Pårørende

Som pårørende har du i Thisted Kommune mulighed for at benytte tilbud, der er særligt målrettet til rollen som pårørende til eksempelvis et barn, en søskende, en ægtefælle eller andre relationer.

Bruger- og pårørenderåd

På botilbud i Handicap og Socialpsykiatri er der som udgangspunkt oprettet et bruger- og pårørenderåd. I nogle perioder kan beboere og deres pårørende have svært ved at rumme deltagelsen i sådan et råd. I disse perioder forsøger det enkelte botilbud at kompensere for dette ved at opretholde dialogen på andre måder.

Bruger- og pårørenderådene har til formål at sikre brugernes indflydelse på bo- og aktivitetstilbuddene i Thisted Kommune. Du kan læse nærmere om bruger- og pårørenderådet på siderne for de enkelte botilbud.

Se listen over tilbud i Handicap og Socialpsykiatri 

Lær at tackle – Hverdagen som pårørende

Du har mulighed for at deltage på et Lær at tackle-kursus, hvor både instruktør og medkursister er pårørende. Formålet er at opnå redskaber til at tackle de udfordringer, du oplever i rollen som pårørende.

Mere info om Lær at tackle-kurser

FrivilligThy – Frivilligcenter og Selvhjælp

FrivilligThy er det lokale frivilligcenter i Thisted Kommune. Her kan du få information om relevante tilbud som eksempelvis patientforeninger, bisiddere eller selvhjælpsgrupper.

Mere info om Frivillig Center & Selvhjælp

Senest opdateret 29-02-2024
Handicap og Socialpsykiatri
Asylgade 30, 7700 Thisted