: 23.15: Vagtskifte

 

 

Når du har fødselsdag

Når du har fødselsdag, fejrer vi dagen med morgensang på sengen.

Vi hejser flaget og vil gerne hygge om dig. Der serveres lagkage til eftermiddagskaffe. Hvis du har specielle ønsker for dagen, vil vi forsøge at imødekomme dem. Ved runde dage og lignende er du hjertelig velkommen til sammen med dine pårørende at benytte lokale, hvis familien vil fejre dig, og lokalet er ledigt. I skal selv dække bord, vaske op og rydde op efter jer. 

 

Sådan fejrer vi højtiderne 

Højtider er en del af livet på Fjordglimt og fejres på "hjemlig" vis. Hvis du ønsker at fejre højtiden sammen med dine pårørende i lejligheden, er det muligt at bestille mad via køkkenet, når det aftales i god tid  - se information i husavisen.

Hvis du planlægger en tur hjem til familie eller venner i højtiden, hjælper personalet gerne med at arrangere det, hvis de er orienteret.

Personalet pynter op i fællesområderne til højtider. Hvis du ønsker at pynte op i din egen lejlighed, kan dine pårørende hjælpe dig med det, ligesom de også hjælper dig med at tage pynten ned igen.

Bruger-/ pårørenderådet

Bruger-/pårørenderåd er et samarbejdsforum mellem beboere, pårørende og plejecentret. Formålet med rådet er at sikre gensidig information og styrke dialogen. Rådet repræsenterer beboernes interesser og inddrages derfor i eksempelvis retningslinjer for blandt andet:

 • den daglige pleje- og omsorgsindsats
 • centrets døgnrytme, aktivitetsniveau og arbejdsrutiner
 • samspil og kommunikation mellem personale og bruger/pårørende
 • information til brugere/pårørende

Bruger-/pårørenderådet arbejder indenfor de givne økonomiske rammer og respekterer overordnede målsætninger og værdigrundlag og servicedeklarationen på ældreområdet. Rådet afholder som minimum 2 årlige møder.

 

Aktivkomité

I Thisted Kommune er der tilknyttet en Aktivkomité på hvert plejecenter. Aktivkomitéens opgave er i samarbejde med plejecentrets ledelse, personale og beboere at tilbyde, iværksætte og forestå aktiviteter for plejecentrets beboere og lokalområdets ældre borgere over 60 år. Aktivkomitéen består af frivillige, der vælges for en to-årig periode. Thisted Kommune giver årligt et tilskud til Aktivkomitéen til aktiviteter.

Formand for Aktivkomitéen ved Fjordglimt: Bodil Dahl

Faste stillinger

Alle faste stillinger på Fjordglimt bliver altid slået op på Thisted Kommunes hjemmeside via kommunens elektroniske rekrutteringssystem. Er du interesseret i at arbejde hos os, skal du derfor sende en ansøgning, når stillingerne bliver annonceret på kommunens hjemmeside. Vi foretrækker faguddannet personale i vores faste stillinger.

Se mere om ledige stillinger på Thisted Kommunes hjemmeside, hvor du også kan oprette en jobagent

Du kan se en video om at arbejde med ældre, pleje og omsorg i Thisted Kommune her 

 

Vil du være ufaglært afløser i en periode?

I kortere eller længere perioder har vi ofte behov for ufaglærte afløsere på Fjordglimt. Hvis du har lyst til at få erfaringer inden for ældre, pleje og omsorg, er der gode muligheder for et midlertidigt job.

Send din ansøgning med dit CV og kontaktoplysninger, så kontakter vi dig, når vi får behov for din hjælp.

 

 

Studerende på Fjordglimt 

Fjordglimt er et uddannelsessted for Social og sundhedsassistenter (SSA) og praktiksted for praktikanter.
Vi har uddannede praktikvejledere, som i samarbejde med eleven og ledelsen tilrettelægger praktikforløbet.

I praktikperioderne tilknyttes SSA-eleven en bo-enhed, hvor de i tæt samarbejde med praktikvejleder og øvrige teamkollegaer har fokus på beboere med demens - deres individuelle hverdag, den pædagogiske tilgang - pleje og omsorg.

På Fjordglimt har vi stort fokus på at tilbyde et trygt læringsmiljø, hvor alle kan få et udviklende og godt forløb.

Se mere her om at være SOSU-elev i Thisted Kommune

Har du lyst til at skabe glæde og gøre en forskel i dagligdagen på Fjordglimt?
Du kan være med til at arrangere og afholde aktiviteter, der skaber glæde og variation i dagligdagens rutiner, gøre hverdagen mere levende, spændende og i sidste ende øge livskvaliteten for den enkelte og også for dig selv.

På Fjordglimt kan frivillige blandt andet:

 • Køre- spadsereture i haven og nærområdet med beboere, som ikke kan færdes på egen hånd.
 • Medvirke ved fællesarrangementer, f.eks. spille klaver ved fællessang.
 • Medvirke og ledsage beboere til gudstjeneste, fællesarrangementer, udflugter, undersøgelser og indkøb.
 • Hjælpe til i drivhus, plantekasser og gårdhave.
 • Dække bord og drikke kaffe med beboerne.

Og meget mere - kun fantasien sætter grænser!

De frivillige er tilknyttet aktivitetsmedarbejderen og samarbejder med vores personale om at skabe gode oplevelser for vores beboere.

Hvis du har lyst til at være frivillig hos os, så er du meget velkommen til at kontakte os og høre mere på telefon 99 17 38 60.

 

Krav:

Overholdelse af tavshedspligten.

Overholde aftaler eller melde afbud hurtigst muligt.

 

 

 

Ansatte på Fjordglimt

På Fjordglimt er der ca. 60 medarbejdere foruden elever, vikarer og afløsere. Fjordglimts faglige kompetencer spænder vidt, og med fælles mål og udnyttelse af hinandens ressourcer, opnår vi et godt og tværfagligt samarbejde til glæde for beboere, pårørende og personale.

De ansatte på Fjordglimt omfatter følgende personalegrupper:

Administration og ledelse: Leder, sekretær, vagtplanlægger og assisterende leder.

Pleje og dagcenter: Sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, sygehjælpere og pædagog. Derudover har vi social- og sundhedselever.

Køkken, rengøring og pedel: Husassistent, ernæringsassistent og ejendomsservicetekniker.

 

 

Målsætning

          "Et godt sted at bo"

 • Beboerne på Fjordglimt oplever trivsel og livskvalitet, hvor ældrepædagogikken og hverdagsrehabilitering indgår som en del af beboerens hverdag.
 • Pårørende indgår som en naturlig del i beboernes liv, hvor de føler sig velkomne og som en del af huset.
 • Fjordglimt er et åbent center, hvor byens borgere er velkommen.

          "Et godt sted at arbejde"

 • Fjordglimt skal være en attraktiv arbejdsplads, hvor ledelse og medarbejdere i fælleskab skaber et sundt arbejdsmiljø, der giver de bedste muligheder for at den enkelte kan opleve trivsel, arbejdsglæde og stolthed i sin arbejdsdag.
 • Selvbestemmelse og medinddragelse vægtes højt i det tværfaglige samarbejde, hvor uddeling af kompetence og ansvar er i højsæde.

Thisted Kommunes kvalitetsstandard "Det gode hverdagsliv"

Plejecenter Fjordglimt arbejder ud fra kvalitetsstandarden for Sundhed - og Ældreområdet i Thisted Kommune. Se kvalitetsstandarden "Det gode hverdagsliv", ved at klikke på linket: 
Kvalitetsstandarder 2024

 

Tilsyn med plejecenteret

Ifølge lovgivningen får Plejecenter Fjordglimt løbende forskellige former for tilsyn, og vi skal offentliggøre rapporterne her på hjemmesiden:

Uanmeldt kommunalt tilsyn
Tilsynsrapport uanmeldt kommunalt tilsyn 2023

Uanmeldt socialfagligt tilsyn (Ældretilsynet)
Tilsynsrapport 2021

 

Der udover kan plejecentret få anmelde og uanmeldte tilsyn fra:

Du kan læse mere om tilsynene på Thisted Kommunes hjemmeside

 

 

Senest opdateret 15-01-2024
Kontaktinfo

Plejecenter Fjordglimt

Sennelsvej 65
7700 Thisted

Tlf.: 99 17 38 60

E-mail: fjordglimt@thisted.dk

Plejecenterleder

Linea K.M. Pedersen

Tlf.: 99 17 38 60

Aktivitets-
medarbejder:

Tlf. 99 17 38 60
Telefontid mandag - fredag
kl. 10.00 - 14.00

Dagcenter

Tlf.: 99 17 38 60
Telefontid mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 8.30 - 16.00

 Ean-nr.: 5790000381814

Kontaktinfo

Visitation og hjælpemiddeldepot
Industrivej 5
7700 Thisted
Strategi

Frit Ældreliv

Læs mere om Thisted Kommunes strategi "Frit Ældreliv".

Læs mere

Magasin til 65+

Læs Gnisten

Thisted Kommune udgiver et magasin for alle seniorer fra 65 år +. Du finder den seneste udgivelse her.

Gnisten

Demokrati og indflydelse

Ældrerådets arbejde

Følg med i Ældre- og Seniorrådets arbejde for gode forhold for seniorer i Thy.

Læs mere