Dagtilbud til dig der har brug for et socialt fælleskab

Værestedet Hanstholm er et kommunalt tilbud til dig der ønsker noget mere socialt i hverdagen, til dig der føler dig ensom eller til dig der har psykiske/sociale udfordringer.

Alle er velkommen på værestedet i Hanstholm

Har du brug for et sted hvor du bare kan være, et sted hvor du kan være sammen med andre i det opfang du har lyst er værestedet måske lige noget for dig. Dog må du ikke være synligt påvirket af alkohol eller stoffer når du er på værestedet. På værestedet kommer du som anonym og vi har tavshedspligt.

 

På værestedet hersker en rolig og tryg atmosfære. Tryghed, aktivitet og bevægelse er nøgleord for vores hverdag. Som bruger har du stor indflydelse på hverdagen. Her kan vi tilbyde at du kan købe en god kop kaffe og lidt mad og få en herlig sludder med dem omkring dig. 

Hvad kan vi tilbyde på værestedet

Hverdagen er du med til at forme, og vi tilbyder forskellige aktiviteter du kan benytte dig af. Vi har desuden frivillige som hjælper til i dagligdagen. Vi kan bl.a. tilbyde:

 • Lytte og blive lyttet til, få en snak med ligestillede og personalet omkring dig
 • Opleve sjov og humor - sammen forsøger vi at gøre hverdagen lysere
 • Du kan købe dagens ret, der er morgenmad, middagsmad og eftermiddagskaffe 
 • Vi har forskellige brætspil, kreative tiltag, madlavning mv. samt vores genbrugsbutik, som du kan blive en del af
 • Vi tilbyder NADA-øreakupunktur, som er gratis
 • Brugermøder, hvor du kan komme med dine ideer
 • Gruppeforløb hvor vi tilbyder aktiviteter tilpasset jer
 • Du kan blive medlem af støtteforeningen, som står får genbrugsbutikken og sørger for oplevelser inde og ude af huset

Hygge og samvær

På værestedet er du velkommen til fælleskab, hygge og samvær. 

Team bostøtte

Bostøtte
Korsgade 18, 1 sal
7700 Thisted

Værestedet Hanstholm

Fagkoordinator Lissi Kjær
Hjulmagervej 3
7730 Hanstholm

Tilbudsleder

Rikke Salomonsen Petersen
Tilbudsleder
Værestedet Hanstholm

Praktisk information

Her kan du læse mere om hverdagen og aktiviteterne hos Værestedet

Åbningstider 

Vi har åbent alle hverdage. 

Mandag - Torsdag fra 8.30-15

Fredag fra 8.30-13.

Vi holder lukket i weekender og på helligdage. 

 

Hverdagen på Værestedet

Du har mulighed for at købe kaffe, the og sodavand i løbet af dagen, samt vores faste måltider som er morgenmad, middagsmad og eftermiddagskaffe, her serveres et stykke kage eller andet sødt. 

Du har mulighed for at være sammen med andre, eller bare være. Vi har tv stue, brætspil og kreative aktiviteter som du kan hygge dig med. 

Løbende har vi andre aktiviteter som vi holder jer informeret med, du kan desuden læse mere om det på vores facebook side, slå os op på Værestedet Hanstholm, du kan også finde vores facebook side til vores genbrugsbutik på Værestedets genbrugsbutik.

 

Personalet arbejde ud fra § 85 og §82b  i serviceloven. Vi tilbyder hjælp til E-boks/post, motion, kreative grupper mv.  

 

Vi ligger centralt i Hanstholm by. 

Her er gode busforbindelser, med busstoppestedet nærmest udenfor vores dør.

Du kan tage bussen der køre Rute 90. fra Thisted til Hanstholm.  

Taxakørsel er også en mulighed på egen regning.

 

Personalet på Værestedet Hanstholm

På værestedet er medarbejderne uddannet pædagoger, social og sundhedsassistenter, sygeplejersker samt ergoterapeuter. Personalet er uddannet i KRAP og NADA. Personalet modtager løbende supervision, kurser og er optaget af konstant udvikling af det socialpsykiatriske tilbud.

Personalet kører desuden ekstern Bostøtte, fra Team Bostøtte, som har hovedkontor i Thisted by.

Værestedet har en fagkoordinator som sørger for den daglige drift. 

Værestedets overordnede leder er samtidig leder af Team Bostøtte. 

På Værestedet har vi sygeplejestuderende og Social og Sundhedsassistent elever. Det er med til at give ny læring og viden i feltet. 

Målsætning

 • "Vær mod andre, som du ønsker de skal være mod dig"
 • Rummelighed - accept af forskellighed

NADA


”NADA synes at skabe balance, hvor balancen ikke findes og give styrke, hvor livet er skrøbeligt “

Når folk får NADA beskriver de ofte at de mærker sig selv bedre, finder indre ressourcer, får ro og sammenhæng.

”NADA er en stille samtale med os selv”

NADA er en forkortelse for National Acupuncture Detoxification Association. Behandlingen er en standardiseret øreakupunktur metode, der blev udviklet på Lincoln Hospital i South Bronx, New York, i begyndelsen af 1970´erne. Metoden bygger på Traditionel Kinesisk Medicin (TCM ), hvor akupunktur punkterne balancerer Organerne, som både regulerer krop og psyke.

I dag anvendes metoden verdenen over i misbrugsbehandling, stressgrupper, psykologisk behandling, socialpsykiatri, hospitalspsykiatri m.v.

Det er en effektiv metode til udtrapning af alle stoftyper og misbrugstilstande. Det kan være medicinoverforbrug,alkohol, narkotika,  sukker, sex, ludomani mv.

Metoden er en non-verbal komplementær behandling, der kan bruges af alle der har behov for lindring af stress og hjælp til personlig udvikling.

NADA´s anvendelse:

 • Mindske stoftrang og abstinenser
 • Mindske spiseforstyrrelser, sukkerafhængighed
 • Psykiske lidelser
 • Depression
 • Angst
 • Eksamens angst
 • Stress
 • Søvnforstyrrelser
 • Livskriser og sorg
 • Katalysator for personlig udvikling
 • Støtte til døende
 • ADHD, OCD og PTSD
 • Dæmpe aggression og modvirke vold
 • Øge koncentration og indlæring
 • Kognitive problemer
 • Støtte ved behandling med HIV og Cancer
 • Akut krise og traumer

Behandling

NADA er en enkel og effektiv behandling, der består af 5 øre nåle – der sættes i begge ører. Behandlingen varer ca. 45 min.

NADA virker over tid – så der kræves en lille behandlingsforløb, for at bygge op i starten.

Drik ikke kaffe lige inden og lige efter behandlingen. Man kan med fordel supplere behandlingen med NADA te.

NADA behandling modvirker angst, stress, depression og misbrug 

 

KRAP

Den kognitive, ressourcefokuserede, anerkendende pædagogik er evidensbaseret metode. Her bygger forståelsesfundamentet på, at hvis et menneske skal kunne udvikle sig og turde spille sig selv ud i et samarbejde med de fagprofessionelle, kræver det at de professionelle møder mennesket med anerkendelse. Anerkendelse kan beskrives som en måde at være i verden, sammen med et andet menneske; at møde det andet menneske, dér hvor det andet menneske er; at gå vejen over til den anden, og se verden fra den andens perspektiv, og at vandre rundt om et emne, sammen med den anden, indtil emnet er tilstrækkeligt belyst til, at den anden får oplevelsen af, at du har forstået dét, der var vigtigt for den anden. 

Herudover lægger KRAP metoden vægt på det kognitive. Forsimplet kan man sige, at tanker fører til følelser, som fører til handlinger. Når vi afdækker hvilke tanker vi har om os selv og andre i specifikke situationer, bliver vi i stand til at forstå og ændre tankerne, som dermed fører til andre følelser med andre og mere hensigtsmæssige handlinger som en reel mulighed. Det metodiske arbejde i KRAP bevæger sig over tre søjler, der repræsenterer tre faser af indsatsen: 1. Registrering og afdækning, 2. Analyse, forståelse og overblik, 3. Ændring og udvikling. Til hver søjle hører et sæt skemaer, som bruges i samtalerne mellem kontaktperson og beboer. Fokus er på beboerens ressourcer, og på hvilken måde disse kan sættes i spil og udvikles, således at de bliver tilgængelige, når beboeren skal bruge sine ressourcer til at løse sine udfordringer. Bevægelsen over de tre søjler går begge veje. Når noget ikke lykkes i forhold til forandring i søjle tre, går vi tilbage til de foregående søjler for at finde ud af, hvad vi har overset.

 

 

Under udarbejdelse

Senest opdateret 10-01-2024
Team Bostøtte

Har du brug for støtte til hverdagen?

Har du psykiatriske udfordringer, misbrug eller sociale problemer, og har du behov for støtte og struktur i hverdagen, kan du visiteres til hjælp fra Team Bostøtte.

LÆS MERE 

Kom ind forbi Drivhuset

Værested for psykisk sårbare i Thisted

For dig der er socialt udsat eller føler dig ensom, og har lyst til at møde andre mennesker i hverdagen i en tryg atmosfære. 

LÆS MERE

Rusmiddelbehandling

Har du brug for hjælp?

Vidste du, at du kan få en fast kontaktperson, der støtter dig i din rusmiddelsbehandling?

LÆS MERE