Hjemmeplejen

Velkommen til Hjemmeplejen i Thisted Kommune!

I Hjemmeplejen arbejder social-og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker som – når du får behov – er klar til at hjælpe dig døgnet rundt – uanset hvor i Thisted Kommune du bor. I Hjemmeplejen understøtter vi det frie ældreliv – hele livet. Det betyder, at vi arbejder med dig i centrum, og understøtter dig i at klare dig selv længst muligt i dit eget hjem.

Derfor vil vi som udgangspunkt altid tilbyde dig et rehabiliteringsforløb, inden vi tilbyder varig hjemmepleje. Du kan læse mere om rehabiliteringsforløb her.

Når du modtager hjælp fra os, bliver dit hjem til medarbejdernes arbejdsplads – det kan du læse mere om her.

Du kan finde reglerne for hjemmehjælp i Serviceloven, Kapitel 16.

Hjemmeplejen i Thisted Kommune er opdelt i fem geografiske hjemmeplejeteams, som hører til på nedenstående tre mødesteder i Thisted, Hundborg og Hurup. Når du får brug for vores hjælp, bliver du tilknyttet hjemmeplejeteamet i det område, du bor i.

Se områderne og hvilket team din adresse tilhører.

Team Thisted Østby, Team Thisted Vestby og Team Nordthy/Hannæs
Industrivej 5
7700 Thisted

Team Midtthy
Vorupørvej 166, Hundborg
7700 Thisted

Team Sydthy
Jernbanegade 21
7760 Hurup

Hjemmepleje er forskellige former for hjælp, som Hjemmeplejen kan hjælpe dig med i dit hjem, hvis du har behov for det. Hjemmepleje kan være hjælp til personlig pleje og praktisk hjælp.

 • Personlig pleje er hjælp til personlig hygiejne, at få tøj på, at komme ud af sengen, hjælp til at spise m.m.
 • Praktisk hjælp er hjælp og støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet, som fx hjælp til rengøring, tøjvask og indkøb.

Du kan læse mere om hjemmepleje på Borger.dk

Du kan få sygepleje, hvis du har behov for pleje og behandling ved akut eller kronisk sygdom, eller hvis du har et vanskeligt sygdomsforløb.

Du vil uanset alder kunne få hjælp fra den kommunale sygepleje. Henvisning til sygepleje sker via praktiserende læge, speciallæge, eller du kan blive henvist af en hospitalslæge i forbindelse med, at du bliver udskrevet fra hospital. Du vil som udgangspunkt få tilbudt sygepleje i en af kommunens sygeplejeklinikker, men plejen kan ved behov også foregå i dit eget hjem.

Når du tilbydes sygepleje på en sygeplejeklinik, er du fri for at sidde i dit eget hjem og vente på sygeplejerskens besøg – i sygeplejeklinikken er der kun sjældent ventetid. Du inddrages aktivt i planlægningen på sygeplejeklinikken, så det passer sammen med din hverdag.

Vi forventer, at du:

 • medbringer den ordinerede medicin og medicinæsker i rengjort stand
 • aflyser besøget, hvis du er forhindret

Der findes 11 sygeplejeklinikker i Thisted Kommune, som er fordelt på seks adresser. 
Du finder klinikkerne her:

Team Thisted Østby
Industrivej 5
7700 Thisted
Tlf. 99 17 43 00

Team Thisted Vestby
Dragsbækcentret
Simons Bakke 37
7700 Thisted
Tlf. 99 17 43 00

Team Nordthy/Hannæs (Klinik Trye)
Søndergade 36
7741 Frøstrup
Tlf. 99 17 43 00

Team Nordthy/Hannæs (Klinik Hanstholm Sundhedshus)
Bådsgårdsvej 12, st. tv.
7730 Hanstholm
Tlf. 99 17 43 00

Team Midtthy
Vorupørvej 166, Hundborg
7700 Thisted
Tlf. 99 17 43 50

Team Sydthy
Jernbanegade 21
7760 Hurup
Tlf. 99 17 43 70

Transport til klinikken foregår på samme måde, som når du skal til læge eller tandlæge. Du skal altså selv betale for transporten, og selv kunne møde op, evt. ved hjælp af pårørende, offentlig transport, taxa eller andet.

I den kommunale sygepleje har vi ansat dygtige sygeplejersker, som har specialiseret sig indenfor flere sundhedsfaglige specialer. De kan blandt andet hjælpe dig med problemer eller spørgsmål om demens, diabetes, ernæring, hjertesygdomme, inkontinens, KOL, misbrugsbehandling, lindrende behandling, psykisk sygdom, sårbehandling og meget mere.

Husk din aftale
Vi forventer, at du overholder de aftalte tidspunkter. Kommer du uden for det aftalte, kan du ikke forvente, at vi har ledig tid til at hjælpe dig. Hvis du ikke dukker op til en aftale, har vi pligt til at undersøge, at du har det godt. Det kan betyde, at vi rekvirerer en låsesmed og låser os ind i dit hjem. Træffes du ikke hjemme, har vi pligt til at kontakte politiet.

Økonomi
Alle sygeplejeydelser er gratis. Der er egenbetaling på materialer så som medicin, salver, visse aftørringsmaterialer, kompressionsmaterialer og doseringsæsker til to eller fire uger. Der er ligeledes egenbetaling, hvis du har særlige ønsker til materialer, som ikke er fagligt begrundede.

Thisted Kommune yder ikke transportgodtgørelse for transport til og fra sygeplejeklinikken.

Kompressionsstrømper
Kompressionsstrømper er en livslang behandling for venesygdomme eller ineffektive veneklapper. Disse tilstande kan føre til problemer med at transportere blodet tilbage til hjertet. Du har sikkert oplevet ét eller flere af følgende symptomer fra benene: Hævelse, åreknuder, eksem, uro om natten, smerter, infektion eller bensår.

Sådan foregår behandlingen
Kompressionsstrømper skal sidde lidt stramt, især omkring anklen. Det er for at øge blodgennemstrømningen og for at forhindre hævelse af benene. Inden du opstarter behandling med kompressionsstrømper skal dine ben afvandes først med enten kompressionsbandager eller behandlerstrømper. Det kan i mange tilfælde være med 2 strømper ovenpå hinanden for at øge effekten.

Du skal have kompression på hele døgnet og i flere dage ad gangen. Efter afvanding bør du have kompressionsstrømperne på så meget som muligt. Så snart strømperne tages af, kan anklen og foden begynde at hæve op. Derfor anbefaler Hjemmeplejen i Thisted kommune, at kompressionsstrømperne beholdes på om natten og kun tages af i forbindelse med bad, hudpleje og tjek af fødderne. Ved at beholde strømperne på om natten, opnår du en væsentlig bedre effekt af behandlingen. Du undgår hævelse i benene, det reducerer uro og smerter i benene, og det reducerer risikoen for en rosen-infektion eller sår. Desuden undgår du besværet med at skulle være afhængig af andres hjælp til at få strømperne af eller på dagligt, hvis ikke du kan selv.

Hvordan får jeg strømperne?
Når din læge har ordineret kompressionsbehandling til dig, kan du søge om kompressionsstrømper hos kommunen. Det er kommunens kompressionsansvarlige der vurderer, om du kan få en bevilling. Denne vurdering sker ud fra de oplysninger, der indhentes fra din egen læge, med samtykke fra dig. Hvis ikke du opfylder kravene for en bevilling, skal du selv betale for dine strømper.

Når du får en bevilling kontakter kommunens kompressionsansvarlige dig, og der vil blive taget mål til dine strømper efter afvanding. Med bevillingen er du berettiget 2 par strømper pr. år. Disse bestiller du ved leverandøren ReaMed på tlf.: 97 93 46 00. Husk der skal indkøbes 2 par strømper, så der er noget at skifte med ved vask.

Mulighed for hjælp til af- og påtagning
Hvis du ikke selv kan kan tage strømperne af og på, kan du få et hjælpemiddel, du kan anvende. Hjemmesygeplejersken eller en terapeut vil oplære dig i af- og påtagning ved brug af hjælpemidlet. Såfremt du eller din pårørende ikke selv kan anvende hjælpemidlet, kan du blive tilbudt hjælp fra hjemmeplejen. Det er dog en forudsætning, at du eller din pårørende deltager aktivt i afprøvning af hjælpemidler, før det vurderes af hjemmesygeplejen, om du kan bevilliges hjælp af hjemmeplejen hertil. Hyppigheden af hjælpen bliver vurderet under hensynstagen til dit behov for bad, hudpleje og tjek af fødderne. Som udgangspunkt vil det være 2-3 gange om ugen i dagtiden.

Pas på din hud
Træk altid strømperne op til 1 cm under knæhasen, så de ligger fladt på huden uden at folde. Hold øje med, at de ikke ruller ned af benet eller danner folder, da dette kan give trykmærker. Når du tager strømperne af, så undersøg din hud for røde eller blå trykmærker under knæet, omkring anklen eller på siden af tæerne. Vask huden og tør den grundigt, hold neglene korte og brug gerne fugtighedscreme.

 

Hjemmepleje
Hvis du er bosiddende i en anden kommune og berettiget til varig hjemmepleje, kan du få hjemmepleje i perioder, hvor du opholder dig i Thisted Kommune, fx i forbindelse med et sommerhusophold. For at få flyttet din hjemmeplejeordning med dig, skal en medarbejder fra hjemmeplejen eller visitator fra din hjem-kommune søge om det. Dette gøres i vores selvbetjeningsløsning.

Det er Thisted Kommune, der beslutter, hvilken hjælp du konkret kan få, og serviceniveauet vil blive tilpasset det lokale niveau.

Sygepleje
Har du behov for sygepleje under dit ferieophold, skal du som hovedregel benytte sygeplejeklinikkerne i Thisted, Frøstrup, Hanstholm, Hundborg eller Hurup. Er det ikke en mulighed, kan sygeplejersken komme i din feriebolig.

Alle sygeplejeartikler (inkl. medicin), som skal anvendes i forbindelse med pleje og behandling, skal du selv medbringe.

Her finder du os

 • Hjemmeplejen

  Team Thisted Østby, Team Thisted Vestby og Team Nordthy/Hannæs
  Industrivej 5
  7700 Thisted

 • Hjemmeplejen

  Team Midtthy
  Vorupørvej 166, Hundborg
  7700 Thisted

 • Hjemmeplejen

  Team Sydthy
  Jernbanegade 21
  7760 Hurup

 • Sygeplejeklinik

  Team Thisted Østby
  Industrivej 5
  7700 Thisted

 • Sygeplejeklinik

  Team Thisted Vestby
  Dragsbækcentret
  Simons Bakke 37
  7700 Thisted

 • Sygeplejeklinik

  Team Nordthy/Hannæs  (Klinik Trye)
  Søndergade 36
  7741 Frøstrup
  Tlf. 99 17 43 00

 • Sygeplejeklinik

  Team Nordthy/Hannæs  (Klinik Hanstholm Sundhedshus)
  Bådsgårdsvej 12, st. tv.
  7730 Hanstholm

 • Sygeplejeklinik

  Team Midtthy
  Vorupørvej 166, Hundborg
  7700 Thisted
  Tlf. 99 17 43 50

 • Sygeplejeklinik

  Team Sydthy
  Jernbanegade 21
  7760 Hurup

Nyttige links

Du kan læse om reglerne for betaling her:

Link til retsinformation

Lovgrundlaget for mulighederne for hjælp i eget hjem finder du her:

Retssikkerhedsloven

Senest opdateret 19-04-2024

Hvem skal jeg kontakte?

Får du ikke hjælp i forvejen, men har behov for hjemmepleje, skal du kontakte Visitationen på tlf. 99 17 19 10.

Har du behov for sygepleje går kontakten gennem din egen læge eller sygehuset.

Aflysning og ændring af besøg?
Dag til dag ændringer meddeles til dit hjemmeplejeteam hurtigst muligt (se telefonnumre i den gule boks).
Aflyser du besøg i en uge eller længere tid, skal du kontakte Visitationen på hverdage mellem kl. 8.00 og 9.30 på
tlf. 99 17 19 10.

Ønsker du at indgive en klage?
Klagevejledning findes i Kvalitetsstandarder.

Kontakt

Pleje og praktisk hjælp:
kl. 8.00-10.00

Sygepleje:
kl. 7.30-8.00 og 13.00-13.30

Team Midtthy Tlf. 99 17 43 50

Team Sydthy Tlf. 99 17 43 70

Hjemmepl. Nord Tlf. 99 17 43 00

hjemmeplejen@thisted.dk

Se endvidere ”Hvor hører jeg til?”