But Why?

Hvorfor egentlig ryge? Denne forebyggende indsats sætter fokus på, hvorfor man som ung begynder at ryge. Det sker i tæt dialog mellem og med de unge.

Kedelig verdensrekord

Den 27. maj 2021 fik Danmark en trist førsteplads og verdensrekord, da Danmark blev placeret på en førstepladsen med verdens yngste rygestart på gennemsnitligt 16,4 år.

Det globale gennemsnit er 19,2 år. (kilde: The Lancet Public Health, som er en stor og internationalt anerkendt vidensbank på sundhedsområdet)

Det anslås at omkring hver fjerde (26,5%) der begynder at ryge i Danmark, allerede er startet med at ryge fast i en alder af 14 år eller yngre. (kilde: Statens Institut for Folkesundhed i undersøgelsen §RØG 2021)

Derfor er der behov for en forebyggende indsats, hvor målet er at nedbringe antallet af unge der enten starter med at ryge eller ønsker at prøve.

Tilbuddet henvender sig til 7. klasses elever, og sker gennem et tværfagligt samarbejde mellem kommunens Sundhedsafdeling og Skoleforvaltning.

Det er en snak og dialog omkring de konsekvenser der kan være ved brugen af tobaks- og nikotinprodukter (fx cigaretter, E-cigaretter, vandpibe, snus, nikotinposer etc.).

Målgruppen er unge i Thisted Kommunes i 7. klasses aldersgruppe. Formålet er at informere de unge om de konsekvenser der kan være ved brugen af tobaks- og nikotinprodukter.

Hvad går undervisningen ud på?

Selve undervisningen tager udgangspunkt i forskellige materialer fra bl.a. Kræftens Bekæmpelse (Forebyggerkurset) og Sundhedsstyrelsen (BUT WHY). Dermed er det nøje udvalgt materiale henvendt og udviklet til børn og unge i alderen hhv. 12-16 år og 14-19 år. Materialet er udviklet med henblik på rygeforebyggende undervisning.

Undervisningen foregår via et Prezi slideshow med video og billeder, hvor der gennem dialog, quizzer og praktiske øvelser ligges vægt på elevernes egne refleksioner omkring ”hvorfor egentlig ryge?”.

Den didaktiske tilgang bygger på en høj grad af inddragelse, hvor elevernes egne evner til at finde frem til fornuftige konklusioner gennem deres arbejde med materialet vægtes højt. Således bliver der pædagogisk ikke tale om en løftet pegefinger, men i stedet er fokus på den sunde refleksion hos den enkelte elev.

Den indbyggede respekt for elevens egen evne til at træffe det rigtige valg, er central i undervisningen. Underviseren er på besøg på alle skoler og i alle klasser, hvor han underviser og snakker med eleverne. Det er gældende for både på fri-, privat- og folkeskolen. 

Hvorfor fokus på denne målgruppe?

Grunden til at indsatsen netop foregår i 7. klasse, er fordi der ses en signifikant tendens i denne aldersgruppe for rygedebut. Dette kan bl.a. ses i Statens Institut for Folkesundheds skolebørnsundersøgelse fra 2018. Her ses der en tydelig stigning i andelen af unge der ryger fra 13-årige til 15-årige. Dermed kan vi konkludere at der sker en stor stigning i andelen af unge der starter med at ryge i 14-15 årsalderen. Derfor har vi valgt at lave vores forbyggende indsats lige inden vi ser den store stigning. Eleverne i 7. klasserne er typisk 13-14 år, hvilket også giver dem en modenhed ift. det refleksive undervisningsmateriale.

Det anslås at omkring hver fjerde (26,5%) der begynder at ryge i Danmark, allerede er startet med at ryge fast i en alder af 14 år eller yngre. (kilde: Statens Institut for Folkesundhed i undersøgelsen §RØG 2021)

Indsatsen spiller også godt ind i Thisted Kommunes sundhedspolitik, hvorigennem vi målrettet arbejder for at børn og unges fysiske, psykiske og sociale sundhed øges. Her er forebyggelse af rygestart en indsats der potentielt har en stor indflydelse på flere af ovenstående faktorer. Desuden ligger indsatsen sig også op af flere af anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker, samt berører flere af pejlemærkerne for KL’s ’Forebyggelse for fremtiden`. Desuden bidrager indsatsen til arbejdet med at nå FN’s verdensmål, hvor tobak direkte og indirekte påvirker flere af målene som fx sundhed, ulighed og klima.

Kenneth Saugstrup Christensen
Sundhedsmedarbejder
Sundhedsfremme og Forebyggelse
Mobil:28744305
"Underviseren var god til at forklare og komme med sjove eksempler, det var også nogle gode øvelser. Det var rart det ikke var den sædvanlige løftede pegefinger!"
Citat elev på Østre Skole, Thisted