Omsorgstandpleje

Omsorgstandpleje er et kommunalt tandpleje tilbud til borgere over 18 år, som på grund af varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for hjælp i almindelige daglige funktioner eller pleje og omsorg.

Du kan søge omsorgstandpleje, hvis du: 

Er beboer i plejebolig eller bor i eget hjem, begge dele kræver en visitation

Hvordan søger du?

Det er Kommunens visitatorer, der visiterer til omsorgstandpleje. Bor du i eget hjem, skal du kontakte Visitationen i Thisted kommune, hvis du ønsker at blive visiteret til omsorgstandpleje. Bor du i plejebolig eller i et botilbud, skal du kontakte plejepersonalet for at få et ansøgningsskema.

Hvem udfører tandplejen?

Behandlingerne i omsorgstandplejen udføres af uddannet personale fra Hjemmetandplejen . Alle behandlinger i omsorgstandplejen udføres med særlig hensyntagen til, at patienterne behandles i deres egne omgivelser.

Der er fritvalgsordning for omsorgstandpleje. Det betyder, at personer, der får tilbudt omsorgstandpleje ved en offentlig klinik, kan vælge i stedet at modtage tandplejetilbuddet hos privat praktiserende tandlæger/kliniks tandtekniker. 

Hvis du ønsker, at benytter dig af fritvalgsordningen, skal du give Tandplejen besked. Der skal være indgået en aftale mellem den valgte private tandlæge og Thisted Kommune, før der kan ydes kommunalt tilskud til undersøgelse og tandbehandling.

Hvad koster det?

Det koster 590 kr. om året (i 2024) i egenbetaling.

Beløbet dækker alle ydelser og beløbet reguleres årligt.
Hvis tandbehandlingen skal foregå på en tandklinik, skal du selv betale for transporten.

Egenbetalingen opkræves pr. måned af Thisted Kommune. Hvis ikke du er tilmeldt digital post vil du modtage din faktura med fysisk post. Betalingen opkræves altid bagud. Vi anbefaler at du tilmelder betalingen til betalingsservice.

Yderligere oplysninger:

Er du i tvivl om noget i forbindelse med omsorgstandplejen, er du velkommen til at spørge personalet på plejehjemmet eller i hjemmeplejen.

Du er også altid velkommen til at kontakte Visitationen på tlf.: 9917 1910

Kontakt

Tlf. 9917 2885

Telefontid mandag-fredag
kl. 8.00 – 9.00 og kl. 13.00 – 14.00


Ved behov for nødbehandling i ferien henvises til private tandlæger på hverdage.
I weekender kontaktes Tandpinevagten

Vores klinikker

Østre Skoles Tandklinik
Kronborgvej 26
7700 Thisted

Tingstrup Skoles Tandklinik
Thorstedvej 23
7700 Thisted

Snedsted Skoles Tandklinik
Hovedgaden 5
7752 Snedsted

 

Tandplejens kontor

Østre Skoles Tandklinik
Kronborgvej 26
7700 Thisted
tand@thisted.dk
Tlf. 99172881
OBS: Ingen tidsbestilling/ændring af tid på dette nr.