Anmeld Socialt bedrageri

Thisted Kommune arbejder aktivt med at sikre, at der ikke er borgere i Thisted Kommune der modtager ydelser de ikke er berettiget til.

Der arbejdes i at forebygge og forhindre misbrug af sociale ydelser. Det er vigtigt, at sociale ydelser bliver udbetalt til borgere, som er berettiget til dem, og som har behov for ydelserne - og ikke til andre.

På den måde kan vi yde den bedste service over for kommunens borgere.

For at komme socialt bedrageri og uretmæssige udbetalinger til livs, kræver det, at der bliver samarbejdet og udvekslet oplysninger på tværs af de forskellige forvaltninger og via borgermodtagelser.

Bemærk, at uberettigede anmeldelser er til gene for både den anmeldte og myndighederne. Afgiver du bevidst urigtige oplysninger om strafbare forhold, kan det føre til politianmeldelse.

Hvilke oplysninger har vi brug for?

For at kunne gå videre med din henvendelse skal vi som minimum have følgende oplysninger:

  • Navn og adresse på den eller de personer, du har en formodning om snyder
  • En kort beskrivelse af, hvad din formodning går ud på
  • Hvilken social ydelse, du mener, der snydes med

Du kan være anonym

Vi behandler både navngivne og anonyme anmeldelser. Du må forvente, at dit navn bliver videregivet til den anmeldte person, med mindre du laver en anonym anmeldelse.

Hvis du ønsker at anmelde anonymt, er det vigtigt, at du ikke oplyser dit navn, adresse eller anden identifikation – hverken hvis du ringer til os eller via vores selvbetjeningsløsning.

Oplyser du navn eller adresse, er vi nemlig forpligtet til at registrere dette på sagen, og dermed vil den anmeldte få kendskab hertil.

 

Borgerservice

Anmeld

Thisted Kommune

Thisted Kommune

Thisted Kommune

Asylgade 30

7700 Thisted

Tlf. 99 17 17 17 

Send sikker post

Åbningstider:

Mandag - onsdag
10.00 - 14.30

Torsdag
10.00 - 17.00

Fredag
10.00 - 12.00

Telefontider:

Mandag - onsdag
08.00 - 15.00

Torsdag
08.00 - 17.00

Fredag
08.00 - 13.00