Plejecenter Fyrglimt

På Fyrglimt arbejder vi på at skabe rammerne for at leve et godt liv.

Velkommen til Plejecenter Fyrglimt i Hanstholm. Plejecentret har lejligheder til voksne og ældre, der ikke kan klare sig i eget hjem. Her finder du information om at bo på Fyrglimt, vores rammer og aktiviteter for centrets beboere og områdets ældre borgere.

Fyrglimt er et alment  plejecenter, der henvender sig til voksne og ældre borgere, som har brug for pleje og omsorg døgnet rundt. Her kan du bo som enlig, eller I kan bo sammen som par. Har I begge brug for pleje og omsorg, er der mulighed for at blive visiteret til hver sin lejlighed.

 

 

Plejecenter Fyrglimt 

Fyrglimt har 27 lejligheder fordelt i 3 boenheder.

Lejlighederne er 2-rums lejligheder af forskellig størrelse inklusive fællesarealer. En lejlighed består af en stue med tekøkken, hvor der er kogeplader og køleskab med lille fryser. Der er desuden et soveværelse med skabe, og et badeværelse med et fast skab. I nogle lejligheder er der vaskemaskine. For andre lejligheder er der fælles vaskeri. Fra nogle lejligheder er der fra stuen adgang til egen terrasse.

Fællesarealerne i boenhederne består af spisestue, opholdsstue med fjernsyn og gangarealer

 

Hvordan får jeg bolig på Plejecenter Fyrglimt

Hvis du ønsker at bo på plejecenter, skal Thisted Kommune visitere dig til en plejebolig. Du kan søge om en plejebolig:

 • Hvis du har et omfattende behov for personlig pleje og støtte, dvs. at du har svært ved at overkomme hverdagens opgaver.
 • Hvis du føler dig utryg og ensom i en grad, der begrænser dig i evnen til at tage vare på dig selv.

For at komme i betragtning til bolig på  Plejecenter Fyrglimt,  skal du eller dine pårørende kontakte Thisted Kommunes Visitation og Hjælpemiddeldepot. I bliver herefter tilbudt et besøg af visitator, som vil hjælpe jer med at udfylde en ansøgning. Samtidig vil visitator udarbejde en vurdering og beskrivelse af dig i forhold til de ressourcer og udfordringer, som du har. Visitator vil desuden vejlede og oplyse dig om den videre proces.

Se kontakt oplysninger her på siden.

Aktiviteter på Fyrglimt

Vores aktiviteter

På Fyrglimt tilbydes der forskellige aktiviteter: 

 • bankospil
 • fællessang
 • gudstjeneste
 • fortælling og sang
 • cykelture
 • "sildebord"
 • stolegymnastik
 • "nørkleklub"
 • årstidsbestemte fester
 • årstidsbestemte arrangementer

Der ophænges Aktivitetskalender på opslagstavlen på Plejecenteret.

Aktiviteterne tilrettelægges af aktivitetsmedarbejder sammen med Aktiv Komiteen. Andre frivillige på Fyrglimt bistår i de forskellige aktiviteter.

Udeboende borgere er velkomne til en del af aktiviteterne. Oplysninger kan søges på centeret.

Aktivkomiteen udarbejder en avis, "Glimtet" hver 3. måned, hvoraf planlagte aktiviteter fremgår.

Avisen kan hentes på Fyrglimt. 

Information

Vi ønsker, at du falder til her hos os, og at du føler, det er dit hjem. Vi hjælper gerne med til, at du får skabt et godt hjem, hvor du har mulighed for både privatliv og et godt fællesskab med de øvrige beboere på Fyrglimt.

Vi har udarbejdet en velkomstpjece særligt for Fyrglimt, som forhåbentligt vil hjælpe med nogle af de mange spørgsmål, der helt naturligt dukker op i forbindelse med indflytningen. Vi sender gerne velkomstpjecen til dig eller dine pårørende på mail, hvis du ønsker at læse mere om Fyrglimt. 

Vi ser frem til et godt samarbejde med dig og dine pårørende. 

 

Fyrglimt har 27 lejligheder fordelt i 3 boenheder.

Lejlighederne er 2-rums lejligheder af forskellig størrelse inklusive fællesarealer. En lejlighed består af en stue med tekøkken, hvor der er kogeplader og køleskab med lille fryser. Der er desuden et soveværelse med skabe, og et badeværelse med et fast skab. I nogle lejligheder er der vaskemaskine. For andre lejligheder er der fælles vaskeri. Fra nogle lejligheder er der fra stuen adgang til egen terrasse.

Fællesarealerne i boenhederne består af spisestue, opholdsstue med fjernsyn og gangarealer.

Lejekontrakt udfærdiges i Teknisk Forvaltning, og indflytningsrapport udfærdiges af plejecentrets pedel.

Husleje og depositum: Kan oplyses ved henvendelse til Teknisk Forvaltning "Ejendomsafdelingen".

 

 

 Aktivitetstilbud:

Plejecenter Fyrglimt har ikke dagcenter, som er et visiteret aktivitetstilbud for dig, som er hjemmeboende, og som har gavn af at deltage i almindelige hverdagsaktiviteter i samvær med andre. Du kan blive visiteret til en eller flere dage i et dagcenter i Thisted Kommune og du kan læse mere om dagcenter samt udfylde ansøgningsskema til Visitation og Hjælpemiddeldepot her: 

Dagcenter i Thisted Kommune

 

På Fyrglimt er der klubvirksomhed om torsdagen,  hvor du som udeboende ældre kan deltage. Yderligere oplysning kan fås på Fyrglimt.

 

Det er dit hjem: Målet er, at Plejecenter Fyrglimt  skal være et trygt, varmt og aktivt sted at bo og besøge. Beboerne er ekspert i eget liv, og denne viden inddrager vi som ansatte, så du så vidt muligt har medindflydelse på din hverdag. Vi hjælper med til, at du får skabt et hjem, hvor du både har mulighed for privatliv og samtidig kan være en del af fællesskabet med de øvrige beboere.

Du holder dig aktiv: Personalet på Fyrglimt hjælper dig med så vidt muligt at opretholde din fysiske og psykiske formåen og om muligt forbedre den. Det betyder, at vi støtter dig, hvor du har brug for det, og at du gør det, som du selv kan og har kræfter til. Vi forventer, at du som beboer deltager i hverdagens praktiske opgaver i det omfang du kan. 

Døgnrytmen på Fyrglimt.

Kl.: 07.00: Vagtskifte

Kl.: 07.30 - 11.30: Morgenbuffet, pleje/omsorg, aktiviteter, stjernestunder, rengøring.

Kl.: 11.15 - 12.30: Middag - et varmt måltid og mulighed for samvær.                                                                                                               

Kl.: 12.30 - ?: Middagshvil. 

Kl.: 14.30 - 17.00: Eftermiddagskaffe og mulighed for samvær.

Kl.: 17.30 - 18.30:  Aftensmad- smørrebrød og evt.et lun ret. Mulighed for samvær.

Kl.: ? - 23.00: Aftenkaffe og godnat.

Kl.: 23.00: Vagtskifte

 

Når du har fødselsdag

Når du har fødselsdag, fejrer vi dagen med udgangspunkt i dine ønsker.

Vi hejser flaget og vil gerne hygge om dig. Der er mulighed for at ønske middagsmenuen, samt  brød eller kage til eftermiddagskaffen. Du kan købe forplejning til max 8 gæster, efter forudgående aftale med køkkenet, mindst 3 hverdage før. 

Ved fødselsdage og lignende er du hjertelig velkommen til, sammen med dine pårørende, at benytte et ledigt lokale. I skal selv sørge for forplejning, dække bord, vaske- og rydde op efter jer. 

 

Sådan fejrer vi højtiderne 

Højtider er en del af livet på Fyrglimt og fejres på "hjemlig" vis. Hvis du ønsker at fejre højtiden på Fyrglimt sammen med dine pårørende, er det muligt at bestille mad via køkkenet, når det aftales i god tid.

Personalet pynter op i fællesområderne til højtider. Hvis du ønsker at pynte op i din egen lejlighed, kan dine pårørende hjælpe dig med det, ligesom de også hjælper dig med at tage pynten ned igen.

Bruger- pårørenderådet

Bruger- pårørenderåd er et samarbejdsforum mellem beboere, pårørende og Plejecentre Nord. Formålet med rådet er at sikre gensidig information og styrke dialogen. Relevante emner kan være:

 • den daglige pleje- og omsorgsindsats
 • centrets døgnrytme, aktivitetsniveau og arbejdsrutiner
 • samspil og kommunikation mellem personale og bruger/pårørende
 • gensidig information mellem brugere/pårørende og Plejecenteret.

Bruger- pårørenderådet arbejder indenfor de givne økonomiske rammer og respekterer overordnede målsætninger, værdigrundlag og servicedeklarationen på ældreområdet. Rådet afholder 3-4 årlige møder.

 

Aktivkomité

I Thisted Kommune er der tilknyttet en Aktivkomité på hvert plejecenter. Aktivkomitéens opgave er i samarbejde med plejecentrets ledelse, personale og beboere at tilbyde, iværksætte og forestå aktiviteter for plejecentrets beboere og lokalområdets ældre borgere over 60 år. Aktivkomitéen består af frivillige, der vælges for en toårig periode. Thisted Kommune giver årligt et tilskud til Aktivkomitéen til aktiviteter.

 

 

Faste stillinger

Alle faste stillinger på Plejecenter Fyrglimt., bliver altid slået op på Thisted Kommunes hjemmeside via kommunens elektroniske rekrutteringssystem. Er du interesseret i at arbejde hos os, skal du derfor sende en ansøgning, når stillingerne bliver annonceret på kommunens hjemmeside. Vi foretrækker faguddannet personale i vores faste stillinger.

Se mere om ledige stillinger på Thisted kommunes hjemmeside, hvor du også kan oprette en jobagent: (link til Ledige stillinger i Thisted Kommune

Du kan se en video om at arbejde med ældre, pleje og omsorg i Thisted Kommune her  (link til uddannelse af personale 

 

Vil du være ufaglært afløser i en periode?

I kortere eller længere perioder har vi ofte behov for ufaglærte afløsere på Plejecenter Fyrglimt. Hvis du har lyst til at få erfaringer inden for ældre, pleje og omsorg, er der gode muligheder for et midlertidigt job.

Send din ansøgning med dit CV og kontakt oplysninger så kontakter vi dig, når vi får behov for din hjælp.

Indsæt Mail link

 

SOSU-elev eller sygeplejestuderende hos Plejecenter Fyrglimt

Som oplæringssted for social og sundhedselever og kliniksted for sygeplejestuderende tilstræber vi at skabe gode rammer og individuelle løsninger via en ensartet høj kvalitet i uddannelsesforløbene.

Det gør vi via et forpligtende samarbejde mellem eleven – den studerende -kommunen uddannelsesteam og uddannelsesinstitutionerne.

Vores vejledere har relevant uddannelse til at varetage vejledningsopgaven.

 

 

På  Plejecenter Fyrglimt har vi frivillige. Som frivillig kan du være medlem af Aktivkomiteen, eller du kan  hjælpe til med forskellige slags opgaver, fx:

 • Tilrettelægge og afholde arrangementer
 • Hjælpe med bankospil
 • Cykle med beboere på duo cykel  (el cykel)
 • Avis og højtlæsning
 • Sang og musik

De frivillige, der er tilknyttet Aktivkomitéen, samarbejder med vores personale om at skabe gode oplevelser for beboerne.

 

Hvis du har lyst til at være frivillig hos os, så er du meget velkommen til at kontakte os og høre mere på tlf.nr. 9917 2985 eller  mailto:

fyrglimt@thisted.dk  

 

 

 

Ansatte på Fyrglimt

På Fyrglimt  er der ca. 35 medarbejdere foruden elever. Fyrglimts faglige kompetencer spænder vidt, og med fælles mål og udnyttelse af hinandens ressourcer, opnår vi et godt og tværfagligt samarbejde til glæde for beboere, pårørende og personale.

De ansatte på Fyrglimt omfatter følgende personalegrupper:

Plejen: Sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere og pædagoger. Vi har social- og sundhedselever og sygeplejestuderende. Derudover samarbejder vi med ergo- og fysioterapeuter, demenskoordinator, læger mm. 

Køkken, rengøring og pedel: Rengøringstekniker,  ernæringsassistenter og servicemedarbejder. 

Administration og ledelse: Leder, sekretær og vagtplanlægger. 

 

  Målsætning

 • Fyrglimt skal være et godt og trygt sted at bo, hvor beboerne føler sig hjemme, og hvor pårørende og de frivillige har lyst til at komme og føler sig velkomne.
 • Omsorg, respekt og værdighed er centrale værdier.
 • Selvbestemmelse og medinddragelse vægtes højt hos den enkelte beboer.

 

Thisted Kommunes kvalitetsstandard "Det gode hverdagsliv"

Plejecenter Fyrglimt arbejder ud fra kvalitetsstandarden for Sundhed - og ældreområdet i Thisted Kommune. Se kvalitetsstandarden "Det gode hverdagsliv", ved at klikke på linket: 
Kvalitetsstandarder 2022

 

Tilsyn med plejecenteret

Ifølge lovgivningen får Plejecenter Fyrglimt løbende forskellige former for tilsyn, og vi skal offentliggøre rapporterne her på hjemmesiden:

Uanmeldt kommunalt tilsyn

Kommunen skal selv føre tilsyn med, at plejecentret lever op til den kvalitetsstandard, som kommunalbestyrelsen har vedtaget. Kommunen tilkøber uafhængige revisions firmaer til at føre dette tilsyn
Tilsynsrapport Fyrglimt Uanmeldt Kommunalt tilsyn 2022

 

Uanmeldt sundhedsfagligt tilsyn

Dette tilsyn udføres af Styrelsen for Patientsikkerhed og rapporter skal offentliggøres på hjemmesiden i 3 år, medmindre rapporten er mere end 3 år gammel.

Fyrglimt har haft det seneste tilsyn i 2020.

 

Ældretilsynet

Dette tilsyn udføres af Styrelsen for Patientsikkerhed og rapporter skal offentliggøres på hjemmesiden i 3 år, medmindre rapporten er mere end 3 år gammel.

Fyrglimt har haft det seneste tilsyn i 2020.

Der udover kan plejecentret få anmeldte og uanmeldte tilsyn fra:

 • Arbejdstilsynet
 • Fødevarestyrelsen
 • Beredskabet

Du kan læse mere om:

Tilsynene på Thisted Kommunes hjemmeside: 

 

 

Senest opdateret 15-01-2024
Kontaktinfo

Plejecenter Fyrglimt

Fyrglimt 2
7730 Hanstholm

Tlf.: 99 17 29 85

E-mail: Fyrglimtl@thisted.dk

Plejecenterleder: Inga Justesen   

Fyrglimt tlf.:  99 17 29 85  

Ean-nr.: 5798003983141

Kontaktinfo

Visitation og hjælpemiddeldepot
Industrivej 5
7700 Thisted
Strategi

Frit Ældreliv

Læs mere om Thisted Kommunes strategi "Frit Ældreliv".

Læs mere

Magasin til 65+

Læs Gnisten

Thisted Kommune udgiver et magasin for alle seniorer fra 65 år +. Du finder den seneste udgivelse her.

Gnisten

Demokrati og indflydelse

Ældrerådets arbejde

Følg med i Ældre- og Seniorrådets arbejde for gode forhold for seniorer i Thy.

Læs mere