Hjælp til gæster

Hvis du er på ferie eller opholder dig midlertidigt i Thisted Kommune, har du mulighed for at tage din hjemmehjælpsordning med fra din hjemkommune.

For at få flyttet din hjemmehjælpsordning med dig, skal en hjemmehjælper eller visitator fra din hjemkommune søge om det. Det gøres i vores selvbetjeningsløsning. 

Det er Thisted Kommune, der beslutter, hvilken hjælp du konkret kan få, og serviceniveauet vil blive tilpasset det lokale niveau.

Nyttige links

Du kan læse om reglerne for betaling her:

Link til retsinformation

Lovgrundlaget for mulighederne for hjælp i eget hjem finder du her:

Retssikkerhedsloven

Senest opdateret 14-03-2024

Kontaktinfo

Visitation og hjælpemiddeldepot
Industrivej 5
7700 Thisted