TimeOut

Kunne du tænke dig at blive en del af et socialt fællesskab, få mere overskud i hverdagen, samtidig med at du bliver præsenteret for nogle unikke og uforglemmelige oplevelser? Så er TimeOut noget for dig!

TimeOut er for dig mellem 16-24 år, der gerne vil trives bedre i din hverdag. Derfor får du nu muligheden for at trække stikket og lade tankerne blive i tasken, mens du kommer ud i naturen sammen med andre unge.

Så hvis du gerne vil være en del af et fællesskab, hvor vi sammen laver friluftsaktiviteter med fokus på samarbejde og udvikling af egne kompetencer samt sætter fokus på din mentale trivsel, så skal du tilmelde dig TimeOut. Det er på et niveau, hvor alle kan være med, og der er ikke krav om erfaring indenfor friluftslivet.

Så tøv ikke med at tage kontakt til Helle eller Kenneth, så du kan høre mere om tilbuddet eller tilmelde dig. Du kan enten ringe eller skrive en SMS.

Mental mistrivsel er stigende i Danmark, specielt blandt de unge. Derfor er det noget vi ønsker at prioritere og gøre en indsats for. Borgere med langvarig dårlig mental sundhed er i højre risiko for at udvikle sygdom (specielt hjerte-kar-sygdom, depression og angst) (1). Derfor har vi igangsat vores tilbud TimeOut, hvor vi i samarbejde med de unge forsøger at vende denne negative udvikling blandt de unge mennesker i Thisted Kommune.

Gennem vores hold TimeOut, arbejder vi med at de unge opnår bedre trivsel i hverdagen, giver dem rum til at skabe nye sociale relationer, samt giver dem nogle unikke oplevelser.

(1): https://www.sst.dk/da/udgivelser/2022/danskernes-sundhed

Helle Bunk Bisgaard
Sundhedsmedarbejder
Sundhedsfremme og Forebyggelse
Mobil:21386596
Kenneth Saugstrup Christensen
Sundhedsmedarbejder
Sundhedsfremme og Forebyggelse
Mobil:28744305
"Jeg følte mig bare rigtig alene hele tiden, så derfor var det rart at få noget at lave og blive en del af et socialt fællesskab”
Citat fra tidligere deltager på TimeOut foråret 2023.