Opgangsfællesskab for dig med misbrugsproblemer og psykisk lidelse

Er du over 18 år og har du sværere psykiske lidelser og/eller misbrug. Har du svært ved at strukturere hverdagen, kan en lejlighed i Parasollen muligvis være stedet for dig.

Hvem kan få gavn af et socialpsykiatrisk opgangsfælleskab?

Parasollen er et tilbud til dig over 18 år, der har sværere psykiatriske lidelser og misbrug. Har du udfordringer ved at klare hverdagen på egen hånd og har brug for støtte til hverdagen, kan du visitereres til eksterns bostøtte fra Team Bostøtte. Læs mere om Team Bostøttes tilbud HER

Formålet er at give dig en bolig, hvor det er på dine egne præmisser at opbygge et hjem, der kan blive rammen for et mere stabilt liv, samt mulighed for fællesskab med de andre beboere i opgangen.  

Sådan bliver du henvist til en bolig i Parasollen

Du skal kontakte din sagsbehandler i kommunen og sammen med ham eller hende finde ud af, om tilbuddet vil passe til dig. Din sagsbehandler kontakter Team bostøtte og tager sig af det praktiske, og du får besked om, hvornår du kan flytte ind i en lejlighed i Parasollen, samt videre forløb omkring din kontaktperson fra Team Bostøtte. 

Der er i Parasollen ni faste lejligheder, hvor du får tilknyttet en fast kontaktperson. Derudover har vi to akutboliger, som er for dig der er boligløs og akut har behov for et kortvarigt sted at bo. Her får du støtte til at finde et fast sted at bo, samt etablering. 

 

Du er selv med til at tage et ansvar for din hverdag

Når du bor i Parasollen, har du selv et ansvar i at indgå i fællesskabet i det omfang du formår. 

I hverdage i tidsrummet 8.45-10.30 vil der være personale tilstede i fællesrummet på stueetagen, hvor der tilbydes morgenmad. 

Du tilknyttes desuden en kontaktperson som vil være dig behjælpelig med de visiterede indsatsmål fra din sagsbehandler i socialafdelingen. Udover din tid med din bostøtte har du et ansvar for selv at varetage din hverdag i egen bolig.

Hjem, fælleskab og stabilitet

Parasollen er for dig der har brug for en bolig hvor det er muligt, på egne præmisser at opbygge et hjem der kan blive rammen for et mere stabilt liv for dig. 

Opgangsfælleskabet Parasollen

Parasollen
Refsvej 65
7700 Thisted

Team Bostøtte

Bostøtte
Korsgade 18 1. sal
7700 Thisted

Praktisk information

Her kan du læse mere om hverdagen og aktiviteterne i Parasollen.

Hverdagen i Parasollen

Der er morgenmadstilbud på hverdage i tidsrummet 8.45-10.30, hvor personalet fra Team Bostøtte er til stede. 

Morgenmadstilbuddet holder lukket i weekender og helligdage. 

Efter morgenmadstilbuddet vil du have aftaler med din faste støtte kontaktperson, hvor i har en eller flere faste ugentlige aftaler. Her arbejder i med de indsatsmål du er visiteret til fra din sagsbehandler i socialafdelingen.  

Vi har løbende opgangsmøder, hvor du som beboer opfordres til at deltage, og har mulighed for at blive hørt og komme med dine meninger til dagens møde. 

Foruden morgenmadstilbuddet og dine aftaler med støttekontaktperson varetager du selvstændigt din hverdag. 

Vi samarbejder løbende med andre instanser om aktiviteter du kan deltage i. Vi samarbejder bl.a. med Rampen og frivillige organisationer. 

Aktiviteterne vil personalet løbende orientere om under morgenmaden i Parasollen. 

Personalet i Parasollen

I Parasollen er medarbejderne uddannet pædagoger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter samt socialrådgivere. Personalet er uddannet i KRAP og NADA. Medarbejderne modtager løbende supervision, kurser og er optaget af konstant udvikling af det socialpsykiatriske tilbud.

Parasollens leder er samtidig leder for Team Bostøtte, hvor man kan visiteres til eksterm bostøtte.  

I Parasollen, er der tilknyttet to lejligheder der fungere som akutboliger.

Akutboligen er for dig der er boligløs og midlertidigt har behov for en bolig, mens du leder efter et fast sted at bo. Dette vil du visiteres til og få støtte til igennem kommunen.  

Når du flytter i akutbolig, bliver du samtidig tilknyttet et kontaktperson, der vil støtte dig til at finde en ny fast bolig og etablering. 

Målsætning

 • "Vær mod andre, som du ønsker de skal være mod dig"
 • Rummelighed - accept af forskellighed

KRAP

Den kognitive, ressourcefokuserede, anerkendende pædagogik er evidensbaseret metode. Her bygger forståelsesfundamentet på, at hvis et menneske skal kunne udvikle sig og turde spille sig selv ud i et samarbejde med de fagprofessionelle, kræver det at de professionelle møder mennesket med anerkendelse. Anerkendelse kan beskrives som en måde at være i verden, sammen med et andet menneske; at møde det andet menneske, dér hvor det andet menneske er; at gå vejen over til den anden, og se verden fra den andens perspektiv, og at vandre rundt om et emne, sammen med den anden, indtil emnet er tilstrækkeligt belyst til, at den anden får oplevelsen af, at du har forstået dét, der var vigtigt for den anden. 

Herudover lægger KRAP metoden vægt på det kognitive. Forsimplet kan man sige, at tanker fører til følelser, som fører til handlinger. Når vi afdækker hvilke tanker vi har om os selv og andre i specifikke situationer, bliver vi i stand til at forstå og ændre tankerne, som dermed fører til andre følelser med andre og mere hensigtsmæssige handlinger som en reel mulighed. Det metodiske arbejde i KRAP bevæger sig over tre søjler, der repræsenterer tre faser af indsatsen: 1. Registrering og afdækning, 2. Analyse, forståelse og overblik, 3. Ændring og udvikling. Til hver søjle hører et sæt skemaer, som bruges i samtalerne mellem kontaktperson og beboer. Fokus er på beboerens ressourcer, og på hvilken måde disse kan sættes i spil og udvikles, således at de bliver tilgængelige, når beboeren skal bruge sine ressourcer til at løse sine udfordringer. Bevægelsen over de tre søjler går begge veje. Når noget ikke lykkes i forhold til forandring i søjle tre, går vi tilbage til de foregående søjler for at finde ud af, hvad vi har overset.

NADA


”NADA synes at skabe balance, hvor balancen ikke findes og give styrke, hvor livet er skrøbeligt “

Når folk får NADA beskriver de ofte at de mærker sig selv bedre, finder indre ressourcer, får ro og sammenhæng.

”NADA er en stille samtale med os selv”

NADA er en forkortelse for National Acupuncture Detoxification Association. Behandlingen er en standardiseret øreakupunktur metode, der blev udviklet på Lincoln Hospital i South Bronx, New York, i begyndelsen af 1970´erne. Metoden bygger på Traditionel Kinesisk Medicin (TCM ), hvor akupunktur punkterne balancerer Organerne, som både regulerer krop og psyke.

I dag anvendes metoden verdenen over i misbrugsbehandling, stressgrupper, psykologisk behandling, socialpsykiatri, hospitalspsykiatri m.v.

Det er en effektiv metode til udtrapning af alle stoftyper og misbrugstilstande. Det kan være medicinoverforbrug, alkohol, narkotika,  sukker, sex, ludomani mv.

Metoden er en non-verbal komplementær behandling, der kan bruges af alle der har behov for lindring af stress og hjælp til personlig udvikling.

NADA´s anvendelse:

 • Mindske stoftrang og abstinenser
 • Mindske spiseforstyrrelser, sukkerafhængighed
 • Psykiske lidelser
 • Depression
 • Angst
 • Eksamens angst
 • Stress
 • Søvnforstyrrelser
 • Livskriser og sorg
 • Katalysator for personlig udvikling
 • Støtte til døende
 • ADHD, OCD og PTSD
 • Dæmpe aggression og modvirke vold
 • Øge koncentration og indlæring
 • Kognitive problemer
 • Støtte ved behandling med HIV og Cancer
 • Akut krise og traumer

Behandling

NADA er en enkel og effektiv behandling, der består af 5 øre nåle – der sættes i begge ører. Behandlingen varer ca. 45 min.

NADA virker over tid – så der kræves en lille behandlingsforløb, for at bygge op i starten. 

Drik ikke kaffe lige inden og lige efter behandlingen. Man kan med fordel supplere behandlingen med NADA te.

NADA behandling modvirker angst, stress, depression og misbrug

Du kan læse mere om NADA metoden, forskning og udbredelse på NADA-Danmark.

Under udarbejdelse

Senest opdateret 13-01-2023
Værested

Du er velkommen på Rampen

På Rampen kan du komme uden henvisning og være sammen med andre psykisk sårbare og misbrugere om en række aktiviteter i en tryg atmosfære. 

LÆS MERE

Team Bostøtte

Har du brug for støtte til hverdagen?

Når du får en lejlighed i parasollen, bliver du automatisk visiteret til en kontaktperson i Team Bostøtte.

LÆS MERE

Rusmiddelbehandling

Har du brug for hjælp?

Vidste du, at du kan få en fast kontaktperson, der støtter dig i din rusmiddelsbehandling?

LÆS MERE