Oversigt over tilbud

Her ses oversigten over tilbud indenfor handicap, psykiatri og rusmiddel.

Få mere info om de enkelte institutioner her på siden.

Handicap - børn

Tilbud Navn By Telefon E-mail
Dagtilbud  Kumlhøj (vuggestue, børnehave) Thisted 99 17 25 50 kumlhoj@thisted.dk
Døgntilbud Kumlhøj Planeten Thisted 99 17 25 50 kumlhoj@thisted.dk
Døgntilbud Kumlhøj Solsikken (aflastning) Thisted 99 17 25 50 kumlhoj@thisted.dk
Døgntilbud  Møllehuset Thisted 99 17 25 35  mollehuset@thisted.dk 

Handicap - voksne

Tilbud Navn By Telefon E-mail
Dagtilbud Aktivitetshuset Limfjorden Hurup 99 17 26 65 limfjorden@thisted.dk
Dagtilbud Thyværkstedet Thisted 99 17 26 40 thyvaerkstedet@thisted.dk
Bostøtte Støttecenter Markstræde Thisted 99 17 38 15 markst@thisted.dk
Botilbud Bofællesskab Højtoftevej 64 Thisted 99 17 38 47 hojtoftebof@thisted.dk
Botilbud Bofællesskab Aspevej Thisted 99 17 37 96 aspev@thisted.dk
Botilbud Bofællesskab Drengshøj Thisted 99 17 38 10 bofdreng@thisted.dk
Botilbud Bofællesskab Auktionsvej Thisted 99 17 26 66 limfjorden@thisted.dk
Botilbud Bjergbo Thisted 99 17 26 90 bjergbo@thisted.dk
Botilbud  Boenheden Højtoftevej 50 Thisted 99 17 27 40 hojtoftevej50@thisted.dk
Botilbud  Bofællesskab Søskrænten Sjørring 99 17 41 17 soeskraenten@thisted.dk
Botilbud Kumlhøj Botræning (18-25 år) Thisted 99 17 25 50 kumlhoj@thisted.dk

Psykiatri

Tilbud Navn By Telefon E-mail
Dagtilbud Daghuset Thisted 99 17 39 39 cbma@thisted.dk
Dagtilbud Drivhuset Thisted 99 17 39 39 cbma@thisted.dk
Dagtilbud Værestedet Hanstholm Hanstholm 99 17 30 50 vaerestedet@thisted.dk
Dagtilbud Enggården Hundborg 97 93 72 55 kontor@enggarden.dk
Bostøtte Team Vestertorv Thisted 99 17 38 22 vester@thisted.dk
Bostøtte Vestre Kirkegårdsvej Thisted 21 46 90 25  vestrekirkegårdsvej@thisted.dk
Bostøtte DøgnXpressen Thisted 97 92 08 79 cbma@thisted.dk
Bostøtte Bostedet Algade Koldby 99 17 27 17 algade@thisted.dk
Botilbud Enggården Hundborg 97 93 72 55 kontor@enggarden.dk
Botilbud Dragskilde Thisted 99 17 27 00 dragskilde@thisted.dk
Botilbud Bostedet Algade Koldby 99 17 27 17 algade@thisted.dk
Botilbud Bofællesskab Grønningen Thisted 99 17 38 20 gronn@thisted.dk

Rusmiddel

Tilbud Navn By Telefon E-mail
Behandling Rusmiddelcentret (over 18 år) Thisted 99 17 25 60 rusmiddelcentret@thisted.dk
Behandling U-Turn (under 18 år) Thisted 24 52 59 68 bff@thisted.dk
Dagtilbud Rampen (værested) Thisted 99 17 21 18 vester@thisted.dk
Dagtilbud Parasollen (opgangs-bofællesskab) Thisted 99 17 38 22 vester@thisted.dk
Bostøtte Udsatteteam Thisted 99 17 38 22 vester@thisted.dk
Senest opdateret 29-02-2024