Frit valg af leverandør

Når du søger om hjemmepleje i form af personlig pleje eller praktisk hjælp, har du mulighed for frit valg af leverandør.

Det vil sige, at du frit kan vælge mellem flere leverandører af hjælpen, hvoraf den ene leverandør kan være Thisted Kommune. Visitation og Hjælpemiddeldepotet kan vejlede dig om dine muligheder.

Du kan finde en oversigt over godkendte leverandører i Thisted Kommune her:

Leverandører af rengøring

Team Nordthy/Hannæs, Team Thisted Østby, Team Thisted Vestby
Industrivej 5
7700 Thisted
Tlf. 99 17 43 00

Hjemmeplejen Sydthy
Jernbanegade 21
7760 Hurup
Tlf. 99 17 43 70

Hjemmeplejen Midtthy
Vorupørvej 166
7700 Thisted
Tlf. 99 17 43 50

Thisted Rengøring
Tlf. 97 92 46 92
info@thistedrengoering.dk

Rengøringsfirmaet Thy
Tlf. 97 92 69 69
renthy@renthy.dk

HH Totalrengøring
Tlf. 97 92 23 60
info@hhtotal.dk

Thagaard Rengøring ApS
Tlf. 26 19 22 13
stigthagaard@gmail.com

Nordthy Hjemmeservice
Tlf. 96 18 57 00
sht@landbothy.dk

S og F Rengøring
Tlf. 22 53 62 16 / 28 57 62 16
frank@olsenhs.dk

Leverandører af mad

Åbakken
Tlf. 99 17 33 03
aabakken@thisted.dk

Det Danske Madhus
Tlf. 96 19 90 09 / 70 70 26 46
kundeservice@ddm.dk

Personlig pleje

Der er for nuværende ingen private leverandører af personlig pleje i Thisted Kommune. Ønsker du alligevel at benytte en privat leverandør, har du mulighed for at få udstedt et fritvalgsbevis. Med et fritvalgsbevis, kan du selv finde en privat leverandør og indgå aftale om at få udført den hjælp, du er visiteret til. Du skal vælge et privat firma, der er momsregistreret og er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister. Visitation og Hjælpemiddeldepotet kan vejlede dig om ordningen. Du skal selv kontakte virksomheden og informere om, hvor meget hjælp du er bevilget og hvilken pris hjælpen er fastsat til. Du skal efterfølgende give besked til Thisted Kommune, som afregner med leverandøren. 

I særlige tilfælde kan kommunen beslutte, at man ikke tilbydes et fritvalgsbevis, hvis det vurderes, at man ikke er i stand til at håndtere dette, fx som følge af demens eller anden svækkelse. I sådanne tilfælde, vil du i stedet blive tilbudt kommunal hjemmehjælp.

 

Nyttige links

Du kan læse om reglerne for betaling her:

Link til retsinformation

Lovgrundlaget for mulighederne for hjælp i eget hjem finder du her:

Retssikkerhedsloven

Senest opdateret 26-03-2024

Kontaktinfo

Visitation og hjælpemiddeldepot
Industrivej 5
7700 Thisted

Telefontider

Mandag - fredag   
08.00 - 13.00

Administrativ sagsbehandler
Mandag - fredag
08.00 - 09.00

Kontinenssygeplejerske
Tirsdag og torsdag
08.00 - 09.00