Handicap og botilbud

Få mere information om, hvordan vi kan hjælpe både børn og voksne med handicap.

Børn med handicap

Når dit barn visiteres til Handicap og Socialpsykiatri, vil familievejlederen i afdelingen besøge jer forældre hjemme. Familievejlederen vil yde jer en grundlæggende rådgivning og vejledning om muligheder for hjælp. Herefter får jeres barn tildelt en sagsbehandler i afdelingen. Sagsbehandleren er hovedkontaktpersonen ved konkret drøftelse og vurdering af støttemuligheder.

Handicap og Socialpsykiatri har dagtilbud og døgntilbud til børn med handicap. 

Hvis du har et barn med handicap, kan din familie bl.a. få rådgivning, hjælp til dækning af udgifter samt andre støtteformer. Læs mere om eksempelvis støtte til merudgifter, pasning af barn med alvorlig sygdom eller handicap, dagtilbud til børn med handicap med mere på:

Borger.dk

Voksne med handicap

Handicap og Socialpsykiatri yder rådgivning og støtte til dig med udviklingshæmning og/eller autismespektrumtilstande. Du kan få råd om personlige og økonomiske forhold, og din sagsbehandler laver en konkret og individuel vurdering af dit behov for træning, støtte og omsorg. 

Handicap og Socialpsykiatri har dagtilbud, bostøtte, botilbud uden døgn og botilbud med døgn til voksne med handicap. 

Senest opdateret 10-01-2024
Handicap og Socialpsykiatri
Asylgade 30, 7700 Thisted
Kia Simoni Larsen
Områdeleder, Handicap og botilbud
Handicap og Socialpsykiatri
Handicap og Socialpsykiatri

Find alle vores tilbud