Lån til indskud

Hvis du skal flytte i en bolig fra et boligselskab (almen bolig) kan du søge om lån til beboerindskud hos Thisted kommune, boligen skal have eget køkken.


Generel info om beboerindskud

Du kan som hovedregel få beboerindskudslån, hvis din husstandsindkomst ligger under en bestemt grænse, som ændrer sig hvert år. Se, hvor stor din husstandsindkomst må være på borger.dk

For at få beboerindskudslån skal det være en almen bolig, hvilket betyder, at det skal være en bolig i en boligforening og boligen må tidligst være taget i brug den 1. april 1964

Ud over almene boliger kan der ydes lån til nogle nærmere bestemte boligtyper til ældre og handicappede. Der er endvidere en række særlige regler for bl.a. flygtninge og for unge uddannelsessøgende i almene boliger, der bor i en fælles lejlighed.

Flytter du til en anden kommune, skal du søge beboerindskudslån i din nye kommune.

Du efter Thisted kommunes samlede vurdering, ikke har behov for lånet.

For eksempel hvis du:

  • Har formue nok til at betale indskuddet
  • Allerede bor i en tilfredsstillende bolig i samme kommune eller byområde
  • Har en husleje på mere end halvdelen af din husstandsindkomst
  • Ikke har betalt din gæld på et tidligere beboerindskudslån

Lån til beboerindskud bliver udbetalt direkte til boligforeningen.

Som hovedregel skal du ikke betale renter og afdrag på lånet de første fem år af låneperioden, vi anbefaler at du begynder at tilbagebetale lånet inden der løber renter på. 

Når de første fem år er gået, begynder forrentningen af lånet, og du skal begynde at betale lånet tilbage over en periode. Renten er på nuværende tidspunkt 4,5 pct. af den til enhver tid værende restgæld. Tilbagebetalingsperioden afhænger af, hvilken type bolig du bor i:

  • Hvis du bor i lejlighed, skal du tilbagebetale lånet i løbet af 10 år.
  • Hvis du bor i et enkeltværelse, skal du tilbagebetale lånet i løbet fem år.

Hvis du fraflytter din bolig, forfalder lånet til betaling, hvis du ikke har mulighed for at betale hele indskuddet tillbage på en gang, kan du kontakte vores opkrævningsafdelingen tlf. 99 17 17 17  for muligheden for afdrag af lånet. 

Du ansøger om et beboerindskudslån med dit MitID.

Hvis du er digitalt fritaget, kan du printe ansøgningsskemaet, og sende eller aflevere i borgerservice, Asylgade 30, 7700 Thisted.

Du skal forvente at det kan tage op til 14 dage at behandle din ansøgning.

Hvis du vil klage

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden fire uger. Kommunen skal så genvurdere sin afgørelse inden fire uger, fra de har modtaget din klage.

Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, sender kommunen din klage videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Borgerservice

Bestil tid

Borgerservice

Kontaktinfo

Borgerservice

Asylgade 30

7700 Thisted

Tlf. 99 17 18 63

Send sikker post

Bestil tid i borgerservice

Åbningstider:

I ugerne 29 - 31
Telefontider kl. 8.00 - 12.00
Ekspedition kl. 10.00 - 12.00
Pasboksen åben som normalt

Mandag - onsdag
10.00 - 14.30

Torsdag
10.00 - 17.00

Fredag 
10.00 - 12.00

Telefontider:

Mandag - onsdag
08.00 - 15.00 

Torsdag
08.00 - 17.00

Fredag 
08.00 - 13.00

Udbetaling Danmark

Boligstøtte

Ansøg eller beregn om du kan få boligstøtte

Borger.dk

Borgerservice

Flytning i Danmark

Ydelsesafdelingen

Indskudslån til privatbolig

Læs mere om lån til privatbolig