Bostøtte til dig mellem 18 og 35 år

DøgnXpressen er et socialpædagogisk bostøtte tilbud til dig mellem 18 og 35 år, hvis du har behov for særlig støtte i dagligdagen.

Hvem kan få gavn af et socialpsykiatrisk forløb i DøgnXpressen

DøgnXpressen er et støtte/behandlingstilbud til normalt begavede unge med psykiske og sociale vanskeligheder.
Du bor selv, du er på vej til at flytte i hjemmefra eller i Skiftesporets bofællesskab Mågevej 8.
Du har brug for særlig støtte/behandling for at få hverdagen til at fungere. Måske har du en psykiatrisk diagnose, og din læge, psykolog eller psykiatrien mener, du kan have gavn af socialpædagogisk behandling.

Vi arbejder med dine ressourcer og dit behov for udvikling.

Hvordan gives støtten/behandlingen

Behandlingen/støtten er fortrinsvis placeret i de unges hjem, men kan også ligge i netværket omkring den unge, det vil sige arbejdsplads, øvrige familie og andre relevante samarbejdspartnere.
Behandlingen/støtten i DøgnXpressen, tager udgangspunkt i den unges hverdag og gives blandt andet som pædagogisk støtte/træning i hverdagen, i forbindelse med konkret opståede situationer.
Her kunne tænkes rådgivning, vejledning i forhold til hverdagens opgaver, støtte til konstruktiv konfliktløsning, 7organisering og strukturering af hverdagen, samt fastholdelse af dagsaktiviteter og fritidsinteresser.
Der gives også støtte/behandling i forhold til eksistentielle vanskeligheder i almindelighed.
Desuden tilbydes fælles aktiviteter og fællesskab med ligestillede unge i Skiftesporets lokaler i fritiden. 

Sådan bliver du henvist til DøgnXpressens tilbud

Ønskes visitation til et af vores tilbud, rettes der henvendelse til socialafdelingen i Thisted kommune på tlf. 99171717

Psykoedukation

Psykoedukation giver dig viden og indsigt i din psykiske lidelse og hvordan du håndterer denne bedst muligt. DøgnXpressen har mulighed for at give støtte og træning i dine personlige gøremål og hjælpe dig med de udfordringer du måtte have ifb. hermed.

Socialpsykiatrisk tilbud

DøgnXpressen
Skolegade 8C
7700 Thisted

Tilbudsleder

Christine Bak Madsen
Tilbudsleder
DøgnXpressen

Praktisk information

Her kan du læse mere om hverdagen og aktiviteterne i DøgnXpressen.

DøgnXpressen åbningstider

Når man er indskrevet i DøgnXpressen er der mulighed for at have kontaktpersonssamtaler fra kl. 7-18 fra mandag til fredag. I weekenderne holder DøgnXpressen lukket.

Oftest er støtten i form af hjemmebesøg, men kan også tilrettelægges anderledes

Vagttelefonen

I tilfælde af at man akut har brug for støtte er det på bagvagten som har tlf. nr. 99 17 38 54. Du vil herefter blive mødt af en telefonsvare som giver dig nummeret på den pågældende bagvagt, da vagttelefonen skifter imellem 3 personer fra ledelsen.

Arrangementer i DøgnXpressen

Mandagsarrangementer i DøgnXpressen foregår fra kl. 17-21. Her vil der hvergang være en aktivitet planlagt samtidig med fællesspisning kl. 18. 

En personale står for madlavning, hvor man er velkommen til at hjælpe til i køkkenet. En anden personale står for selve aktiviteten.

Fredagsarrangementer i DøgnXpressen

Der er 5 årlige fredagsarrangementer, hvor vi i en større gruppe tager på en længere tur. Eks. kunne turen gå til Standup show i Holstebro, tur til Fårup Sommerland og Musical.

Derudover vil der være en årlig tur med overnatning.

Onsdags motion i Thyhallen

Hver onsdag kl. 16-18, vil der være mulighed for at tage med en personale i Thyhallen og træne i deres motionscenter. Dette tilbud er for alle interesserede, som er indskrevne i DøgnXpressen.

 

Personale i DøgnXpressen

Der er 6 ansatte pædagoger i DøgnXpressen, der er kontaktpersoner for knap 60 unge indskrevet i DøgnXpressen.

Under udarbejdelse

Der visitereres til DøgnXpressen igennem handicap og socialpsykiatri, Thisted kommune - Tlf. 99171717

Målsætning for DøgnXpressen

 

Senest opdateret 10-01-2024
Værested

Du er velkommen i Drivhuset

I Drivhuset kan du komme uden henvisning og være sammen med andre psykisk sårbare om en række aktiviteter i en tryg atmosfære.

LÆS MERE

Du kan også få hjælp!

Pårørende til psykisk syg?

Som pårørende kan du også få behov for hjælp og viden om, hvordan du bedst kan støtte din psykisk syge familiemedlem eller ven - og samtidig passe på dig selv.

LÆS MERE

Driller hverdagen?

Få en fast støtteperson

Vidste du, at du kan få en fast kontaktperson, der kan støtte dig i hverdagens opgaver og hjælpe med kontakt til forskellige instanser. 

LÆS MERE