Bofællesskabet Højtoftevej

Bofællesskabet Højtoftevej er et botilbud i Thisted for voksne med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse. Der er 9 lejligheder, et fælleshus og en dejlig sansehave samt grønt område.

Hvem kan bo på Bofællesskabet Højtoftevej?

Kan du bo i egen bolig med støtte i henhold til servicelovens §85 u/døgn, er mellem 18-99 år og er udviklingshæmmet, så er bofællesskabet højtoftevej måske noget for dig! Læs mere om højtoftevej, hverdagen og beboerne på denne side, og kontakt os gerne, hvis du efterfølgende sidder med et spørgsmål, som du ikke kan få svar på her.

Selvstændighed, relationer, tryghed og faglighed:

I Bofællesskabet Højtoftevej arbejder personalet ud fra KRAP (Kognitiv, Ressourcefokusseret, Anerkendende Praksis), som er en tilgang/et menneskesyn med redskaber til at forstå, udvikle og støtte dig i dit eget liv.

Vi stræber efter at Bofællesskabet Højtoftevej skal være et godt sted at bo, være og arbejde, så derfor vælger vi at sætte faglighed i højsæde, ligesom vi vægter fleksibilitet og anerkender forskellighed. Vi har et positivt menneskesyn og nærer stor respekt for den enkelte. Vi fokuserer på ressourcer og skaber rum for livsglæde.

Dit liv, du bestemmer

Når du bor i Bofællesskabet Højtoftevej, så er du inddraget i alle tiltag omkring eget liv, støttebehov og udvikling. Vi har fokus på, at medinddrage dig i udarbejdelse og evaluering af dine mål, som evalueres årligt på et handleplansmøde. På handleplansmødet beslutter vi, sammen med dig, hvad vi skal arbejde på at udvikle, understøtte og hjælpe dig med.

Derudover samarbejder vi, i samråd med dig, med:

 • din sagsbehandler i hjemkommunen,
 • dit dag- og aktivitetstilbud
 • din egen læge o. lign. 
 • dit personlige netværk af familie og venner i det omfang du selv ønsker.

Sådan bliver du visiteret til Bofællesskabet Højtoftevej

Hvis du synes at Bofællesskabet Højtoftevej lyder som noget for dig, så skal du skal kontakte din sagsbehandler i din hjemkommune og sammen med ham eller hende finde ud af, om bofællesskab er det rette tilbud til dig. Det er din hjemkommune, som skal betale for dit ophold på Højtoftevej og din sagsbehandler der tager sig af det praktiske.

Hvis du bliver visiteret højtoftevej, finder vi i samarbejde med dig og eventuelt dine pårørende, ud af den bedste måde for dig at blive en del af bofællesskabet.

Bofællesskabet højtoftevej

Et godt sted at bo, være og arbejde!

Kontakt Højtoftevej

Bofællesskabet Højtoftevej
Højtoftevej 64
7700 Thisted

Tilbudsleder

Anna-Grethe Sand
Konstitueret tilbudsleder
Højtoftevej 64
Tlf.:99173817

Praktisk information

Her kan du læse mere om Bofællesskabet Højtoftevej

Hverdagen

Dagligdagen starter kl. 7. Alle kan få hjælp efter behov. Der er morgenmad i fælleshuset. Nogen har behov for en stille og rolig morgen og derfor spiser de morgenmad i egen lejlighed. Efter morgenmaden går beboerne på arbejde.

Hos os er der mulighed for en ugentlig hjemmedag, det kan du læse mere om under punktet: Hjemmedage.

Når beboerne kommer hjem fra arbejde er der eftermiddagshygge i fælleshuset. Her kan man runde arbejdsdagen, få smurt madpakke osv. Mellem kl. 16 -18 er det tid for madholdet til at lave aftensmaden. Beboerne har faste maddage og oprydningsdage. Maden er lavet efter en madplan, beboerne har været med til at sammensætte. Vi forsøger med så sund levestil som muligt.

En gang i ugen, efter aftensmaden afholder beboerne husmøde, hvor der snakkes om ugen der er gået, den kommende weekend og uge. Det er også her beboerne kommer med deres ønsker for aktiviteter og ture ud af huset. 

Om aftenen er der nogle, der deltager i sportsaktiviteter (hockey, håndbold),  andre hygger i fælleshuset eller i egen lejlighed alene eller sammen med venner.

I weekenden laver vi mange forskellige ting enten i bofællesskabet eller på tur ud af huset. Nogen gange har beboerne brug for at slappe af efter en arbejdsuge.

Der er personale til rådighed fra 7.00-22.00. mandag -torsdag. Fredag 7.00-19.00. lørdag og søndag 12.00-20.00.
Fredag, lørdag og søndag er det kun et personale på arbejde. 

Ferier

I fire uger i sommerferien (juni/Juli) tilbydes der ingen hjemmedage. I denne periode samt ved andre højtider er personalets mødetider anderledes, det informerer vi om i vores Nyhedsbrev. I sommerferien får beboerne hjælp og støtte efter behov.

Vi vil forsøge at lave endagsture i sommerferien for beboerne. 

Traditioner

I bofællesskabet holder vi af at fastholde de traditioner, der hører til de forskellige højtider. Ved højtiderne, vil der være personale efter behov. 

Traditionerne er blandt andet:

 • Til jul holder beboerne julefrokost med deres forældre og personale.
 • Bofællesskabets fødselsdag. En dag hvor vi alle tager på en tur/ud og spiser. Bofællesskabet startede 3 nov. 1995, og hvert år siden har det været en tradition, at vi fejrer denne dag.
 • Sølund Musikfestival i Skanderborg er også en fast tradition, som vi ser frem til. Vi har overnatter i telt, campingvogn og indendørs. i de tre dage festivalen varer.
 • Hvert år i september/oktober tager vi en aftentur til National Park Thy, for at høre kronhjortenes brunst brøl.

Hjemmedage

Beboerne har på skift én ugentlig hjemmedag. Her lægges der vægt på at skabe et overskueligt og trygt miljø, hvor der tages udgangspunkt i den enkeltes individuelle behov ud fra deres handleplan.

Hver beboer har tilknyttet to kontaktpersoner, som hjælper med vejledning og støtte. 

Det er vigtig at beboerne udvikler sig/bibeholder deres færdigheder, og bliver så selvstændige som muligt, derfor er støtten på hjemmedagen altid i samarbejde med beboeren.

 • Hjemmedag kan varierer i forhold til mødeaktiviteter eller der kan være planlagt en længere udflugt.
 • Tid til den nære tætte samtale, eller blot nærvær i egen lejlighed.
 • Indkøb til egen lejlighed, køleskab og nogle gange mindre indkøb til fælleshuset.
 • Tøj indkøb.
 • Kontakt til forældre, opfølgning, samarbejde, dialog, hvor tingene ikke er akutte, for at sikre samarbejde er positivt og rettet med beboerens behov.
 • Hæve penge, betale regninger, obs. budget, samt andet regnskab, tjekke og gennemgå post.
 • Kontrol/undersøgelser ved egen læge, speciallæger, tandlæge, sygehus m.v.
 • Evt. kontakt til hjælpemiddelkontoret
 • Vasketøj og evt. rengøring og havearbejde.
 • Indkøb af diverse gaver til pårørende, venner m.v. i forbindelse med fødselsdage og jul.
 • Det er ikke altid muligt sætte vikar på i forbindelse med personalets løbende fravær, det betyder at beboerne deles om en personale. Hvis der er længerevarende fravær, sættes der vikar på.
 • I forbindelse med højtider/helligdage, skolernes ferier, eller når personalet er på kursus er der ingen almindelig hjemmedag, og beboeren kan enten tage på arbejde, være hjemme hos sig selv eller have hjemmedag sammen med en anden beboer.

Lejlighederne og den økonomiske del af at bo på Højtoftevej

Lejlighederne

Bofællesskabet er bygget op i en cirkel, med sansehaven i midten. Derfor har alle lejlighederne egen indgang fra gårdhaven samt en terrassedør ud til egen have. 

Vi har 2 forskellige str. lejligheder. 6 lejligheder på 64 km2 og 3 lejligheder på 67 km2.
Alle lejligheder indeholder forgang, stue, soveværelse, badeværelse, køkken og egen have med terrasse. Til alle lejligheder tilhører der et redskabsskur. 

Fælleshuset

Fælleshuset er bofællesskabets samlings- og aktivitetssted. Fælleslejligheden er indrettet med en hygge- og fjernsynsstue, samt et stort køkkenalrum. Fra køkkenalrummet er der udgang til haven, hvor der er en lille terrasse.

I fælleshuset er der desuden et kontor til personalet samt et personaletoilet.

 

I 2011 fik vi anlagt en dejlig Sansehave i fællesarealerne.
Sansehaven er indrettet så den giver plads til beboernes forskellige interesser. I sansehaven er der et springvand. For nogen er det dejligt at kunne sidde og lytte til vandet der render. Andre beboere vil gerne lave fysisk aktivitet, derfor har vi en gynge, og som det nyeste har vi fået lavet et kryds og bolle spil. I haven er der mulighed for, og plads til et spil stangtennis, stigegolf, kongespil mv.
I sansehaven er der også en bålplads, hvor vi nyder at sidde og slappe af og lave snobrød eller andet.

På fællesarealet findes der også en stor terrasse, med fælles grill. Her bruger vi rigtig mange timer om sommeren og laves der ofte aftensmad på grillen.

Udgifter (egenbetaling) når du bor på Højtoftevej:

Bus pr. måned 300,00 kr.

Kost pr. måned 1.500,00 kr.

Fælleslejlighed pr. måned 1100,00 kr.

Huslejen i din egen lejlighed cirka 4.722 kr. Du har mulighed for at søge om boligstøtte ved Thisted Kommune.

Det er obligatorisk at være en del af, og betale til kost og fælleslejlighed, når man bor på Højtoftevej. Det er derimod frivilligt at være en del af bussen.

 

Højtoftevejs busforening

Beboerne på Højtoftevej har i fællesskab købt en bus, og i den forbindelse stiftet en busforening, hvor der afholdes generalforsamling hvert forår. Her bliver der valgt formand, næstformand, kasserer og revisor. 

Bussen bruger vi både i det daglige, men også når vi skal på ture i weekender og ferier. I det daglige bruges den til læge-, tandlæge,- og sygehusbesøg eller hvis beboerne vil på længere ture. Det er frivilligt at være en del af busforeningen, men kun bussens medlemmer må benytte bussen. Hvis du ønsker at være en del af bussen skal du, når du flytter ind på Højtoftevej, betale et engangsbeløb der svarer til en % del af bussens værdi. Herefter koster det 300,- hver måned. Pengene går til brændstof, vedligeholdelse af bussen, reparationer o.l.

På Bofællesskabet Højtoftevej er der på nuværende tidspunkt ansat 3 pædagoger, 1 social- og sundhedsassistent, 1 social- og sundhedshjælper, en fast vikar samt 4 tilkalde vikarer. Bofællesskabet Højtoftevej deler leder med Bofællesskabet Aspevej, og Botræningen.

Alle fastansatte er ansat på lige vilkår, og dermed forpligtede til at varetage alle opgaver. Vi ligger stor vægt på tværfagligt samarbejde, og anvender det som en ressource i det daglige arbejde.

Vi holder personale- og/eller teammøde hver 4. uge, hvor vi sammen gennemgår faste punkter på dagsordenen, og andre relevante emner. Ved behov modtager vi supervision. Emnet kan være af specifik faglig karakter, være målrettet en bestemt beboer eller kan omhandle samarbejde eller personaleudvikling. Vi kan benytte os af flere forskellige supervisorer alt efter supervisionens karakter, dette aftales i personalegruppen.

Vi har og vil fortsat samarbejde med VISO, som tilbyder gratis rådgivning fra nogle af landets dygtigste specialister inden for det sociale område. VISO er et tilbud til fagpersoner i sager, hvor der er brug for sparring, supplerende viden og rådgivning i forhold til at give borgeren den rette hjælp. De kan fx rådgive om, hvordan en faglig indsats kan tilrettelægges.

NADA behandlinger

På Højtoftevej er 4 personaler uddannet til at give NADA, og vi tilbyder derfor NADA efter behov.

NADA er et system (øre-akupunktur), som får folk mere i balance, dvs. en behandlingsform som afbalancerer og styrker kroppens funktioner, og genskaber indre ro og fokus hos klienten. Alle som har mistet den indre ro og kontrol, kan have glæde af NADA.

Hvad kan NADA?

 • Afhjælpe stress
 • Dæmpe hovedpine
 • Virke smertelindrende
 • Give bedre søvn
 • Dæmpe angst, uro og bekymring
 • Styrke knogler, led og muskler
 • Styrke immunforsvaret
 • Hjælpe til bedre at kunne udskille affaldsstoffer, og dermed udskille medicin, alkohol m.m.
 • Regulere hormonbalancen og humørsvingninger
 • Regulere fordøjelsen
 • Regulere puls og blodtryk

Kommer snart....

Praktiske information til fagpersoner

Thisted Kommune driver Bofællesskabet Højtoftevej, som hører til under handicap og socialpsykiatriafdelingen.

Vi har i alt 9 lejligheder du kan blive visiteret til gennem din sagsbehandler.

Bofællesskabet Højtoftevej er et botilbud efter servicelovens §85 u/døgn.

Vi arbejder ud fra KRAP og neuropædagogik. 

EAN-nr. 5798003990286

Værdigrundlag

Vi vil gerne at Bofællesskabet Højtoftevej skal være et godt sted at bo, være og arbejde!

 Derfor vælger vi at sætte faglighed i højsæde ved at:

 • vi ser muligheder
 • vi tænker kreativt
 • vi er forandringsparate
 • vi udvikler fagligheden individuelt og fælles

 Og vi vægter fleksibilitet så:

 • vi anerkender forskellighed
 • vi er åbne overfor forandringer i hverdagen
 • vi anerkender og ser hinandens behov

 Vi har et positivt menneskesyn, det vil sige:

 • vi understøtter hinandens kompetencer
 • vi skaber rum for livsglæde
 • vi lærer af hinanden
 • vi fokusere på ressourcer

 At vi har respekt for den enkelte så:

 • vi giver ansvar til den enkelte
 • vi værdsætter og anerkender hinandens synspunkter
 • vi lytter positivt til hinanden
 • vi afstemmer forventninger

Kvalitetsstandarder

Du kan læse mere om Thisted Kommunes kvalitetsstandarder her

Tilsynsrapporter

Alle sociale tilbud er underlagt tilsyn fra Socialtilsynet. Vi er underlagt Socialtilsyn Nord, som har placering i Hjørring Kommune.

Du kan finde og læse Socialtilsyn Nords tilsynsrapporter om Højtoftevej på tilbudsportalen.

Ligeledes er Højtoftevej underlagt medicintilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Der er udarbejdet instruks medicinhåndtering for Bofællesskabet Højtoftevej.

Senest opdateret 30-01-2024

Fandt du ikke hvad du ledte efter? Læs mere her

Bo på Højtoftevej

Vil du også bo på Højtoftevej?

For at undersøge mulighederne for at komme på venteliste til Højtoftevej, kontakt da Handicap og Socialpsykiatri Thisted Kommune. Hvis du bor uden for Thisted Kommune, skal du kontakte den Handicap og Socialpsykiatriafdeling der findes i din hjemkommune.

LÆS MERE

Er du pårørende?

Du kan også få hjælp

Som pårørende kan du også få behov for hjælp og viden om, hvordan du bedst kan støtte dit familiemedlem eller ven - og samtidig passe på dig selv.

LÆS MERE