Døgntilbud for børn med handicap

Planeten er et døgntilbud for anbragte børn og unge. Planeten er en afdeling under Kumlhøjs specialiserede institutioner i Thisted. Målgruppen er børn med fysiske og psykiske handicap i alderen 10-18 år.

Hvem er målgruppen for Planeten

Planeten er Kumlhøjs døgntilbud for anbragte børn og unge jf. Servicelovens §66. stk. 2. 
Planetens primære målgruppe er børn og unge, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, har behov for anerkendende socialpædagogisk støtte i en struktureret hverdag.  Planetens målgruppe består af børn i alderen 10-18 år – hovedsageligt med autismespektrumforstyrrelser. Planeten er aktuelt normeret til 5 børn.

Formål og Kerneydelse

Planetens socialpædagogiske arbejde tager udgangspunkt i barnets individuelle niveau, hvor der primært lægges vægt på at skabe trivsel og udvikling. I Planeten vægtes det sociale liv højt - Vi arbejder med at skabe trygge rammer for det enkelte barn/den unge, som giver overskud til at agere i sociale sammenhænge, både ift. familien, skolen og få skabt et godt fundament for de unges fremtidige livsfærd.

Pædagogisk tilgang

Vi arbejder med Frontallapskorsettet som overordnet støtte foranstaltning. I dette indgår struktur, balance, forudsigelighed, forberedelse følelsesmæssig neutralitet og ramasjang. Dette betyder konkret at hver barn/ung har en tydelig visuel struktur, som er afbalanceret i forhold til udviklingstrin og udfordringer. Vi har stor fokus på at veksle mellem ro og aktivitet og vores hverdag er forudsigelig og dermed tryg. De voksne udviser ro i en hver situation og går aldrig med i affekt. Vores børn har brug for at mærke vores groundede nervesystem, kun sådan kan de selv lære at udvise ro, selv i pressede situationer. Desuden arbejder vi fokuseret relationelt med positiv grænsesætning. Vi arbejder anerkendende og tager udgangspunkt i barnets/den unges ressourcer. For at skabe udvikling har vi fokus på NUZO og humor. Forstået på den måde, at man skal ”forstyrres” i sine grundantagelser for at kunne udvikles. Derfor fokus på zonen for nærmeste udvikling og oplevelser med glæde og humor.

Faglighed

I Planeten er der ansat faste pædagoger der løbende er på kurser og efteruddannelser og i hverdagen bliver der arbejdet tvær- fagligt/professionelt omkring børnene, m. med andre relevante faggrupper, som bl.a. består af læger, psykologer og børnenes respektive lærere.
I Thisted Kommune arbejder vi ud fra den fællesfaglige platform KRAP som er ”Kognitiv, ressource fokuseret og anerkendende pædagogik”, og som sikrer et fælles fagligt ståsted.

Kumlhøj Planeten
Platanvej 16, 7700 Thisted

Tilbudsleder

Helle Janum Pedersen
Tilbudsleder
Kumlhøj
Tlf.:99172756
Mobil:20232655

Praktisk information

Her kan du læse mere om hverdagen og aktiviteterne i Planeten.

Hverdagen

Alle Planetens børn/unge går i skole, Nogle af de unge kører med taxa til skole og andre cykler selv, alt efter den unges niveau og transportbehov.

Eftermiddagen bliver brugt på afslapning, sociale arrangementer, TV, fritidsaktiviteter, spil, eller praktiske opgaver, så som tøjvask, oprydning, rengøring iflg. den unges fastlagte struktur.

Morgenmad, eftermiddagsmad og aftensmaden spises sammen i fællesarealet, dette for at styrke de unge i sociale spilleregler og rammer. Måltiderne bruges også på at tale med de unge om hvad der rører sig, både i forhold til dem selv, i verden og i Danmark.

 

Weekenden

Weekender i Planeten kan bruges på ture ud af huset, dette kan f.eks. være skovtur, ture til strand, svømmehal, biografture, legeaftaler, kreative aktiviteter, eller praktiske opgaver, jf. den enkeltes fastlagte struktur.

I Planeten har hvert barn/unge en kontaktpædagog, og i relationen mellem barn/ung og kontaktpædagogen, fokuseres der på en åben og meningsfuld dialog med vægt på medbestemmelse og professionel integritet. 

I Planeten laves der madplan for den kommende uge, hver af børnene/de unge har deres faste maddag, hvor de selv vælger og er medbestemmende på hvad menuen skal indeholde – gerne med lidt støtte og vejledning fra personalet, for at undgå en ensidig og usund kost, støtten og vejledningen understøtter også at nye retter og menuer kan kobles på madplanen, og nye smage afprøves. 

På maddagen, laves maden sammen med et personale i køkkenet hvor der kobles læring til det praktiske. Børnene/de unge smører madpakke til skolen efter aftensmaden og får støtte i forhold til det udviklingstrin barnet/den unge befinder sig på.  

Børnene/de unge får tøj og lommepenge, i følge KL`s taksttabel - Kontaktpædagogerne hjælper med at købe tøj, administrere penge, guide og lære, med udgangspunkt i den enkeltes niveau.

Med vores fokus på børnenes /de unges trivsel, har vi prioriteret at Planeten holder lukket 2 weekender om måneden og uge 30 i sommerferien, for at anvende ressourcerne optimalt. Da børnene/ de unge er sårbare, kan vi på den måde undgå brug af vikarer og vi kan samtidig bruge ressourcerne på at give børnene/de unge gode oplevelser og ture ud af huset.

Øvrige ferie/helligdage planlægges individuelt og i tæt dialog med børnenes/de unges forældre, dog med det udgangspunkt, at de så vidt muligt kommer hjem på samme tid.

På Kumlhøj er der ansat en bred vifte af faggrupper, som består af pædagoger, Social og sundhedsassistenter, ergoterapeut og pædagogiske assistenter mfl. Dette betyder at vi altid kan opnå sparring på højt fagligt niveau. Sundhedspersonalet dækker blandt andet området for bestilling og dosering af medicin.

Thisted Kommune driver Kumlhøjs tilbud, herunder Planeten. Planeten er et døgntilbud for anbragte børn, etableret efter servicelovens § 66, stk. 1, nr. 7 og normeret til 5 børn i alderen 10 -18 år. Målgruppen børn med sociale og følelsesmæssige udfordringer, der skyldes udviklingshæmning, autismespektrumforstyrrelser, udviklingsforstyrrelser og opmærksomhedsforstyrrelser. 

Det er Myndighed under Thisted kommunes Handicap og Socialpsykiatri, der visiterer til Planeten. 

 

Senest opdateret 10-01-2024