Lær at sove godt igen

Et søvnvejledningskursus til dig med kronisk søvnbesvær

Hvad går kurset ud på?
Søvnbesvær er et udbredt problem i Danmark. I Thisted Kommune viser tal fra Sundhedsprofil 2021, at 46,6% af den voksne befolkning ser sig selv som sovende nogenlunde eller dårlig. 

Har det stået på over tre måneder, uden at der er en forbigående situation (fx deadlines eller små børn), så kan dårlig søvn give mange helbredsmæssige problemer. Dårlig søvnkvalitet kan øge risiko for bl.a. type-2-diabetes, hjerte-kar-sygdom og er med til at forringe ens smertetærskel. Omvendt kan gode søvnvaner styrke immunforsvaret, give mere overskud og fremme helbredet.

Hvem henvender kurset sig til?
Kurset er for alle voksne, hvis søvnbesvær har stået på over tre måneder eller længere. Det kræver dog, at man gerne vil gøre noget ved det og er åben for forandringer.

Kan du sige ja til mindst én af disse udsagn, så er kurset noget for dig!

• Sover du dårlig mere end 3 nætter om ugen?
• Tager det dig over 30 min. til at falde i søvn?
• Varer dine natlige opvågninger mere end 30 min.?

Hvordan foregår undervisning?
På søvnkurset mødes vi to timer til fælles undervisning over tre uger. Mellem undervisningsgangene vil du opfordres til at udfylde en søvndagbog. Søvndagbogen er med til at belyse dine vaner, ritualer og dit reelle udbytte af nattesøvn.

Hver undervisningsgang afsluttes med 20 minutters afslapning i form af vejrtrækningsøvelser, muskelafspænding og visualisering.

Efter de tre ugers fælles læring, vil du få tilbudt en times individuel søvnvejledning samt to opfølgninger.

Tid og sted

For at se de forskellige hold og tilmelding klik her

Forløb:
Kurset varer 2 timer per gang og afholdes over 3 gange. Hver undervisningsgang afsluttes med afspændingsøvelser.
Individuel vejledning planlægges under kurset.
Kurset er gratis. Der er op til 10 deltagere per hold.

Ja, du kan sagtens deltage på holdet selvom du tager sovemedicin.

Har du oplevet søvnbesvær i mere end 3 måneder, 3 nætter om ugen eller oftere, så kom og få nogle redskaber med hjem du kan bruge til at forbedre din søvn.

Nej. Flere natlige opvågninger er i sig selv ikke et problem. Problemet opstår først når opvågningerne bliver kontinuerlige og varer mere end 30 min.

Ja, søvnkurset kan godt hjælpe dig med stresshåndteringen. Vi laver afspændingsøvelser og tankehåndtering.

Dårlig søvn kan forstærke ens smerter. Med gode søvnvaner kan smerterne ikke fjernes, men søvnen kan sagtnes forbedres og dermed give færre smerter.

Ja. Man kan altid henvende sig til at få lidt individuel vejledning.

Eva-Maria Schirmer
Søvnvejleder
Sundhedsfremme og Forebyggelse
Mobil:24872270